قالب وبلاگ

هفته نامه صدای گلپایگان
نسخه اینترنتی

اجراي طرح اصلاح و احياي مراتع در سطح 40 هكتار از مراتع شهرستان

با شروع بارندگي در پاييز سال جاري عمليات اصلاح و احياي مراتع در قالب پروژه كپه كاري با اعتباري بالغ بر 60/000/000 ريال از محل اعتبارات استاني اجرا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان گلپايگان در سال جاري عمليات اصلاح و احياي مراتع در قالب پروژه كپه كاري در سطح 40 هكتار از مراتع ملي شده هرستانه سفلي با كشت بذور گونه مرتعي اگرو پيرون النگاتوم و با مشاركت بهره برداران با هدف بهبود و احياي پوشش گياهي و جلوگيري از فرسايش خاك و فراهم نمودن زمينه لازم جهت زادآوري گونه هاي مرغوب و با ارزش مرتعي و افزايش كمي و كيفي علوفه مراتع اجرا شد.

لازