غفاري:

قطعه بندي مرغ در فروشگاه هاي توزيع كننده غيربهداشتي است

ر- زماني: رئيس دامپزشكي گلپايگان گفت: قطعه بندي مرغ در فروشگاه هاي توزيع كننده غيربهداشتي است و با واحد قطعه و بسته بندي از نظر بهداشتي تفاوت فاحش دارد. 

دكتر مسعود غفاري در حاشيه بازديد از واحد قطعه و بسته بندي گوشت مرغ اظهار داشت: در واحد قطعه بندي و بسته بندي گوشت مرغ به قطعات ران، بال و گردن، سينه، كتف و ... به صورت كنترل شده و با حضور ناظر بهداشتي انجام مي گيرد و در بسته هاي جداگانه و كاملاً بهداشتي و با درج تاريخ مصرف در دست مصرف كنندگان قرار مي گيرد.

رئيس دامپزشكي شهرستان گلپايگان با تأكيد بر اينكه قطعه و بسته بندي مرغ در اين واحد با قطعه بندي كه در فروشگاه هاي عرضه گوشت مرغ صورت مي گيرد، تفاوت فاحش نسبت به بهداشتي بودن آن دارد، افزود: در محيط اين واحد كه با حضور ناظر بهداشتي از ابتدا تا پايان مراحل گوشت مرغ، قطعه و بسته بندي انجام مي پذيرد، اصول رعايت بهداشت از موارد مهم آن محسوب مي شود كه اين امر به طور جد با نظارتي كه صورت مي گيرد قابل ملاحظه است.

غفاري تصريح كرد: گوشت مرغ مورد استفاده در اين واحد قطعه و بسته بندي از نوع درجه يك بوده و در هنگام قطعه بندي در صورت مشاهده هرگونه ضايعات كه در گوشت مرغ نمودار شود از مرغ جدا و مرغ قطعه و بسته بندي سالم و بهداشتي به بازار عرضه مي شود.

وي در خصوص وجود آب در مرغ هاي بسته بندي، بيان داشت: وجود مقدار اندك آب درون پلاستيك مرغ هاي بسته بندي شده عادي بوده؛ اما وجود بيش از حد مجاز، وزن گيري شده و از طريق تعزيرات با فروشندگان برخورد قانوني صورت مي پذيرد.

گفتني است؛ بازديد از واحد قطعه و بسته بندي گوشت مرغ واقع در شهرك صنعتي سعيدآباد گلپايگان با حضور طاهري معاونت فرمانداري، دكتر مسعود غفاري رئيس دامپزشكي، حسين نكونام رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت، ثمري رئيس اتحاديه مرغ فروشان و نمايندگان تعزيرات حكومتي شهرستان گلپايگان صورت گرفت.

 

سيماي فرزانگان گلپايگان (9)

                                                                                                                  «سعيد نخعي گلپايگاني»

قسمت سوم:

اي که در زهد و ورع  ثاني سلمان بودي        

در ره صدق و صفا بوذر دوران بودي          

شرح احوال فقيه مبارز حضرت آيت ا... آخوند ملامحمدجواد صافي گلپايگاني

آيت الله حاج آقاعلي صافي گلپايگاني در مصاحبه اي[15] در اين مورد فرموده است: « درباره شيخ فضل الله نقل است که هنگام بردن ايشان به طرف محکمه دروغيني که توسط شيخ ابراهيم زنجاني درست شده بود، به ايشان گفته بودند که آقاي آخوند[16] گفته اين کار را بکنيد، مرحوم شيخ فضل الله گفته بود بگذاريد من با آن ها حضوراً صحبت بکنم،گفتند: مي خواهي صحبت کني وآن ها را فريب دهي، مقصود اين که معلوم نيست خبرها چگونه و به چه صورت نزد آن ها مطرح مي شد» در قسمت ديگر از مصاحبه ايشان راجع به فوت مرحوم آخوند خراساني آمده است که » شنيده ام که ايشان را مسموم کردند، بعيد هم نيست که چنين باشد، شخصي که اول شب زنده بوده و به درس و بحث مشغول است و فردا صبح هم از دنيا مي رود، مهمتر اين که مشروطه درست شده انگليس بود، بنده خودم ازآقا ضياء دري که در تهران بود شنيدم که مي گفت: وقتي مردم در سفارت انگليس جمع شده بودند به من که شاگردان زيادي داشتم گفتند: شما با شاگردان به اينجا تشريف بياوريد، مي گفت خودم رفتم تا ببينم وضعيت چگونه است، در سفارت که به راهرو رسيديم يک زن انگليسي که در سفارت انگليس داخل درشکه بود، ما را که ديد پياده شد و جلوآمد و گفت: شما چه مي خواهيد؟گفتيم ما مشروطه مي خواهيم، زن گفت: ما که مشروطه خواستيم با همه علماء و کشيش هايمان دشمن شديم وآن ها را از بين برديم ، بعد گفت يک آدم بي غيرتي هم آنجا حضور داشت که گفت: ما هم حاضريم اين کار را بکنيم، حتي اگر امام زمان هم باشد حاضريم، مي گفت وقتي اين ها را شنيدم برگشتم»

مرحوم آخوندملامحمدجوادصافي نقل فرموده بودندکه در زماني که مجاهدين(مشروطه خواهان)تهران را مسخر کرده بودند و مستبدين- چه آنان که اصولاً با مشروطه مخالف بودند،يا آنها که آن را در چارچوب اسلام و به قول خودشان چون شيخ شهيد مشروعه مي خواستند مورد اذيت و دستگيري وترور بودند و مقاومتشان از بين رفته بود. در آن موقع شيخ در منزل خود تحت محاصره بود و من شخصاً با توجه به اين که مستبدين در موقع تسلط خود مرحوم سيدعبدالله بهبهاني را تبعيد کردند اين احتمال را مي دادم که مجاهدين نيز نسبت به ايشان بيشتر از تبعيد عمل نکنند(هر چند بسياري از افراد احتمال اعدام را خطر جدي مي دانستند)

آيت الله حاج آقا علي صافي در مصاحبه اي با مجله آموزه به نقل از مرحوم والدشان فرموده بودند» هنگامي که مشروطه را از دست متدينان و اهل علم گرفته بودند و مجاهدان تهران را فتح کردند، من با حاج شيخ خيلي مراوده داشتم؛ اما ديگر نمي شد به راحتي پيش او رفت ،آقايي آمد وگفت من کاغذي دارم و حاج شيخ بايد آن را امضاء کند، نامه هم از طرف مرحوم نجم آبادي بود، من گفتم که ملاقات ممنوع است و نمي شود او را ديد، او همچنان اصرارکرد و من کسي را مي شناختم که به وسيله او مي توانستم به نزد شيخ فضل الله بروم، به او گفتم: از آقا وقت بگير، بعد مرحوم شيخ فرموده بودند که بعد از نماز مغرب و عشاء اينجا بيايند، مي گفت: من به منزل ايشان رفتم، ابتداء به کتابخانه بزرگ و بعد به اطاق بزرگي وارد شدم که تاکنون آنجا نرفته بودم درآنجا کتاب هاي زيادي بود، ديدم مرحوم حاج شيخ نشسته و چيزي هم زيرش انداخته است و دستش را به پايش مي مالد و ناراحت است، چون به ايشان حمله کرده وتيري به پايش زده بودند، از من پرسيد که چه خبر است؟ من مي خواستم به مرحوم حاج شيخ بگويم که مثلاً ممکن است به ايشان توهين کنند يا اذيت نمايند و اصلاً احتمال نمي دادم که اتفاق هايي روي دهد و او را دار بزنند، فکر مي کردم مثل زمان محمدعلي شاه که مرحوم بهبهاني را به کرمانشاه تبعيد کرد ايشان را هم تبعيد کنند. براي اين که مطلب را بگوييم،گفتم: شنيدم به کالسکه يکي از دولتي ها حمله کردند و او خودش را پنهان ساخته و وقتي به منزلش رفته، بيرقي بر سردرب منزلش زده و محفوظ مانده است، مرحوم حاج شيخ متوجه شد که چه ميخواهم بگوييم، بنابراين گفت: مي گويي من هم اين کار را بکنم؟ من گفتم اگر قرار است به شما ضرري برسد و توهيني بکنند شايد اشکالي نداشته باشد، ايشان فرمودند:من با شما مباحثه مي کنم که اين کار را بکنم يا نه؟ بعد فرمودند: من در نظر خارجي ها از علماي طراز اول مسلمانان و شيعه محسوب مي شوم و اگر اکنون بيايم و به سفارت خارجي ها پناهنده شوم، اين پناه بردن تشيع و اسلام به آنان است،پس در اينجا شخص من مطرح نيست، اما اگر بيايند وتوهين کنند، خوب بيايند مرا بگيرند، ديگر بالاتر از کشتن که نيست، بيايند مرا بکشند، من يک نفرهستم، من ابداً حاضر به اين کارها نيستم، مرحوم والد مي فرمود: اين ملاقات آخر بود که سه چهار شب بعد او را گرفتند و به شهادت رساندند. »رحمت الله عليه«

حضرت آيت الله العظمي حاج آقالطف الله صافي گلپايگاني در اين مورد اين گونه آورده اند که »محکمه اي که مرحوم شيخ فضل الله را محاکمه مي کرد زير نظر يک هيأتي بود که يکي از اعضاي آن مرحوم سيد محمد امام زاده بود که علي رغم اين که به مشروطه خواهان گرايش فکري داشت اما با نحوه رفتار آن ها با شيخ موافق نبود. مرحوم امام زاده از دوستان مرحوم پدرم بود وتا آخر هم با ايشان روابطي دوستانه داشت و به همين علت نسبت به ما که فرزندان ايشان بوديم نيز لطفي خاص داشت .پدرم نقل مي کردند در روزي که عصر آن روز، شيخ را بر دار زدند البته تا قبل از وقوع اين حادثه هيچ کس به شکل قطعي احتمال آن را نمي داد به خانه مرحوم امام زاده رفتم و ايشان بسيار گرفته و ناراحت بود. صحبت شيخ را پيش کشيدم و از روند محاکمه ايشان اظهار نگراني نمودم و گفتم ظاهراً قصد تبعيد ايشان را دارند ايشان گفت که خدا کند قصه به همين جا ختم شود؛ اما آن طور که قرائن نشان مي دهد مجازاتي بزرگتر از اين را براي ايشان در نظر دارند در همين اثناء کسي از سوي محکمه آمد و به ايشان گفت تشريف بياوريد محکمه، ايشان به آن فرد اعتنايي نکردند و او رفت پس از لحظاتي براي بار دوم آمد و از ايشان خواست که به محکمه برود؛ اما باز هم ايشان قبول نکرد او براي بار سوم آمد گفت چرا تشريف نمي آوريد همه منتظر شما هستند، مرحوم امام زاده با عصبانيت به او پاسخ داد چرا دست از سر من بر نمي داريد؟ من با اين کارها مخالفم ... پس از گذشت مدتي از خانه امام زاده بيرون آمدم و در راه بازگشت در خيابان ناصري، ملامحمد حسن طالقاني که از بزرگان اصحاب شيخ فضل الله بود را ديدم و از ايشان در مورد وضعيت شيخ سوال کردم در همان احوال که ما دو نفر در حال صحبت بوديم ناگهان شيخي با وضع پريشان و ضجه کنان،آقاي طالقاني را صدا زد و گفت: لحظاتي قبل شيخ را به دار زدند و من که در ميدان توپخانه بودم آن صحنه را مشاهده کردم .[17]«

                                                                                        (ادامه دارد...)

پانوشت ها:

[15]. مصاحبه با مجله آموزه.

[16]. مراد مرحوم آخوند خراساني از علماي آن زمان در نجف بوده است.

[17]. دانشمندان گلپايگان ، ج1 ، ص 112.

 

 

حقايقي از تاريخ

                                                                               » استاد اكبر افاضلي«

سخنان برگزيده سرور مؤمنان سرچشمه و آبشخور فصاحت و منشاء و خاستگاه بلاغت است. اين كلام نمونه اي از علم الهي است و بوي سخن پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد (ص) از آن به مشام مي رسد. يكي از مسايلي كه در نهج البلاغه مطرح مي شود، انتقاد از خلفاست كه ايراد حضرت علي (ع) از روي احساسات و متعصبانه نيست و منطقي و مستدل مي باشد.

انتقاد از ابوبكر در خطبه شقشقيه آمده است. انتقاد از عمر و خصوصيت اخلاقي عمر كه اخلاقاً مردي خشن و درشتخو و پرهيبت و ترسناك و تازيانه او ضرب المثل هيبت بود و در مورد عثمان هم فساد زيادي راه يافته بود و خويشاوندان نزديك عثمان يعني بني اميه در آن دست داشتند از جمله مسايل ديگري كه در نهج البلاغه آمده است دشمني هايي كه با حضرت علي (ع) به وجود آمده از سه جبهه قاسطين، مارقين و ناكثين صورت گرفته است كه هنوز هم با نام هاي متعدد ديگري باعث اختلاف بين مسلمانان جهان و مانع از اتحاد اسلامي اين امت كثير مي باشد.

براي درك اين سه جبهه ابتدا بايد اين نكته را در ذهن مجسم كرد كه در زندگي علي (ع) سه مرحله وجود داشت: بدين معني كه تمام زندگي وي از سه فصل تشكيل شده است، 23 سال با پيغمبر (ص) بود و جهاد مي كرد، 25 سال در دوران خلافت ابوبكر و عمر و عثمان خانه نشين گرديد، 5 سال هم رهبري كرد كه به خاطر عدالت و آگاهي دادن به مردم مسلمان در مقابله با شعار آزادي بي بند و بار قاسطين و شعار عدالت زياده خواهي ناكثين و همچنين مارقين كه در مقابل حق گويي و آگاهي دادن به مردم حضرت علي (ع) مردم را فريب مي دادند، قرار گرفت. وجود رقبا و دشمناني مانند طلحه و زبير و عايشه زن پيغمبر (ص) مشكل بزرگي در راه خلافت علي (ع) بودند.

مسأله خلافت از سال 632 ميلادي به مدت 626 سال يعني تا 128 م به صورت مختلف اقوام قدرتمند ادامه داشت طبعاً در كشور ايران هم با اينكه حكام محلي مناطق مختلف ايران تحت عناوين متفاوت برخي فريبكارانه و گاهي به اسم منافع مردم مسلمان كه اغلب حاميان آنها مردم عامي بي بند و بار و طالب مال و قدرت بودند كه وقتي موقعيت شغلي پيدا مي كردند خدا را بنده نبوده اند و از هيچ ظلمي دريغ نكرده اند هر كدام چند صباحي خون مردم را در شيشه كرده اند،در اين ميان فقط مورخين به شرح استبداد افرادي چون چنگيز و تيمور لنگ آن هم براي خوش آمد شاهان و سلاطين و بعضي علماء پرداخته اند و نام عده اي را هم خيرخواهان جامعه معرفي كرده اند كه سر سالم به گور نبرده اند؛ زيرا حق و عدالت نود درصد منافع مادي و رياست بوده است به خصوص براي حكومت هاي صنفي و فاميلي و قومي كه از قتل عام آگاهان زمان دريغ نداشته اند. 

بعد از قتل عثمان اصحاب پيامبر (ص)، ابوالحسن علي بن ابيطالب را كه بي ترديد بزرگترين و ممتازترين شخصيت اسلام بود به خلافت برگزيدند. علي (ع) جزو اولين كساني بود كه با پيغمبر (ص) بيعت كرد. حضرت علي (ع) در مدت كوتاه خلافتش جنگ جمل- جنگ صفين و جنگ نهروان رخ داد كه سرانجام به شهادتش انجاميد.

با استقرار معاويه در مسند خلافت حكومت ساده مردمي و مسلمانان به سلطنت موروثي مبدل گرديد و براي ادامه چنين رژيم ستمگرانه اي اشاعه پول و رشوه و حق السكوت معمول و سركوب منتقدان از طرق مختلف توسط عوام ناآگاه صورت عملي گرفت، بعضي فرصت طلبان در آن پنج شش قرن با تظاهر در بين مردم و تملق از دربار خلفاء، نه فقط مالكيت اراضي بلكه زندگي مردم را تحت كنترل قرار دادند تا جايي كه شناخت اعتقادي مردم را زير نظر گرفتند و مردم ساده انديش را به پيروي از خلفاي ستمگر كه اميرالمؤمنين خطاب مي كردند واداشتند. در زمان برخي از اين خلفاي ناحق به فرزندان خاندان پيغمبر نه فقط جسارت و محدوديت بلكه چند تن ايشان را به شهادت رسانيدند.

در قرن اول بعد از تسلط اعراب بر ايران كه اغلب دين اسلام را پذيرفته بودند تا از ستم مؤبدان زرتشتي رها گردند ملت ايران تحت تأثير شعار برادري و برابري اسلامي كه از خاندان پيامبر شنيده و در عمل ائمه اطهار (عليهم السلام) ديده بودند به طرفداري از آنها تا پاي جان ايستادند و دردهاي بي درمان و مشقاتي كه از فرمانروايان عرب مي ديدند و جرأت ابراز نداشتند.

برخي مردم ايران كم كم فهميدند كه چگونه به دست اعرب بني اميه به اسارت افتاده بودند ناچار در بعضي مراسم عبادي مانند نماز جماعت شركت داشتند، حتي كساني كه از معاويه پس از ورود به كوفه شنيده بودند كه (نوشته اند معاويه پس از ورود به كوفه با كمال وقاحت و بي شرمي مردم را مخاطب ساخته گفت من با شما جنگ نكردم كه نماز بخوانيد و روزه بگيريد بلكه مي خواستم به حكومت برسم و اكنون هر چه را تعهد و امضا كرده ام زير پا مي گذارم- كتاب امام حسن مجتبي صفحه 387 رسولي محلاتي)

حال قضاوت كنيد آيا كدام حكومت در كشو ما ايران، اسلام واقعي خداشناسي و پيروي از كلام خدا و آيات آموزنده و انسان ساز قرآن كريم را توصيه و عملاً تمام اصول و فروع آن را به كار گرفته است مگر آنكه جمله اي زيبا جهت اغفال مردم بدون عمل واقعي از دستورات الهي در بيانات خود گفته اند. به فرض اينكه برخي از گويندگان و نصيحت كنندگان هم در زندگي شخصي خود عامل به سخنان خود بوده اند در اجتماع مردم اغلب كارگزاران چنين رفتاري نداشته اند و حفظ منصب و مقامشان و نتايج حاصله مانع عمل مي گرديده است كه خدا مي داند و جزاي ايشان و احقاق حقوق مردم خداشناس را.

اكنون با توجه به گذر زمان و مطالب متفاوتي كه گاه براي خوش آمد حكام ستمگر با توجيهات غيرموجه در نوشته هاي اغلب نويسندگان از رويدادهاي تاريخ گذشته و حقايق ثبت شده وجود دارد به نظر مي رسد عين اتفاقات آن زمان كه با عباراتي قابل درك و فهم به زبان شيرين فارسي تحرير گرديده است و مهمتر آنكه مورد تأييد اكثريت كارشناسان تاريخ اعم از مسلمان و غيرمسلمان صاحب نظر قرار گرفته است شايد براي آگاهي عزيزان اهل تحقيق مفيد واقع شود.

جنگ جمل- ناكثين/ جنگ صفين- قاسطين/ جنگ نهروان- مارقين

                                                                                           (ادامه دارد...)

 

غزه خونين

(پيرو فرمايشات مقام عظماي ولايت خطاب به شعرا)

شده غزه ز خون گلگون مسلمان

ز ظلم بي حد صهيون پريشان

بُده فرزند شارون مرد جلاد

كه صبرا و شتيلا كرده ويران

بگين و شارون و بن گوربن رزل

شده قصاب و جلاد دليران

بود نقشه ز آمريكا و صهيون

تروريست در عراق، سوريه، لبنان

هجوم داعش و تكفيري پست

دهد امنيتي خاك يهودان

ولي رزم حماس، جنگ جهادي

گرفته امنيت را از جهودان

كه بيت عنكبوت است خانه خصم

بكردند عسقلان، حيفا چو ويران

حماس موشك زند بر خاك صهيون

يهودي شد ذليل و خوار و نالان

فلسطين بوده در چنگال غاصب

كه قدس بوده اسيرا ستاره دينان

مددكن اي خدا بر اهل اسلام

كنند قدست رها چنگ خبيثان

»رضا« شعر تو لبيك است ولايت

يقين دان حكم او هست حكم قران

رضا فيروزي

 

معرفت درّ گراني است به هر كس ندهندش

پر طاووس قشنگ است به كركس ندهندش

در نگاهش موجي از تفاخر از جنس خودخواهي و خودبيني ديده مي شد و كلامش در كِش و قوس ناز و ادا، خيلي كُند به پايان مي رسيد.

همه سرا پا گوش بودند و با دهاني باز و نگاهي حريص به حلاجي كلمات عجيب و غريبش مشغول بودند. كلامي كه به ظاهر مهر تأكيدي بر اثبات باكلاسي و با فرهنگ بودنش مي شد.

و گاهي نيم نگاهي از روي تمسخر بر جمعي كه جدا از آنان به ناچار درگير فضاي موجود بودند مي كرد و تير طعني زهرآلود از زبان خويش بر قلب آنان روانه مي نمود.

در آن مهماني، او تازه واردي بود كه به قول خودش به جمع بي كلاس ها افتخار حضور داده بود. يك بي پروايي عجيب در رفتار و كلامش هويدا بود كه روح هر انساني را دچار عذاب و آشوب مي نمود.

ولي از نگاه من، او بيماري بود كه عجيب دچار ويروس غرب زدگي شده بود و با اين ويروس خطرناك آتشي بر خرمن ذهن و انديشه پاك اطرافيان خود مي زد و آنان را چون خود، دچار يك وابستگي فرهنگي و يك نوگرايي مسموم مي كرد، خيلي تحمل كردم كه خودم را درگير او و سخنانش نكنم؛ اما تاب نياوردم و به ناچار به بهانه اي خودم را به محفل به ظاهر پرشور و هيجانشان رساندم و باب سخن را با اين نوگل نوشكفته (كه به تازگي از باغ سرسبز انديشه هاي نوين كه از خاكستر كينه و نخوت غرب به ثمر رسيده بود)، باز كردم.

گفتم: اگر ما هم بخواهيم مثل شما با كلاس شويم بايد چه كار كنيم؟ اصلاً اصطلاح باكلاسي از نظر شما شامل حال چه كساني خواهد شد؟ من هر چه در لغت نامه ها و آرشيو ذهنم مي گردم معني و معادل مناسبي براي اين واژه نمي يابم! آيا براي پيوستن به جمع باكلاس هايي چون شما بايد هم رنگ جماعت خاصي شويم؟ شما نظرتان چيست؟

او كه اصلاً انتظار چنين شوك كلامي را نداشت كمي فكر كرد و مكث و سپس با شك و ترديد پرسيد: يعني شما معني اين كلمه را نمي دانيد؟ از شما بعيد است! گفتم اتفاقاً اين از آن سؤال هاي چند جوابي به هم نزديك است كه تشخيص و تفهيم آن كمي مشكل است كه البته با هم صحبتي با استادي چون شما در اين زمينه ابهامات ذهني من هم بر طرف خواهد شد.

به نظر شما باكلاس بودن يعني قيد حجاب را زدن؟ و يا حضور در جامعه با شكل و شمايل خاص با روابط اجتماعي بالا از نوع غربي؟ و يا تقليد كوركورانه از يك عده خاص كه هنوز اندر خم يك كوچه به دنبال خود واقعي و هويت مجهولشان سر در گم اند؟

مفهوم باكلاس بودن با توجه به آن چه كه در سطح جامعه امروزي مي بينم (آن هم در شهري كه قدمت مذهبي اش زبانزد خاص و عام است و فرهنگ غني آن باعث افتخار همه است) آن است كه متأسفانه بعضي از شهروندان عزيز ما دچار يك شوك وحشي از آن سوي تمدن و فرهنگي كه هدفش رسيدن به ناكجاآباد است شده و همه چيز را به باد فنا داده تا با از دست دادن ارزش ها و ملاك هاي معنوي در پيچ و خم اين زندگي هاي پرآشوب به يك واحد كلام كه پشت خود لقب باكلاسي را به همراه دارد برسند آيا براي اجاره يك واحد كلاس فرهنگي بايد تمام داشته هاي معنوي و ارزشمند خود را به عنوان اجاره بها به فنا داد؟

شهر من، شهري بود كه زن در آن قداست و جايگاه خاصي داشت از آن زمان كه مادران عصر جديد دست پرورده نامادري خويش (ماهواره و ارزش هاي غربي) شده اند اصطلاح باكلاس بودن به شدت چون ويروسي خطرناك شيوع پيدا كرد و سلامت فكري و انديشه آنان را تهديد نمود.

به نظر من شما يك شخص باكلاس و با فرهنگ نيستيد شما كسي هستيد كه با گم كردن جايگاه و ارزش هاي شخصي خود دچار يك بي كلاسي و سردرگمي خاصي شده ايد كه هر لحظه مجبوريد با روش هاي تقليدي، خود را به زور در يك كلاس با ظرفيت پايين با پارتي بازي هاي معمول امروزي جا دهيد و ثابت كنيد كه شما هم از شاگردان ممتاز اين مكتب و فرهنگ بيگانه هستيد.

و افسوس كه بعضي از شاگران ديروز من، هم كلاسي شما در اين مكتب به حساب مي آيند و با اينكه امروز عنوان پاك مادري را با خويش به يدك مي كشند خود مسموم و بيمار انديشه هاي غربي هستند و صد افسوس كه فرزندان نسل آينده هم بايد دانش آموزان چنين مكتبي باشند!

من كه سوار بر اسب سپيد سخن بي امان در زمين ذهن طرف مقابل تاختن را تجربه مي كردم ناگهان احساس كردم كه با چهره هاي برافروخته از خشم و چشماني پر از نفرت روبه رو هستم و ديگر وقت آن رسيده كه عنان كلام را مهار كرده؛ زيرا كه عرصه ذهن ايشان به هيچ عنوان جايگاه خوبي براي اسب دواني و سخنراني نيست و از قرار معلوم در صدف وجودي او مدت ها پيش دُرّ معرفت به يغما رفته بود و گوشش شنواي كلامي از اين جنس نبود.

در آخر بدون اينكه پاسخ سؤالاتم را از ايشان دريافت كنم محفل گرمشان را رها كرده  و با نهايت تأسف و تأثر زير لب نجوا كردم:

معرفت درّ گراني است به هر كس ندهندش

پر طاووس قشنگ است به كركس ندهندش

زهره ملكي

 

برگزاري جلسات قرآني در ماه مبارك رمضان در ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان

برابر گزارش روابط عمومي به نقل از عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان جلسات قرآني در ماه مبارك رمضان (قرائت يك جزء قرآن به همراه بيان نكات تجويدي و تفسير) ويژه كاركنان پايور همه روزه از ساعت 0700 تا 0800 در نمازخانه ستاد شهرستان برگزار مي گردد.

                                روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

مه بگرفته در محراب خون كام

بهار دين و قرآن است اي دل

نزول روح و فرقان است اي دل

الا اي خالق و رحمان و سبحان

تو سوزاني مرا سازم بسوزان

تويي خالق تو باشي ذات الاذوات

عليم كل شيء نور سماوات

مرا كه گشته ام شيدا بسوزان

به آه و ناله ي دلها بسوزان

دلي كز درد دلها آشنا شد

مثال كربلا يا نينوا شد

قلوب عاشقان در پيچ وتاب است

گهي قبض و گهي بسط التهاب است

الا اي دين اكمل نعمت تام

مه بگرفته در محراب خون كام

شهيدي شاهدي حاضر هميشه

مجيدي ماجدي ناظر هميشه

الا اي شاه مردان حيدر ما

الا اي كل ايمان، صفدر ما

شقي رأس سعيدت را شكافته

چه از »دين« كم نموده يا چه يافته؟

تو قرآن و صراط المستقيمي

تو برهان و عليُّ تو عظيمي

الا اي شيعيان آل احمد

الا اي پيروان شير سرمد

بُكاء دل، سرور و بهجت آرد

خدا خود در شب قدر حجت آرد

الهي چاره تو بيچاره ايم ما

همه كاره تويي هيچ كاره ايم ما

دم و بازدم ز تو اي حي قيوم

تو ما را حافظي از نار و ذقوم

ز امر تو بيايد نور حجت (عج)

بياور قلب ما پر كن ز بهجت

الهي شهر دل گير امتنان كن

ز امرت مهدي موعود عيان كن

ز خون حيدري بس لاله روئيد

توان بوي شهيد هر كوچه بوئيد

ز خون، محراب و مسجد لاله گون است

اميرالمؤمنين غرقاب خون است

علي جانم علي اعلاي جانان

تو دست داعيان خالي مگردان

» الهي آمين«

يعقوب خليل نژاد از ديار سوادكوه مازندران

 

و يُطعمون الطعام علي حُبه مسكيناً و يتيماً و اسيراً

با عنايت خداوند منان مؤسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) (دارالايتام شهر گوگد) در نيمه اول ماه مبارك رمضان 1393، موفق به پرداخت 280 سبد كالا حاوي برنج- روغن مايع- ماكاروني- مرغ يا گوشت- نان- قند- چاي- حبوبات در سطح شهرستان اعم از شهرها و روستاها كه جمعاً بالغ بر 210/000/000 ريال (بيست و يك ميليون تومان) بوده در بين خانواده هاي تحت پوشش اين مؤسسه اعم از خانواده هاي ايتام- مستمندان و معلولين نيازمند قرار گرفته است.

و در شب ميلاد گهربار كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) ضمن افتتاح مهمانپذيري به نام بيت العباس، تعداد 500 پرس غذاي آماده با سفره هاي افطاري و ارسال به منازل اين مددجويان به ارزش تقريبي 35/000/000 ريال موفق گرديده ايم؛ لذا از كليه افرادي كه در داخل و خارج از شهرستان در طول سال اين مؤسسه را كمك و ياري مي كنند، كمال تشكر و قدرداني مي شود. انشاء ا... خداوندمتعال به تمام ياري دهندگان به اين ارگانها اجر اخروي عطا فرمايد.

                 مديريت مؤسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهر گوگد

                                                  مجتبي نخعي

 

افتتاح ميهمانپذير بيت العباس مؤسسه خيريه و دارالايتام شهر گوگد

در ساعت 8 بعدازظهر روز شنبه مصادف با شب ميلاد گهربار كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) در جمع عده اي از روزه داران و شيفتگان آن حضرت و با حضور امام جمعه شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا اسماعيلي و عده اي از معتمدين و روحانيون معزز و رياست اداره اوقاف و امور خيريه و كاركنان آن اداره، ميهمانپذيري كه متعلق به مؤسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) و دارالايتام شهر گوگد مي باشد به نام نامي قمر بني هاشم حضرت ابوالفضل العباس به بيت العباس نام گذاري شد.

اين ميهمانپذير كه داراي 110 مترمربع مساحت دارد در طبقه دوم مجتمع خيريه قرار دارد و با موقعيت مناسب ساخت و چشم اندازي بسيار عالي بنا گرديده است. انشاء ا... اين مكان در آينده در سطح شهرستان با تجهيزات عالي آماده و در اختيار ميهماناني كه از اقصي نقاط كشور به اين شهرستان عزيمت مي كنند قرار خواهد گرفت و درآمد حاصله از آن صرف هزينه خانواده هاي ايتام و مستمندان خواهد شد.

                 مديريت مؤسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهر گوگد

                                                  مجتبي نخعي

 

معراج ماه

يا علي پيمانه صبرم شكست

غرق درياي غمم، عمرم گذشت

تا به كي افسرده باشم در جهان

سر به چاه و دل، گريزان از، زمان

يا علي دستم بگير آشفته ام

خيبري ديگر گشا ديوانه ام

بي تو، شبها چشم ما، باراني است

دل غمين و چهره ها روحاني است

خواب ما، با تو چراغان مي شود

كودك دل، با تو شادان مي شود

درب دل را، مي زني در نيمه شب

ذهن خواب آلوده ام، در شور و تب

هم ندانم اين تو هستي يا كه وهم

غرق رؤياي توام، آشفته ام

تو كه دلهامان، ز دنيا مي بري

حيدري و شير غمها مي دري

ذوالفقارت، چون دل ظلمت شكست

نور حق، زنجير كفر از هم گسست

ذوالفقارت، عقل و ايمان تو بود

اعتبارت، دين و قرآن تو بود

يا علي من طفل شيرخوار توام

مانده در راه و گرفتار توام

غافل از حق، مانده در كنج قفس

دست ما گير و ببر تا اوج نفس

مادر غفلت، مرا تا شير داد

تا ابد بر دست من شمشير داد

چون كه كوفه در كنار قلب ماست

بي وفايي، كعبه و هم، ربّ ماست

ما يتيم لحظه هاي ناب تو

ما اسير گريه ها در خواب تو

اين شب قدري كه نامش مي برند

راهيان حق به دوشش مي برند

از پي نام تو هست قدرش عظيم

جام عشق است و ملائك را سهيم

فزت و رب گويان دل خاموش تو

رفت تا عرش خدا  بر دوش تو

كودك دل بي قراري مي كند

با يتيمان تو زاري مي كند

يا علي چشمم گشا بر روي خود

يا ببر دل را به شهر و كوي خود

زهره ملكي

 

باباي كوفه

مي زند شب ها به كوفه

رعد و برقي آتشين

چون بيايد بابا امشب

رعد شود بارانِ دلنشين

مي برد او غصه ها را

مي دهد او مهرباني

مي دهد شب ها در كوفه

او تكه نان پنهاني

كاش بودم كودكي من

مي گرفتم ناني از باباي كوفه

نازنين شريعتي (باران) 8 ساله

 

يادواره 64 شهيد پايگاه شهيد رجايي گلپايگان در عيدسعيد فطر

محمود صادقي دبير برگزاري يادواره 64 شهيد پايگاه مقاومت بسيج شهيد رجايي با اعلان اين خبر همچنين افزود: در مراسم يادواره شهداي پايگاه شهيد رجايي، همايش بزرگ ياد ياران با سخنراني استاد و مفسر قرآن كريم حاج جعفر توكل و مديحه سرايي انقلابي استاد محمدرضا گلريز گلپايگاني نيز برگزار و از اعضاء و فعالين اين پايگاه از ابتداي شكل گيري انقلاب اسلامي تا امروز تجليل به عمل خواهد آمد.

محمود صادقي زمان برگزاري يادواره و همايش ياد ياران پايگاه شهيد رجايي مسجدالمهدي (عج) گلپايگان را همزمان با اول شوال (عيد سعيد فطر) بعد از نماز مغرب و عشاء بيان نمود و از عموم شهروندان و علاقمندان جهت حضور در اين مراسم دعوت به عمل آورد.

 

جوابيه مديرعامل كشتارگاه مرغ

در پي چاپ متن مصاحبه مديريت اداره صنعت، معدن و تجارت  با خبرنگاران كه در آن به كاهش حدود 30 درصدي قيمت مرغ اشاره شده بود، مديرعامل كشتارگاه مرغ گلپايگان با ارسال جوابيه اي در راستاي اين مصاحبه اينگونه اظهار داشته است: كاهش قيمت مرغ حدود 3 درصد بوده و نه 30 درصد كه در صورت چنين كاهشي قيمت مرغ به 44000 ريال مي رسيد نه 64000 ريال و در استان اصفهان قيمت 69000 ريال و در استان مركزي نيز 67000 ريال بوده است.

همچنين كشتارگاه مرغ در گلپايگان به صورت كارمزدي فعاليت داشته و تفاوت قيمت فروش مرغ در دريافت دستمزد اثري ندارد.

وي همچنين در پايان خطاب به مديريت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اظهار نموده: در مورد كاهش قيمت هم با من صحبت كرديد كه گفتم مگر ارزان فروشي اشكال ندارد، گفتيد خير دستتان درد نكند، خوب حمايت كرديد.

 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان گلپايگان

شهرداري گلپايگان

طومار به امضاء جمع كثيري از شهروندان خطاب به اداره اوقاف و شهرداري گلپايگان در خصوص يك واحد بافت فرسوده واقع در ابتداي خيابان شهيد رجايي به دفتر هفته نامه ارسال گرديده كه طي آن از ادارات فوق در راستاي ساماندهي به وضعيت اين مكان با توجه به وضعيت نامشخص آن و مشكلاتي كه براي اهالي به وجود آورده خواستار رسيدگي نموده اند.

در قسمتي از اين متن طومار به موقعيت مخروبه بودن و مشكلاتي از قبيل آتش سوزي احتمالي با توجه به وجود چوب و تجمع حيوانات موزي كه موجب آزار و اذيت ساكنان گرديده، اشاره شده است.

 

تلخك

فرزند هنر باش

نه فرزند پدر

چون هنر زنده كند نام پدر را

هر وقت او را مي ديديم، با او مي گفتيم، از گذشته مي خنديديم به كارهايي كه در گذشته بر روي سن تئاتر انجام داده بود، دل مردم را شاد مي كرد و با حركت ها و ديالوگ هاي شيرين و كارهاي بداهه گويي، خنده بر لب هاي تماشاچيان مي گذاشت، در پايان نمايش و روزهاي بعد از آن، مردم از كارهاي او صحبت مي كردند. هر وقت دوستانش دورش جمع مي شدند به كارهاي او لبخند مي زدند و از او مي خواستند تا آن لحظه زيبا را تكرار كند و شاد باشند. هر كس او را در خيابان مي ديد با لبي خندان جلو مي آمد و سلام مي كرد.

در هفته اي كه گذشت او را به خاك سپردند، يادش گرامي، او كسي نبود جز شادروان غلامرضا قندهاري پيشكسوت نمايش شهرستان و بازنشسته اداره بهزيستي، او در بين ما نيست ولي هر وقت فيلم هاي تئاتر او را مرور مي كنيم مي دانيم كه او هنوز در دلهاي ما زنده است. يادمان باشد هنر هرگز نمي ميرد و اين هنروران هستند كه آن را زنده نگه داشتند.

                                                                     يادش بخير و روحش شاد

                           تقديم به خانواده زنده ياد و پيشكسوت نمايش شهر

                                         دوست عزيزمان غلامرضا قندهاري

                                                      (كورش محسني)

 

انديشه ايمن، جامعه ايمن

هفته سي و نهم

ايمني در امور روزمره

توجه داشته باشيد ما در دنيايي از خطر و حادثه زندگي مي كنيم كه هيچ كجا در امان نبوده و در مقابل حوادث احساس امنيت نمي كنيم. چه كسي مي تواند تضمين كند صبح از منزل خارج شده و شب سالم به منزل مراجعت كند؟

حوادث جا و مكان مشخصي ندارد و در زمان معيني روي نمي دهند؛ بلكه در جايي اتفاق مي افتند كه انتظار وقوع آن را نداريم و معمولاً غافلگير مي شويم.

مادري را در نظر بگيريد كه در مقابل يك حادثه جزيي و كوچك براي كودك خود به علت نداشتن اطلاعات ايمني دست و پاي خود را گم كرده و نه تنها كار مفيدي انجام نمي دهد بلكه وضع را بدتر از آنچه هست نموده و بر وخيم تر شدن حال كودك مصدوم نيز مي افزايد. هر كدام از ما داراي وسايل و امكانات خانگي متعددي هستيم و مي دانيم خداي ناكرده در صورت بروز آتش سوزي اگر در همان لحظه اول آتش مهار نشود همه چيز را به خاكستر تبديل مي كند و همه روزه نيز در جاهاي مختلف حوادثي رخ مي دهد كه با رعايت نكات ايمني قابل پيشگيري مي باشد، پس براي اينكه از خسارات جاني و مالي ناشي از حوادث گوناگون و آتش سوزي ها در امان باشيم حداقل بايد دو كار را انجام دهيم:

الف) در يادگيري و رعايت مسايل ايمني جديت بيشتري داشته باشيم

ب) در منازل خود يك كپسول آتش نشاني نگهداري نموده و طريقه استفاده صحيح از آن را با مراجعه به مراكز آموزشي آتش نشاني فرا گيريم. فضاي مورد نياز براي يك كپسول آتش نشاني در مقايسه با ساير لوازم و وسايل خانگي منزل به مراتب كمتر است و نگه داشتن يك خاموش كننده دستي اطفاي حريق مي تواند در مواقع بروز حريق حافظ مال و جان ما باشد.

در شماره هاي بعدي اين نشريه به خطراتي كه در منزل شما را تهديد مي نمايد بيشتر مي پردازيم.

ايمن بيانديشيم تا ايمن بمانيم

آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان

 

آيا مي دانيد زايمان بدون درد چيست؟

زايمان بدون درد از 150 سال پيش در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا مطرح بود و اعتقاد بر اين است كه زايمان طبيعي، حق طبيعي هر مادر است كه نبايد از او گرفته شود. زنان بارداري كه راه صحيح زايمان طبيعي را انتخاب كرده با مراجعه به كلاس هاي آمادگي زايمان طبيعي، خود را براي يك زايمان موفق آماده نمايند. زنان آموزش ديده با حداقل ترس و درد مي توانند به آساني زايمان كرده و از مزاياي زايمان طبيعي بهره مند شوند.

منظور از زايمان بي درد، انجام زايمان كاملاً طبيعي ولي با درد كم يا حتي كاملاً بدون درد مي باشد. در اين نوع زايمان پزشك و ماما با استفاده از روش هاي مختلفي سعي مي كنند درد زايمان طبيعي را تا حد قابل تحملي براي مادر كاهش دهند به گونه اي كه او بتواند به راحتي و با كمترين درد و رنج نوزاد خود را به دنيا آورد. يكي از روش هاي استفاده از گاز ضد درد انتونكس مي باشد كه اثر سويي روي مادر و جنين نداشته و در امر زايمان اختلال ايجاد نمي كند. در يك روش ديگر مي توان با تزريق دارو از طريق كمر، درد را كاملاً از بين برد.

در اين راستا كلاس هاي آمادگي براي زايمان روزهاي چهارشنبه هر هفته و زايمان بدون درد با همكاري متخصصين بيهوشي و زنان در بيمارستان امام حسين (ع) گلپايگان انجام مي گيرد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 57437149 تماس حاصل فرماييد.

قابل ذكر است كه هزينه زايمان بي درد رايگان مي باشد.

دكتر ناصر رستمي- مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلپايگان

 

با سرعت مطمئنه برانيد تا در مواقع لزوم بتوانيد سريعاً اتومبيل خود را كنترل كرده و از برخورد با موانع و يا اتومبيل هاي ديگر جلوگيري كنيد.

              روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

سرطان فارسي وان!!!

نام » فارسي وان« اين روزها به گوش اغلب ما خورده است، چه آنهايي كه مشتري شبكه هاي ماهواره اي هستند و چه آنهايي كه نگران از تأثير سوء برنامه هاي برخي شبكه هاي آن هنوز اجازه ورود ديش ماهواره را به خانه خود نداده اند.

اما حرف و نقل آن را از ديگران شنيده اند يا شايد هم از سر كنجكاوي چند ساعتي در خانه در و همسايه يا هنگام ميهماني در خانه فاميل و آشنا به تماشاي آن نشسته اند.

اما اين فارسي وان كه قصه يا ماجراهاي سريال هايش نقل برخي محافل و ميهماني هاي دوستانه يا فاميلي شده از كجا و به چه نيتي آمده؟ چه چيزي به خورد ما مي دهد و چه تأثيري بر ما مي گذارد؟

تا پيش از اين، شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي در خارج از ايران به دليل ضعف بنيه مالي، فاقد برنامه هاي متنوع بودند؛ 12 ساعت پخش زنده و 12 ساعت تكرار آن، بدون آيتم هاي نمايشي، فيلم ها و سريال هاي توليدي يا خريداري شده از شبكه هاي تلويزيوني ديگر.

حجم قابل توجهي از برنامه هاي آنها نيز اختصاص داشته به برنامه هاي كسل كننده مجري محور، پخش كليپ هاي موسيقي تكراري و نمايش فيلم ها و سريال هايي كه در سال هاي دور و نزديك در داخل كشور ساخته شده و بارها نيز به نمايش درآمده اند. به اين ترتيب خيلي زود اين شبكه ها با وجود رشد قارچ گونه تعدادشان تازگي خود را از دست داده و در جذب مخاطب، چندان موفق عمل نكردند.

اما از سال گذشته شبكه اي آغاز به كار كرد كه شيوه اي متفاوت را در پخش برنامه برگزيده بود و بر خلاف انتظار، خيلي زود توانست بخش عمده مخاطبان شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان را جذب خود كند.

با اين اوصاف مي توان به يك نتيجه بسيار مهم رسيد و آن اينكه امپراتوري رسانه اي به اين بزرگي، وقتي پشت يك شبكه فارسي قرار مي گيرد، نمي توان اهداف آن را به سادگي كسب درآمدهاي اقتصادي فرو كاهش داد.

فارسي وان شبكه اي ماهواره اي است كه سريال هاي روز خارجي (كره اي، كلمبيايي، امريكايي و ...) را به صورت دوبله شده هر چند ضعيف در طول روز پخش مي كند.

در فضاي ملال انگيز شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي، فارسي وان در نوع خود يك اتفاق تازه محسوب مي شود؛ شبكه اي كه چون سريال هاي تازه و پخش نشده، متنوع و برخوردار از مايه هاي عامه پسند(البته در شق مبتذلش) آن هم به زبان فارسي عرضه مي كند خيلي زود در ميان عامه مردم جا باز كرده و از مشتريان زيادي برخوردار شده و همين جذب مخاطب و ارائه خوراك مبتذل و تأثيرگذار گسترده و عميق آن بر مخاطب است كه ابعاد نگران كننده اي به ماجرا داده است.

شايد در ظاهر، سريال هاي اين شبكه در مقايسه با شبكه هاي غيراخلاقي در ماهواره، حاوي نمايش صحنه هاي غيراخلاقي به صورت مستقيم نباشد و به همين خاطر نيز با واكنش دفعي چنداني از سوي برخي خانواده ها رو به رو نشده است.

                                                                                    (ادامه دارد...)

                                                                   گردآورنده: حميدرضا افشاني

 

محفل انس با قرآن كريم

مراسم محفل انس با قرآن كريم شامگاه دوشنبه با حضور قاريان ممتاز كشوري و شهرستاني در مسجدالمهدي (عج) گلپايگان برگزار شد.

در اين مراسم كه به همت و همكاري كانون فرهنگي، هنري المهدي (عج) و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان برگزار شد، پس از تلاوت آيات نوراني كلام ... مجيد توسط چند تن از قاريان برجسته و ممتاز كشوري و شهرستاني در ادامه گروه تواشيح و روان خواني نورالمهدي با اجراي برنامه متنوع اجراي تواشيح و روان خواني قرآن كريم كه مورد توجه حضار در جلسه قرارگرفت به اجراي برنامه پرداختند.

حجت الاسلام سيدمحسن موسويان در سخناني در اين محفل با بر شماري اهميت تلاوت قرآن به سبك هاي مختلف و متداول با ذكر آياتي از كلام ا.. مجيدپيرامون جايگاه و اهميت تلاوت قرآن مطالب مبسوطي بيان نمود.

در پايان مراسم محفل انس با قرآن كريم از قاريان برتر با اهداء لوح و هدايا تجليل به عمل آمد.

 

براي اولين بار صورت گرفت؛

برگزاري كلاس آموزش مرشدي زورخانه در گلپايگان

ر- زماني: كلاس آموزش مرشدي زورخانه براي اولين بار با حضور 15 نفر از علاقمندان در گلپايگان زير نظر هيئت باستاني شهرستان برگزار شد.

نائب رئيس هيئت باستاني شهرستان گلپايگان در گفتگو با خبرنگار نشريه در اين راستا اظهار داشت: هيئت باستاني شهرستان طي 3 سال پيگيري، موفق به برگزاري كلاس هاي آموزش مرشدي زورخانه در گلپايگان شد و در حال حاضر با دعوت يكي از اساتيد مرشدي زورخانه در حال آموزش به 15 نفر از علاقمندان اين هنر سنتي هستيم و اميدواريم با بهره مندي از توان بالقوه و روح علاقمندي در بين شركت كنندگان در دوره اول آموزش مرشدي بتوانيم از مرشدان آموزش ديده در راستاي رونق ورزش سنتي باستاني در زورخانه هاي شهرستان كمال استفاده را ببريم.

حسن نوري با اشاره به اينكه ورزش باستاني داراي سابقه ديرينه چندين ساله در اين شهرستان است، تصريح كرد: عليرغم سابقه طولاني اين ورزش سنتي در گلپايگان، متأسفانه اين ورزش رشد چنداني در شهرستان نداشته كه طي چند سال گذشته با مديريت جديد هيئت و كمك و مساعدت مسئولين شهرستان اقداماتي در جهت رشد و پويايي اين ورزش سنتي و ملي كه با نام مولا علي (ع) شروع و با نام وي به پايان مي رسد، برداشته شده است و در حال حاضر 4 شب در هفته ورزشكاران علاقمند در زورخانه پورياي ولي شهرستان به اين ورزش مي پردازند.

منوچهر آشوري در ادامه با بيان اينكه حدود 30 سال به آموزش علاقمندان به مرشدي در شهرهاي مخلتف استان اقدام نموده است، افزود: هنر مرشدي زورخانه به علاقمندي و جواني نياز دارد، كسي كه بخواهد به نحو مطلوب هنر مرشدي زورخانه را بياموزد در مرحله اول بايد ورزشكار باستاني باشد و در مرحله دوم به مرشدي بپردازد.

اين استاد مرشد با اذعان به اينكه هنر مرشدي يك عشق است و اين عشق بايد پاك و اصيل باشد، افزود: كسي كه بخواهد وارد اين عرصه شود، بايد به صورت صحيح و زيبا هنر آيين و سنت آن را بداند و رفتار و مسلك او در جامعه و برخورد با آحاد مردم بايد سرآمد ديگر افراد جامعه باشد؛ چون هنر مرشدي خودش يك اعتبار و سرمايه است.

آشوري از فعاليت 10 زورخانه در شهر اصفهان خبر داد و افزود: با توجه به نيازي كه مسئولين هيئت باستاني شهرستان در راستاي آموزش به علاقمندان به مرشدي زورخانه داشتند، اين كلاس هاي آموزشي در گلپايگان برگزار شده است و اميدواريم با توجه به استعدادي كه اين گروه در شهرستان دارند، بتوانيم آموزش مرشدي را در طي 8 جلسه به آنان بياموزيم.

وي در پايان يادآور شد: با توجه به افزايش مرشدان زورخانه در شهرستان گلپايگان، لازم است جهت رشد و پرورش جوانان علاقمند تعداد زورخانه هاي بيشتري در اين شهرستان آماده و در اختيار ورزشكاران باستاني كه ورزش ملي و ديني ما است، قرار گيرد.

 

 

اسماعيل عليشاهي در نشست برنامه‌ريزي و هماهنگي کنگره 360 شهيد شهرستان گلپايگان که ظهر امروز در فرمانداري برگزار شدهبود، بيان کرد: براي برگزاري کنگره اقدامات انجام گرفته در سه بخش قبل، درحين و بعد از کنگره تقسيم مي‌شود و زيرساخت‌ها و مقدمات برنامه فراهم شدهاست و بايد با کمک همديگر به گونه‌اي اين کنگره را  برگزار کنيم که تامدت‌ها فضاي شهرستان رنگ و بوي شهيد و شهادت داشته باشد.

 

 

نوشته شده توسط صدای گلپایگان در ساعت 12:0 | لینک  | 

حسين ميرزايي خطاب به دهياران:

گلپايگان گنج و معدن گنج است

ر- زماني: فرماندار شهرستان گلپايگان گفت: گلپايگان گنج و معدن گنج است؛ لذا به فكر استخراج اين گنج باشيد.

محسن حسين ميرزايي در جلسه اشتغال روستائيان كه عصر امروز سه شنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان با حضور دهياران 52 روستاي شهرستان برگزار شد، با بيان اينكه شغل خانگي در بيشتر شهرها به ويژه در منازل رونق فراواني دارد، اظهار داشت: زنان شاغل در منازل خود با توليد اجناس مختلف و مواد غذايي مانند ترشي، مربا و ... آن را به گردشگران و توريست ها مي فروشند و از اين راه توليد و اشتغال به وجود آمده و نياز مالي آنها تأمين مي شود.

فرماندار گلپايگان با بيان اينكه تعداد زنبورداران و كندوداران شهرستان گلپايگان بيش از شهرستان خوانسار بوده و عسل توليدي گلپايگان مرغوب تر از خيلي شهرهاي ديگر است، افزود: به لحاظ فعاليت و اقداماتي كه در شهرهاي ديگر نسبت به تبليغ محصولات خود دارند، برند آنها معروفيت بيشتري پيدا نموده است و در اينجاست كه بايد پرسيد آنها چه كرده اند؟

حسين ميرزايي با تأكيد بر اينكه با وام هاي بلاعوض و مشاغل خانگي بدون برنامه ريزي و كار كارشناسي شده اشتغالي در شهرستان به وجود نخواهد آمد و وام گيرندگان در پرداخت اقساط خود عاجزند، افزود: در صورت ايجاد اشتغال مناسب در منازل هر خانواده روستايي خواهد توانست با توجه به اين اشتغال هم زندگي خود را اداره كند، فرزندان خود را به دانشگاه غيردولتي بفرستد و خود نيز به سياحت و زيارت برود.

وي با بيان اينكه از جلسه دوماه قبل در زمينه اشتغال نتيجه اي عايد نشده است، افزود: همچنان مراجعه براي دريافت وام جهت معيشت خانواده ها به كرات ديده مي شود كه بايد در اين زمينه با بهره گيري از تجارب در شهرها و روستاهاي همجوار مانند ابيانه كه با پارچه هاي دور ريختني به توليد البسه و لوازمي مي پردازند و در نهايت با فروش آن به گردشگران و توريست ها درآمدهاي كلاني به دست مي آورند.

فرماندار با بيان اينكه گلپايگان گنج و معدن گنج است، افزود: به فكر استخراج اين گنج باشيد، اگر يك وجب از زمين هاي خود را بفروشيد به نسل هاي آينده خيانت كرده ايد؛ چرا كه گلپايگان با بهره گيري و بهره مندي از منابع خدادادي به ويژه با آبگيري سد كوچري منطقه گلپايگان يك منطقه ويژه خواهد شد.

حسين ميرزايي وظيفه آموزشگاه فني و حرفه اي در راستاي آموزش به روستائيان بسيار سنگين خواهد شد، افزود: در صورت ترغيب روستائيان و كارآموزان به شغلي كه در دستور كار آموزشگاه فني و حرفه اي گلپايگان نيست، اين آموزشگاه در بهره گيري از اساتيد و آموزش ياران از شهرهاي ديگر اقدام خواهند نمود و در راستاي ساماندهي به مشاغل خانگي با همراهي كميته امداد و جهاد سازندگي اقدام خواهند شد.

وي با بيان اينكه به دنبال كار توليد در روستاها برويد، تصريح كرد: در صورت ايجاد مشاغل خانگي، مردم ديگر نيازي به وام نداشته؛ لذا بايد به سمت و سوي درآمدزايي مردم طبق سياست توانمند سازي افراد باشيم.

فرماندار گلپايگان با اشاره به اينكه شيوه كشاورزي در گلپايگان قديمي ترين، كهنه ترين و پوسيده ترين روش است كه مورد قبول هيچ كارشناس كشاورزي نيست، افزود: با اين روش آبياري دو سوم آب هدر رفته و در صورت استفاده از شيوه هاي نوين آبياري سه برابر كشت موجود مي توانيم از آب مصرفي بهره مندي داشته باشيم.

وي در پايان خطاب به دهياران اظهار داشت: شما نخبگان روستا و منتصبين شوراهاي منتخب مردم هستيد؛ لذا بايد با حساسيت و دلسوزي بيشتر مسايل و مشكلات كشاورزي و كم آبي را براي مردم روستاي خود بازگو و راهكارهاي كشت مناسب با آب دهي كم را به آنان گوشزد نماييد كه در نهايت به اين سمت و سو و كاشت محصولاتي در گلپايگان برويد كه گلپايگان برند كشوري و جهاني شود با يك همت، انديشه خلاق و فكر بلند مي توان قدم هاي بزرگي براي آينده شهرستان برداشت.

 

در جشن گلريزان گلپايگان صورت گرفت؛

آزادي زندانيان غيرعمد با كمك 500 ميليون ريالي خيرين

ر- زماني: در جشن گلريزان شهرستان گلپايگان مبلغ 484 ميليون 300 هزار ريال از سوي خيرين جهت آزادي زندانيان غيرعمد جمع آوري شد.

حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا اسماعيلي سه شنبه شب در آيين جشن گلريزان كه جهت كمك به زندانيان مالي و جرايم غيرعمد در محل تالار انديشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان برگزار شد، با بيان اينكه كمك به افرادي كه اين حوادث و ناملايمات برايشان پيش آمده، كار بسيارارزشمند و خداپسندانه اي است، اظهار داشت: برادران و خواهراني كه ناخودآگاه به اين وادي كشانده شده اند و مشكلي براي آنها رخ داده است؛ لذا وظيفه ماست كه گرهي از مشكلات آنها باز كرده و هر كس در اين راه به قدر توان و وسعش بايد به عنوان يك همنوع تلاش و كوشش داشته باشد.

وي با بيان اينكه يك فرهنگ خوب در گلپايگان در ماه مبارك رمضان به منظور جمع آوري پول در مساجد، حسينيه ها و هيئت ها براي برنامه هاي مختلف انجام مي شود، افزود: بسياري سعي مي كنند از اين فرصت طلايي در اين ماه مبارك استفاده و بهره برداري بيشتر را داشته باشند و در جشن گلريزان براي زندانيان بي گناه جرائم غيرعمد كه امشب برگزار مي شود، اميدواريم دست اندركاران آن بتوانند به حداكثرهاي درخواست هاي خود در راستاي آزادي اين زندانيان دست يابند.

امام جمعه گلپايگان با تقدير از دست اندركاران برگزاري اين جشن، تصريح كرد: توجيه بر اين است كه شيوه هاي گلريزان را با تغييراتي به اين مضمون كه اين كمك ها به صورت ساليانه از خيرخواهان و خيرين جمع آوري شود بازدهي آن بيشتر و بهتر خواهد بود و اين كمك ها را منحصر به پول ننموده و از راه هاي مختلف از جمله اهداي طلا، زكات واجب و ... ضمن هماهنگي با مسئولين مربوطه به اين كار اقدام نمايند.

حجت الاسلام اسماعيلي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه در جشن گلريزان امسال كمك خيرين و خيرخواهان در راستاي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد نسبت به سال گذشته اين كمك ها افزايش داشته باشد، افزود: اميد است دست اندركاران جشن گلريزان در سال آينده نسبت به برگزاري آن از ابتداي ماه مبارك اقدام نمايند كه افراد و خيرين با اقبال و استقبال بيشتري عنايت به اين مراسم داشته باشند.

رسول احمدي در ادامه اين آيين با بيان اينكه خداوند متعال با تأكيدات فراواني كه نسبت به انفاق و كمك به همنوعان در قرآن كريم داشته است، افزود: يكي از آثار انفاق بحث آمرزش گناهان و آثار ديگر آن بحث طول عمر است كه تأكيد فراوان بر اين موضوع شده است.

رئيس دادگستري گلپايگان با بيان اينكه جمعيتي كه در آيين جشن گلريزان شركت نموده با معنويت و اخلاص و حجم قابل توجهي از كمك هاي خود را حتي از مبالغ كم در اين راه دريغ ندارند، اظهار داشت: در حال حاضر 22 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد در زندان گلپايگان براي مهريه گرفتار شده اند و اين در حالي است كه مهريه حق زن بوده و در صورت مطالبه شوهر محكوم به پرداخت آن است؛ لذا با توجه به اينكه توان در پرداخت آن ندارد و گاهي براي پرداخت آن از دادگاه تقاضاي تقسيط مي كنند و باز نيز از پرداخت آن ناتوان هستند به ناچار حكم به زنداني وي داده مي شود كه در اين راستا لازم است خيرين و نيكوكاران در جهت كمك به اين زندانيان اقدام نمايند.

وي با بيان اينكه ستاد ديه كشور دو برابر كمك هاي جمع آوري شده جشن گلريزان را به ستاد ديه شهرستان ها پرداخت مي كند، افزود: اين كمك ها صرفاً جهت آزادي زندانيان جرايم غيرعمد بوده و زندانياني كه مرتكب جرايم عمد و آسيب هاي اجتماعي در جامعه بوده اند، توقع مردم برخورد قاطع با آنان است.

احمدي با تقدير از انجمن حمايت از خانواده زندانيان، اظهار داشت: اين انجمن در راه كمك به خانواده زندانيان با لطف خدا قدم هاي بسيار مثبتي برداشته و با برنامه ريزي خوب، كمك ها و دعاي شما مردم به سمت و سويي مي رود كه بتواند اين كمك ها را به خانواده هاي محتاج زندانيان داشته باشد.

رئيس دادگستري گلپايگان با تأكيد بر اينكه يكي از شرايط انفاق اين است كه فرد محتاج را كاملاً شناخته و به آن كمك كنيم، افزود: ما بر خود مي باليم و افتخار مي كنيم كه با برخورداري از كادر و مجموعه سالم قضات از هيچ كوششي در جهت تأمين امنيت خانواده زندانيان و شما مردم بزرگوار دريغ ننموده و هيچ شأني براي خود جز خدمت به مردم قائل نيستيم.

گفتني است؛ در جشن گلريزان گلپايگان كه به منظور جمع آوري كمك هاي خيرين جهت آزادي زندانيان جرايم غيرعمد با حضور نماينده ولي فقيه، مسئولين ادارات، شوراهاي اسلامي شهر، نماينده ستاد ديه استاد و خيرين و خيرخواهان برگزار شد، مبلغ 484 ميليون 300 هزار ريال در اين راستا به صورت نقدي، تعهدي و چك جمع آوري و تحويل ستاد ديه شهرستان شد.

 

حسين ميرزايي خبر داد:

10 مهرماه كنگره يادواره شهداي شهرستان گلپايگان برگزار مي شود

ر- زماني: فرماندار شهرستان گلپايگان گفت: كنگره يادواره شهداي والامقام شهرستان گلپايگان 10 مهرماه در آستانه مباركه امامزاده هفده تن برگزار مي شود.

محسن حسين ميرزايي در جلسه يادواره گراميداشت شهداي گرانقدر شهرستان گلپايگان كه ظهر امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداري با حضور اعضاي كنگره يادواره شهدا برگزار شد، با بيان اينكه همه رجاي واثق داريم كه تأثيرگذارترين و مهمترين كار فرهنگي برگزاري كنگره شهداست، اظهار داشت: فرهنگي ترين كار فرهنگي، زنده كردن ياد شهداست كه جزو وظايف ذاتي همه ما مي باشد.

فرماندار گلپايگان ضمن تقدير از آمادگي كليه اعضاي حاضر در جلسه نسبت به برگزاري كنگره يادواره شهداي گلپايگان افزود: در سخنان شما عشق و علاقه زايدالوصفي به شهدا موج مي زند و نشان از تلاش شما و عنايت خدا و شهداست.

وي با بيان اينكه ما وام دار شهدا هستيم، افزود:  ما ايراني ها، مسئولين و خدمتگزاران اين آب و خاك به هيچ حزب، گروه و دسته اي دلبستگي نداشته و تنها مديون شهداي گرانقدر هستيم.

حسين ميرزايي با تأكيد بر اينكه مسئولين مربوطه هر چه سريعتر نسبت به تعيين كميته هاي تخصصي اقدام نمايند، تصريح كرد: مهمترين مرحله بزرگداشت شهدا، قبل از برگزاري كنگره است كه در اين راستا بايد به گونه اي عمل كرد كه هر چه به زمان برگزاري كنگره نزديك تر مي شويم، جلسات فشرده و تصميمات مهم اتخاذ و به مرحله اجرا گذاشته شود.

فرماندار گلپايگان با اشاره به اينكه بايد فضاسازي و تبليغات در راستاي برگزاري كنگره شهداي شهرستان گلپايگان به گونه اي باشد كه در سراسر كشور از زمان، مكان و اجراي كنگره مطلع شوند، افزود: در اين راستا مسئوليت اعضاي كنگره حساس تر و سنگين تر مي شود.

وي با بيان اينكه روز دهم مهرماه به عنوان روز برگزاري كنگره و محل آن در آستانه مباركه امامزاده هفده تن تعيين شده است، افزود: پس از 35 سال اين افتخار نصيب مردم اين شهرستان شد تا با نصب تمثال مبارك 360 شهيد گرانقدر، شهر و روستا آذين بندي شود و شهرداران و دهياران نسبت به نامگذاري كوچه و خيابان هايي كه فاقد نام شهداي والامقام مي باشد، اقدام نموده تا شهرستان گلپايگان به عنوان نمونه و الگو در نصب تمثال و نام شهدا در كشور معرفي شده و بدرخشد.

حسين ميرزايي هدف اصلي برگزاري شهداي گلپايگان را احيا، بسط، توسعه، گسترش و نهادينه كردن گفتمان ناب،بي بديل و فاخر امام راحل، مقام معظم رهبري و ايثار و شهادت نام برد و افزود: در راستاي برگزاري كنگره دست اندركاران نسبت به فعاليت هاي مجازي و ايجاد سايت اقدام نموده و به گونه اي بر روي آن تبليغ و اطلاع رساني نمايند تا مردم به اين باور برسند كه اين كار يعني گراميداشت شهداي والامقام شهرستان كار ارزشمند و فاخري است.

سرهنگ اسماعيل عليشاهي در ادامه با بيان اينکه از روز سوم فروردين ماه تا امروز به صورت هفتگي ديدار باخانواده‌هاي شهداي گلپايگان آغاز شده است، تصريح کرد: در اين ديدارها کهبر اساس تاريخ شهادت شهداي عزيز بوده خاطرات پدر، مادر، همسر و فرزندانشهداي گران‌قدر ثبت و ضبط شده است.

فرمانده سپاه پاسداران گلپايگان از راه‌اندازي دبيرخانه کنگره 360 شهيدشهرستان گلپايگان خبر داد و افزود: دبيرخانه کنگره 360 شهيد گلپايگان درخيابان طالقاني و در مجتمع بعثت حوزه مقاومت شهيد مدني قرار دارد وعلاقه‌مندان مي‌توانند نظرات، پيشنهادات و توانمندي‌هاي خود را در جهتباشکوه‌تر برگزار شدن به اين کنگره ارسال کنند.

عليشاهي خاطر نشان کرد: هفت کميته براي هماهنگي و برنامه‌ريزي کنگره 360 سردار شهيد گلپايگان تشکيل شده است.

وي بيان کرد: طراحي و اجراي تمثال و تنديس 360 شهدا بزرگوار گلپايگان وهمچنين در فضاي مجازي نيز سايتي به نام شهداي گلپايگان راه‌اندازي شده است.

 

غيور:

طي هر سال صورت مي گيرد؛

توانمندسازي 10 درصدي مددجويان بهزيستي

ر- زماني: معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان اصفهان گفت: سازمان بهزيستي با استفاده از امكانات و ملزومات خود طبق آيين نامه و قانون دولت در جهت خارج نمودن 10 درصد از مددجويان طي هر سال از چرخه مددجويي به توانمندسازي آنها اقدام مي نمايد.

دكتر مهدي غيور در مراسم افتتاح پروژه هاي بهزيستي شهرستان گلپايگان كه صبح امروز صورت گرفت، در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه افتتاح طرح هاي سازمان بهزيستي در راستاي توانمندسازي مددجويان مي باشد، اظهار داشت: طرح هايي كه مورد بازديد و بهره برداري قرار گرفت، مربوط به مددجويان حوزه توانبخشي اين سازمان است كه با وام هاي خوداشتغالي نسبت به راه اندازي طرح هاي مذكور شامل گلخانه، آشپزخانه، رستوران و ... اقدام نموده اند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان اصفهان با اشاره به اينكه يكي ديگر از طرح هايي كه امروز مورد بازديد قرار خواهد گرفت، پروژه مسكن مددجويان روستايي است كه به وسيله كمك ها و آورده هاي سازمان بهزيستي مددجويان تحت پوشش سازمان، صاحب خانه خواهند شد.

وي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه طرح ها، برنامه ها و بودجه هايي كه امسال در اختيار سازمان بهزيستي است در راه توانمندسازي مددجويان قرار گيرد، افزود: اين سازمان با استفاده از امكانات و ملزومات خود طبق آيين نامه و قانون دولت در راستاي وظايفي كه ابلاغ شده است در جهت خارج نمودن 10 درصد از مددجويان طي هر سال از چرخه مددجويي به توانمندسازي آنها اقدام مي نمايد.

غيور با بيان اينكه شهرستان گلپايگان در اين امر كوشا بوده و لازم است از مديريت و كاركنان اين سازمان در شهرستان به اين لحاظ تقدير و تشكر ويژه داشته باشيم، تصريح كرد: امروز نيز يك مركز مشاوره با توجه به نيازمندي شهرستان و به لحاظ صنعتي شدن آن و بحث مسايل اجتماعي اين نيازمندي محسوس مي شود، يكي از ملزومات وجود مراكز مشاوره اي است كه ما خرسنديم ابراز كنيم امروز اولين مركز مشاوره تخصصي را سازمان بهزيستي در شهر گلپايگان مورد بهره برداري قرار داد كه اميدواريم خدمات آن در راستاي صنعتي شدن شهر گلپايگان و جلوگيري از آسيب رساني مورد استفاده شهروندان قرار گيرد.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان اصفهان با تأكيد بر اينكه اين مركز مشاوره اي تخصصي در ديگر امور از جمله مشاوره پيش از ازدواج و تحصيلي را در راستاي خدمات رساني به مردم شهرستان در دستور كار خود دارد، خاطرنشان كرد: از موارد ديگر كه امروز در بازديد از طرح هاي توانمندسازي به آن اشاره شد، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بود كه به مديريت اداره بهزيستي شهرستان گلپايگان اين اختيار داده شد كه به تعداد هر توانمندسازي و ايجاد شغل براي زنان سرپرست خانوار، سازمان در جهت اعطاي وام خوداشتغالي اقدام خواهد كرد تا در راستاي توانمندسازي آنان با استفاده از گروه هاي هميار نسبت به ايجاد مشاغل خانگي اقدام شود.

وي با بيان اينكه توانمندسازي خانوارها از نظر اقتصادي و تجمع آنها در كنار هم مي تواند در راستاي آسيب شناسي ها كمك شايان نمايد، افزود: سازمان بهزيستي نيز در اين خصوص مي تواند نسبت به اشتغال و در اختيار گذاشتن وام به گروه هاي هميار در جهت راه اندازي مراكز خوداشتغالي آنان را پشتيباني و حمايت نمايد.

دكتر غيور تأكيد داشت: سازمان بهزيستي استان اصفهان از نظر پرداخت وام هاي خوداشتغالي و بيمه سرپرستان خانوار مشكلي را در استان اصفهان ندارد.

گفتني است؛ در مراسم افتتاح پروژه هاي سازمان بهزيستي شهرستان گلپايگان كه با حضور معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان اصفهان، فرماندار شهرستان، مديريت و كاركنان اداره بهزيستي گلپايگان و تني چند از مسئولين شهرستان حضور داشتند.

 

طاهري خواستار شد؛

مساعدت و همكاري بانك هاي عامل در اعطاي تسهيلات خوداشتغالي

ر- زماني: معاون فرمانداري شهرستان گلپايگان گفت: مديران بانك هاي عامل در بحث تسهيلات بانكي، خوداشتغالي و مشاغل خانگي، نسبت به موافقت با اعطاي تسهيلات اشتغالي كه مي تواند در اقتصاد يك خانواده تأثيرگذار باشد، اقدام نمايند.

محمدسعيد طاهري در حاشيه نشست كارگروه اشتغال گلپايگان در اين راستا اظهار داشت: با توجه به تصميمات كارگروه اشتغال استان مبني بر درخواست آمار مورد نياز اشتغال دستگاه هاي ذيربط شهرستان اين امر جاي بسي اميدواري دارد و لازم است در اين خصوص اعضاي كارگروه شهرستان و مديران دستگاه هاي اجرايي از مديران كل در استان درخواست نمايند، پيرامون امر اشتغال در شهرستان ها به جد پيگير بوده و در جلسه كارگروه اشتغال استان با مطرح نمودن اين بحث نسبت به انعكاس آن به مركز اقدام نمايند تا نتيجه مثبتي عايد شود.

معاون فرمانداري گلپايگان با بيان اينكه در راستاي بحث اشتغال و اشتغال زايي مبناي كار مشاغل خانگي و مشاغل نشأت گرفته از تسهيلات خوداشتغالي در برگيرنده متقاضيان كميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي، صندوق مهر امام رضا(ع)، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بسيج سازندگي مد نظر قرار گيرد، افزود: در اين خصوص يك دغدغه بين همه مديران دستگاه هاي اجرايي وجود دارد و آن هم مسئله اشتغال است و ما در اين زمينه براي رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داشته؛ لذا بايد تمامي دستگاه ها با توجه به سياست گذاري كلان كشوري به جديت چه از طريق كارگروه شهرستان و چه كارگروه استان پيگير اين امر باشند.

وي افزود: مواردي كه لازم است در اين راستا پيگيري شود، تسهيلاتي بانكي است كه در زمينه اشتغال پرداخت مي كنند و عليرغم تمام برنامه ريزي هاي تعريف شده و موافقت با درخواست هاي تسهيلاتي، بانك ها از پرداخت وام به انحاي مختلف جهت اشتغال به متقاضيان خودداري نموده و با پيچ و خم انداختن اين موارد مانع از اشتغال زايي متقاضيان مي شوند.

طاهري با اذعان به اينكه رئيس جمهور محترم هم از سيستم كلان بانكي به صراحت گله مندي نموده اند، تصريح كرد: در شهرستان و استان هم اين گله مندي وجود دارد و آنچه به نظر مي رسد اينكه سيستم بانكي در مجموع و در كلان كشور همراهي و مساعدت لازم را با مجموعه و توقعات در حوزه اشتغال آنگونه كه لازم است ندارد و در اين راستا دلايل و موانعي را مطرح مي كنند كه بايد پاسخگوي مسئولين رده بالاي خود باشند، بديهي است مديران بانك هاي عامل در بحث تسهيلات بانكي، خوداشتغالي و مشاغل خانگي تعريف شده اين مطلب را به طور جد مد نظر داشته و فراتر از بخشنامه هاي سازماني خود احتياط و محافظه كاري را كنار بگذارند و نسبت به موافقت با اعطاي تسهيلات اشتغالي كه مي تواند در اقتصاد يك خانواده تأثيرگذار باشد، اقدام نمايند.

معاون فرمانداري گلپايگان خاطرنشان كرد: مديران محترم بانكي در خصوص بحث مشاغل خانگي همراهي كامل طبق ضوابط نسبت به اعطاي تسهيلات با دستگاه هاي ذيربط به ويژه اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي همكاري مطلوب را در ايجاد فضاي بهتر در بحث اشتغال داشته باشند.

وي در پايان يادآور شد: در خصوص فعاليت شركت تعاون، توسعه و عمران شهرستان هم مقرر شد در چارچوب ضوابط و دستورالعمل ها با نگاه مثبت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديگر دستگاه ها كمك و مساعدت لازم را در اين راستا انجام داده تا در بحث سرمايه گذاري، توسعه و رونق اقتصادي شهرستان اقدام مثبتي صورت گيرد.

 

بياتي:

نمايشگاه قرآني و ديني با بيش از 300 عنوان در گلپايگان گشايش يافت

ر- زماني: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گلپايگان گفت: نمايشگاه قرآني و ديني با بيش از 300 عنوان كتاب قرآني و مذهبي و حدود 34 عنوان نرم افزار قرآني و مذهبي و اقلام فرهنگي با 6 غرفه در معرض فروش و بازديدكنندگان قرار گرفته است.

هادي بياتي در حاشيه افتتاح نمايشگاه قرآني كه ظهر شنبه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان برگزار شد، در نشست خبري در اين راستا اظهار داشت: نمايشگاه قرآني به مناسبت ماه نزول قرآن با هدف در اختيار قرار دادن قرآن و محصولات فرهنگي مرتبط با قرآن و نرم افزار به شهروندان و علاقمندان در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد گلپايگان برپا شده است.

وي با بيان اينكه در اين نمايشگاه با بيش از 300 عنوان كتاب قرآني و مذهبي و حدود 34 عنوان نرم افزار قرآني و مذهبي و اقلام فرهنگي با 6 غرفه در معرض فروش و بازديدكنندگان قرار گرفته است، افزود: عرضه محصولات فرهنگي موجود در نمايشگاه زير نظر كانون هاي فرهنگي مساجد و فروشگاه هاي عرضه كتاب مي باشد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گلپايگان با اشاره به اينكه در كنار نمايشگاه قرآني جمعي از اعضاي انجمن خوشنويسان كتابت آياتي از قرآن كريم و اشعار مرتبط با امور ديني و قرآني را به رشته تحرير درمي آورند، افزود: غرفه هاي موجود در اين نمايشگاه همچنين آثار هنري عفاف و حجاب با همكاري شهرداري گلپايگان در معرض ديد عموم قرار گرفته است.

بياتي با بيان اينكه در اين نمايشگاه فعاليت هاي مؤسسات قرآني نيز از جمله مؤسسات قرآني شهرهاي گوگد و گلشهر و دو مؤسسه شهر گلپايگان در سالن جنبي نمايشگاه جهت بازديد مهيا شده است، افزود: نمايشگاه قرآني از امروز ( 21 تيرماه) به مدت 12 روز صبح ها از ساعت 8 لغايت 13 و بعدازظهرها از ساعت 17 الي 20 آماده بازديد علاقمندان مي باشد.

وي از تخفيف 20 درصدي كتاب هاي موجود در نمايشگاه و تخفيف 30 درصدي قرآن خبر داد و خاطرنشان كرد: طرح تعويض قرآن هاي فرسوده و نهج البلاغه با قرآن و نهج البلاغه جديد با بيش از 70 درصد تخفيف با مشاركت كانون فرهنگي هنري المهدي اجرا مي شود.

بياتي از ديگر اهداف برپايي نمايشگاه قرآني را ترويج فرهنگ قرآني و نمايش آثار فرهنگي و هنري با همكاري مؤسسات و انجمن خوشنويسان برشمرد و اظهار داشت: در اين نمايشگاه اهداي قرآن به ادارات و مراكز فرهنگي مختلف را در دستور كار داريم.

 

غرق شدن 2 جوان گلپايگاني در كانال آب

ر- زماني: دو جوان گلپايگاني عصر سه شنبه با گرفتار شدن در كانال انتقال آب كشاورزي غرق شدند.

مسئول ايستگاه هاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان گفت:  طي تماس پليس 110 در ساعت 16 روز سه شنبه مأموران مستقر در ايستگاه شماره 2 آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان با حضور در منطقه حادثه واقع در غرب شهر گلپايگان كانال آبرساني كشاورزي از غرق شدن 2 جوان كه احتمالاً جهت شنا وارد كانال انتقال آب شده بودند و بر اثر وجود لجن در كف كانال سُرخورده و از قسمت كم عمق كانال وارد گرداب فشارشكن و عميق شده اند و متأسفانه هر دو جوان كه حدوداً 30 ساله بودند، غرق شدند. 

مهدي نوري افزود: جسد هر دو جوان پس از انتقال از داخل آب جهت بررسي و اقدامات قانوني تحويل مراجع ذيصلاح شد.

مسئول ايستگاه هاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان با توصيه به شهروندان و مردم خواستار خودداري از ورود به رودخانه ها، كانال هاي آبرساني و سدها جهت شنا شد و افزود: حوادث شنا در مكان هاي فوق ساليانه منجر به حوادث جبران ناپذير مشابه اين حادثه غم انگيز در شهرستان مي شود.

 

 

 

براي اولين بار صورت گرفت؛

برگزاري كلاس آموزش مرشدي زورخانه در گلپايگان

كلاس آموزش مرشدي زورخانه براي اولين بار با حضور 15 نفر از علاقمندان در گلپايگان زير نظر هيئت باستاني شهرستان برگزار شد.

نائب رئيس هيئت باستاني شهرستان گلپايگان در گفتگو با خبرنگار مهر در اين راستا اظهار داشت: هيئت باستاني شهرستان طي 3 سال پيگيري، موفق به برگزاري كلاس هاي آموزش مرشدي زورخانه در گلپايگان شد و در حال حاضر با دعوت يكي از اساتيد مرشدي زورخانه در حال آموزش به 15 نفر از علاقمندان اين هنر سنتي هستيم و اميدواريم با بهره مندي از توان بالقوه و روح علاقمندي در بين شركت كنندگان در دوره اول آموزش مرشدي بتوانيم از مرشدان آموزش ديده در راستاي رونق ورزش سنتي باستاني در زورخانه هاي شهرستان كمال استفاده را ببريم.

حسن نوري با اشاره به اينكه ورزش باستاني داراي سابقه ديرينه چندين ساله در اين شهرستان است، تصريح كرد: عليرغم سابقه طولاني اين ورزش سنتي در گلپايگان، متأسفانه اين ورزش رشد چنداني در شهرستان نداشته كه طي چند سال گذشته با مديريت جديد هيئت و كمك و مساعدت مسئولين شهرستان اقداماتي در جهت رشد و پويايي اين ورزش سنتي و ملي كه با نام مولا علي (ع) شروع و با نام وي به پايان مي رسد، برداشته شده است و در حال حاضر 4 شب در هفته ورزشكاران علاقمند در زورخانه پورياي ولي شهرستان به اين ورزش مي پردازند.

منوچهر آشوري در ادامه با بيان اينكه حدود 30 سال به آموزش علاقمندان به مرشدي در شهرهاي مخلتف استان اقدام نموده است، افزود: هنر مرشدي زورخانه به علاقمندي و جواني نياز دارد، كسي كه بخواهد به نحو مطلوب هنر مرشدي زورخانه را بياموزد در مرحله اول بايد ورزشكار باستاني باشد و در مرحله دوم به مرشدي بپردازد.

اين استاد مرشد با اذعان به اينكه هنر مرشدي يك عشق است و اين عشق بايد پاك و اصيل باشد، افزود: كسي كه بخواهد وارد اين عرصه شود، بايد به صورت صحيح و زيبا هنر آيين و سنت آن را بداند و رفتار و مسلك او در جامعه و برخورد با آحاد مردم بايد سرآمد ديگر افراد جامعه باشد؛ چون هنر مرشدي خودش يك اعتبار و سرمايه است.

آشوري از فعاليت 10 زورخانه در شهر اصفهان خبر داد و افزود: با توجه به نيازي كه مسئولين هيئت باستاني شهرستان در راستاي آموزش به علاقمندان به مرشدي زورخانه داشتند، اين كلاس هاي آموزشي در گلپايگان برگزار شده است و اميدواريم با توجه به استعدادي كه اين گروه در شهرستان دارند، بتوانيم آموزش مرشدي را در طي 8 جلسه به آنان بياموزيم.

وي در پايان يادآور شد: با توجه به افزايش مرشدان زورخانه در شهرستان گلپايگان، لازم است جهت رشد و پرورش جوانان علاقمند تعداد زورخانه هاي بيشتري در اين شهرستان آماده و در اختيار ورزشكاران باستاني كه ورزش ملي و ديني ما است، قرار گيرد.

 

 

حجت الاسلام اسماعيلي:

امريكا به دنبال باج خواهي در مذاكرات ايران با 1+5 است

ر- زماني: جمعه گلپايگان گفت: امريكا هنوز به دنبال باج خواهي در مذاكرات ايران با 1+5 است و با تفكرهاي  بي ارزش خود اعلام كرده ما به دنبال تحريم هاي جديد ايران هستيم.

حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا اسماعيلي در خطبه هاي نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته كه در مصلاي گلپايگان برگزار شد، با اشاره به اينكه امثال داعش، تكفيري ها، طالبان، سپاه صحابه و ... كه ادعاي خلافت مي كنند و مي خواهند خلافت شيطاني گذشته را تكرار كنند، امروز با لعن اميرالمؤمنين علي (ع) و ائمه اطهار (عليهم السلام) وارد مي شوند، اظهار داشت: اگر كسي نقد و تعرضي نسبت به معاويه داشته باشد با او به شدت برخورد مي كنند و با دروغ پردازي هاي خود به دنبال فروپاشي صفوف به هم پيوسته مسلمين و خدشه دار نمودن آنان هستند و متأسفانه امپراطوري هاي خبري در خدمت تحريك كردن جامعه توحيدي است.

امام جمعه گلپايگان با اشاره به اينكه امروز هم مانند آن دوران حضرت علي (ع) مظلوم است، افزود: امروز در دنيا دينارها، درهم ها و دلارها براي سرپوش گذاشتن بر حقيقت خرج مي كنند و مسجد مي سازند؛ ولي مسجدي كه تهي از افكار و انديشه حضرت علي (ع) است.

نماينده ولي فقيه در گلپايگان به ليالي قدر اشاره كرد و افزود: به جاي اشك ريختن، كدورت ها را از بين برده و در اولين حركت در شب قدر يكديگر ببخشيد؛ زيرا شب قدر شب پاسداشت ارزش هاست و توبه واقعي در اين شب ها بسيار تأكيد شده؛ لذا از تصميمات شيطاني و غيرخدايي دوري كنيم.

خطيب جمعه گلپايگان با بيان اينكه آخرين جمعه ماه مبارك رمضان روز قدس است، افزود: حضور باشكوه تمامي مسلمين در راهپيمايي روز قدس مشتي بر دهان استكبار و صهيونيست جهاني است؛ لذا لازم است كليه عزيزان روزه دار در اين راهپيمايي در محكوميت جهان خواران و صهيونيست به سركردگي استكبار جهاني كه ناجوانمردانه خون مسلمانان فلسطيني را در غزه مي ريزند، شركت نمايند.

وي با تأكيد بر اينكه عامل كشت و كشتار مسلمانان صهيونيست با همدستي امريكاي جهان خوار است، افزود: اميدواريم مسلمانان با ياري و مدد خداوند متعال و با تكيه بر ايمان و اعتقاد خود بار ديگر بر دشمنان اسلام فائق آيند.

حجت الاسلام والمسلمين اسماعيلي با اشاره به مذاكرات ايران و 1+5 اظهار داشت: امريكا هنوز به دنبال باج خواهي در مذاكرات ايران با 1+5 است و با تفكرهاي  بي ارزش خود اعلام كرده ما به دنبال تحريم هاي جديد ايران هستيم و با كمال تعجب كشورهاي ديگر و اروپايي ها به دلايل واهي به خودشان اجازه مي دهند كه امريكا با قلدري ها هر چه بخواهد انجام دهد و آنها بايد بدانند كه ملت ما محكم و جانانه بر سر اصول و حق خود ايستاده است و كوتاه نمي آيد.

امام جمعه گلپايگان در پايان با بيان اينكه در ماه مبارك رمضان از فرصت هاي به دست آمده در جلسات و مراسم هايي كه در مساجد و حسينيه ها برگزار مي شود، كمال استفاده را ببريد، تصريح كرد: خيرين و آحاد جامعه در طرح كمك به ايتام و مستمندان كه با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي انجام مي گيرد، شركت فعال داشته باشند.

 

توزيع 3 سبد كالا بين مددجويان كميته امداد گلپايگان در ماه مبارك رمضان

ر- زماني: رئيس كميته امداد حضرت امام خميني (ره) شهرستان گلپايگان گفت: در ايام ماه مبارك رمضان سه نوع سبد كالا بين مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) گلپايگان توزيع می شود.

رسول محمديان در نشست خبري كه ظهر پنج شنبه در محل اداره كميته امداد حضرت امام خميني (ره) برگزار شد، به عملكرد سه ماهه سال 93 پرداخت و اظهار داشت: كل مددجويان تحت حمايت كميته امداد حضرت امام خميني (ره) گلپايگان 3 هزار و 545 خانوار بوده كه 6 هزار و 120 نفر را شامل مي شوند و مددجويان زندانيان گلپايگان نيز 92 خانوار با تعداد
221
نفر هستند.

رئيس كميته امداد حضرت امام خميني (ره) گلپايگان، تمامي مددجوياني كه تحت پوشش بيمه كميته امداد مي باشند را يك هزار و 303 نفر برشمرد و افزود: از اين تعداد 495 نفر بيمه تأمين اجتماعي و مابقي مددجويان نيز تحت پوشش نبوده و تحت پوشش بيمه اعضاي خانواده خود هستند.

وي هزينه پرداختي سه ماهه اول سال 93 را بابت حق بيمه مددجويان مبلغ 7 ميليون و 960 هزارتومان بيان كرد و افزود: فعاليت هاي عمراني كميته امداد حضرت امام خميني (ره) گلپايگان طي سه ماهه اول سال جاري 20 مورد شامل خريد، تعميرات و انشعابات بوده كه مبلغ 11 ميليون تومان هزينه را دربرداشته است.

محمديان به هزينه فعاليت هاي فرهنگي كميته امداد حضرت امام خميني (ره) گلپايگان اشاره كرد و اظهار داشت: در راستاي تأمين نيازهاي 249 دانش آموز و 140 دانشجو مبلغ 11 ميليون ريال هزينه شده است.

رئيس كميته امداد حضرت امام خميني (ره) گلپايگان با بيان اينكه 31 مورد تهيه اقلام جهيزيه و هديه ازدواج بالغ بر 204 ميليون ريال هزينه شده است، افزود: كل ايتام تحت حمايت اين نهاد در گلپايگان 160 نفر هستند كه 466 حامي به صورت ماهيانه به آنها كمك مي نمايند و طي سه ماهه 128 ميليون و 500 هزار ريال از اين بابت به حساب ايتام واريز شده است كه سرانه آن حدود 800 هزار ريال به هر يتيم به صورت نقدي و غيرنقدي پرداخت مي شود.

وي وام كارگشايي پرداختي را 12 مورد بيان داشت و افزود: در اين راستا طي سه ماهه سال جاري مبلغ 173 ميليون ريال پرداخت شده است.

محمديان به مجموع درآمدهاي مشاركت هاي مردمي اشاره كرد و تصريح كرد: از صندوق صدقات سطح شهرستان مبلغ يك ميليارد و 263 ميليون ريال، وجوهات اماني (خيرين) مبلغ يك ميليارد و 85 ميليون ريال و ساير كمك هاي مردمي شامل 27 سرفصل از جمله احسان دانش آموز، احسان زائرين، كفارات و ... را مبلغ 146 ميليون و 800 هزار ريال برشمرد.

رئيس كميته امداد امام خميني (ره) گلپايگان، زكات دريافتي طي سه ماهه سال جاري را 460 ميليون ريال عنوان كرد و بيان داشت: مبلغ مذكور صرف پروژه هاي عمراني در روستاهاي شهرستان شده است.

وي فعاليت هاي خودكفايي و اشتغال را شامل 50 مورد وام اشتغال زايي با مبلغ 47 ميليارد ريال به صورت وام هاي 5 ميليون توماني، 10 ميليون توماني و 15 ميليون توماني بيان داشت و افزود: در راستاي آموزش هاي فني و حرفه اي 40 مورد دانش آموزان و افراد مستعد در مراكز آموزشي دوره هاي لازم را فرا گرفته اند كه براي هر كدام سرانه 700 هزار ريال هزينه شده كه پس از دريافت گواهي نامه مشغول به فعاليت مي شوند، همچنين در اين راستا 13 نفر جهت كاريابي به مراكز مورد نظر معرفي شده اند.

محمديان در ادامه به مقايسه عملكرد سه ماهه سال 92 و 93 كميته امداد امام خميني (ره) گلپايگان اشاره كرد و افزود: نسبت درآمدزايي، كمك هاي مردمي، آموزش فني و حرفه اي، دريافت زكات، وجوهات اماني و ساير كمك هاي مردمي در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه سال گذشته افزايش چشمگير داشته است.

وي در راستاي اقدامات كميته امداد امام خميني (ره) گلپايگان در ماه مبارك رمضان بيان داشت: طي اين ماه سه نوع سبد كالا كه يكي از آنها از طريق فروشگاه هاي رفاه با كارت يارانه حداقل مبلغ 600 هزار ريال و حداكثر تا يك ميليون و 200 هزار ريال كالا به مددجويان كميته امداد و بهزيستي تحويل داده مي شود و سبد دوم كمك هاي اداره كل و كمك هايي كه در سطح شهر جمع آوري مي شود در حال حاضر 200 سبد كالا با هزينه اي بالغ بر 62 هزار و 600 تومان شامل؛ برنج، سويا، روغن، خرما، پنير، ماكاروني و رب گوجه فرنگي بوده و سبد سوم كه از سوي امام جمعه گلپايگان اهدا شده است، مقدار 5 تن برنج براي 500 خانوار تحت پوشش به ميزان 10 كيلو در نظر گرفته شده است كه در هفته اطعام و اكرام بين خانواده هاي نيازمند توزيع خواهد شد.

محمديان در پايان اظهار اميدواري كرد مردم روزه دار نسبت به پرداخت فطريه هاي خود در محل مصلاي نمازجمعه گلپايگان و گلشهر،كميته امداد امام خميني (ره) گلپايگان را ياري کنند و خاطرنشان كرد: كميته امداد امام خميني(ره) گلپايگان در راستاي بازديد از خانواده هاي مفتاح الجنه روز گذشته به اتفاق فرماندار شهرستان از سه خانواده مددجو بازديد و با دستور فرماندار مساعدت هايي در رابطه با مشكلات اين خانواده ها صورت گرفت.

 

امداد و نجات 80 نفر از مصدومان تصادفات از سوي امدادگران هلال احمر گلپايگان

ر- زماني: رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان گلپايگان گفت: طي چهارماهه سال جاري، امدادگران جمعيت هلال احمر گلپايگان 80 نفر از مصدومان تصادفات را در پايگاه هاي موته و سعيدآباد پوشش دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا كريميان در نشست خبري كه ظهر چهارشنبه در محل اداره جمعيت هلال احمر گلپايگان برگزار شد، اظهار داشت: جمعيت هلال احمر گلپايگان در طرح سفره هاي مهرباني كه به منظور كمك به افراد نيازمند در ايام ماه مبارك رمضان برگزار كرد، حدود 550 بسته موادغذايي شامل برنج، رب، سويا، روغن مايع، ماكاروني، قند، عدس، خرما، گوشت و تخم مرغ بين نيازمندان و افرادي كه قبلاً مورد شناسايي قرار گرفته بودند را با كمك خود داوطلبان، دهياران روستاها و شوراهاي روستايي طي دو مرحله، نيمه اول ماه رمضان 250 بسته و مرحله دوم قبل از شب هاي قدر 300 بسته ديگر بين نيازمندان توزيع شد.

رئيس جمعيت هلال احمر گلپايگان با بيان اينكه در شب بيست و سوم ماه رمضان با همكاري سازمان انتقال خون نسبت به اهداي خون داوطلبان اقدام شد، افزود: حدود 40 كيسه خون اهدايي جمع آوري شده به مركز انتقال خون، منتقل شد، همچنين در راستاي اعزام كاروان سلامت به يكي از روستاهاي محروم گلپايگان حدود 40 نفر از اهالي اين روستا ويزيت رايگان و به آنها داروي رايگان اهدا شد.

وي با بيان اينكه صندوق هاي جمع آوري كمك براي مردم مظلوم غزه در سطح شهر تا قبل از روز قدس آماده جمع آوري كمك هاي نقدي مردم است، افزود: شماره حساب 99999 بانك هاي ملي، ملت، تجارت، صادرات و دي، آماده دريافت كمك هاي مردمي به غزه است و صندوق هاي جمع آوري كمك هاي مردمي در روز قدس در مسير راهپيمايي و ورودي نمازجمعه آماده دريافت هداياي نقدي مردم انقلابي و روزه دار خواهد بود.

كريميان به اقدامات جمعيت هلال احمر از ابتداي سال تاكنون اشاره كرد و بيان داشت: در بحث مسافران نوروزي، حدود يك هزار و 500 بسته هاي فرهنگي، سلامت، نقشه، بروشور و راهنماي مسافران نوروزي، بين مسافران ورودي شهرستان توزيع شد.

وي ادامه داد: در طرح امداد و نجات نوروزي از ابتداي سال تاكنون در پايگاه موته با وقوع 21 تصادف، 44 نفر مصدوم كه از اين تعداد 21 نفر به بيمارستان منتقل و 21 نفر به صورت سرپايي مداوا و متأسفانه 2 نفر فوت شدند و تعداد 165 مورد مراجعه حضوري خارج از تصادف به اين پايگاه شده است، همچنين در پايگاه سعيدآباد از 19 تصادف به وقوع پيوسته 36 مصدوم 18 نفر از آنها به بيمارستان انتقال و 18 نفر به طور سرپايي مداوا شده اند و در اين پايگاه نيز 159 مراجعه حضوري به ثبت رسيده است.

رئيس جمعيت هلال احمر گلپايگان خاطرنشان كرد: در حوادث معدن نيز مصدومين از سوي امدادگران پايگاه امداد نجات جاده اي به بيمارستان منتقل شدند.

وي به 4 مانور انجام گرفته از سوي هلال احمر گلپايگان در راستاي آمادگي داوطلبان اين جمعيت اشاره كرد و بيان داشت: مانورهاي زلزله در مهدكودك ها، حمايت رواني در روستاي اسفرنجان و مانورهاي لحظه صفر و نجات در آب (كه به صورت استاني در چادگان با حضور تيم غواصي برگزار شد) به منظور بالابردن سرعت و دقت عمل امدادگران از جمله مانورهاي اين جمعيت بوده است.

كريميان به كمك هزينه هاي درماني به نيازمندان كه از سوي داوطلبان و خود سازمان پرداخت شده، اشاره كرد و افزود: در اين راستا تاكنون مبلغ 100 ميليون ريال كمك هزينه درماني به مددجويان و بيماران پرداخت شده است.

 رئيس جمعيت هلال احمر گلپايگان به كمك هاي اهدايي به خانواده هاي نيازمند از جمله جهيزيه و توزيع گوشت نذري و ديگر اقدامات پوششي و حمايتي به صورت رايگان اشاره كرد و بيان داشت: از ابتداي سال تاكنون حدود 150 نفر دوره مقدماتي آموزش امداد و كمك هاي اوليه را در هلال احمر گلپايگان طي كرده اند كه 60 نفر مرد و 90 نفر زن بوده اند.

وي در پايان اظهار داشت: پايگاه امداد نجات محور موته آماده بهره برداري با حضور مسئولين كشوري، استاني و شهرستاني است كه به محض تجهيز امكانات مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

 

حمايت از مظلوم در برابر ظالم يك منطق توحيدي است

ر- زماني: امام جمعه گلپايگان گفت: حمايت از مظلوم در برابر ظالم يك منطق توحيدي است و در جامعه بشري دفاع از ابناء بشر بر همه مردم لازم، ضروري و واجب است.

حجت الاسلام محمدرضا اسماعيلي در خطبه هاي نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته كه در مصلاي نمازجمعه گلپايگان برگزار شد، با بيان اينكه برخي با توجه به آسايش و امكاناتي كه پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي به دست آمده است، در راحتي كامل به سر مي برند با همراهي استكبار جهاني و اسرائيل غاصب با طرح اين سؤال كه چه نيازي است از فلسطين حمايت كنيم و چرا تئوري ساخت موشك را در اختيار رزمندگان فلسطين قرار دهيم، اظهار داشت: حمايت از مظلوم در برابر ظالم يك منطق توحيدي است و در جامعه بشري دفاع از ابناء بشر بر همه مردم لازم، ضروري و واجب است.

امام جمعه گلپايگان با اشاره به اينكه منطق ما انسان ها برخاسته از منطق مولاي متقيان حضرت علي(ع) است، افزود: وظيفه ما اقتضا مي كند براي مردم ستمديده فلسطين و غزه كه امروز شاهد قطعه قطعه شدن فرزندان آنها به دست غاصبان اسرائيلي با چراغ سبز استكبار جهاني به سركردگي امريكاي جهانخوار هستيم؛ لذا بر ما واجب است كه از هر گونه كمك براي مردم مظلوم غزه دريغ نكنيم.

وي با بيان اينكه مشكلات اصلي ما امروز در منطقه خاورميانه برخی كشورهاي به اصطلاح مسلمان كه خود را خادم الحرمين مي دانند و با تأمين مالي دشمنان اسلام مانع از پيروزي قاطع مسلمانان مظلوم فلسطين مي شوند، است تصريح كرد: امنيت ملي كشور و نظام اسلام ما اقتضا مي كند در مقابل تهديدات و تهاجمات دشمنان از ملت هاي مظلوم حمايت كنيم و اگر چنين نبود امروز رزمندگان فلسطين نبودند و دشمنان انقلاب اسلامي به سركردگي صهيونيست پشت مرزهاي ايران اسلامي بودند.

نماينده ولي فقيه در گلپايگان با اذعان به اينكه آرامش امروز برخي نااهلان و ناآگاهان مرهون حزب الله لبنان است كه خودروي جنگي اسرائيل را در جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه حماس شكست دادند، افزود: بر ما واجب است جبهه مقاومت را با حضور در راهپيمايي روز قدس و هرگونه كه اقتضا کند برای شكستن ابهت استكبار جهاني حمايت كنيم.

حجت الاسلام اسماعيلي با بيان اينكه روز قدس با پايداري ملت، رهبري فرزانه انقلاب و پشتيباني آحاد جامعه پيش مي‌رود و به زودي نابودي اسرائيل و صهيونيست را جشن بگيرد، افزود: سپيده دم نزديك است و در انتظار صبح صادق فرج حضرت مهدي موعود(عج) به سر مي‌بريم.

وي در پايان به مسائل شهرستان اشاره كرد و افزود: نبود پزشكي قانوني در گلپايگان مسايل و مشكلات عديده اي را به وجود آورده، چنان كه چندي قبل خودروي آمبولانس اعزامي به مركز استان برای  كالبد شكافي يك فوتي، در راه برگشت با برخورد با يك خودروي ديگر منجر به كشته شدن 4 نفر شد كه حادثه غم انگيزي را در شهرستان به وجود آورد، همين طور كالبد شكافي دو جوان كه بر اثر غرق شدن در كانال آب، به مركز استان منتقل شدند، خانواده آنها را سرگردان كرد؛ لذا بديهي است در اين رابطه مسئولين شهرستان و استان نسبت به فعاليت پزشكي قانوني گلپايگان اقدامات لازم را ميسر کنند.

 

 

نوشته شده توسط صدای گلپایگان در ساعت 11:52 | لینک  |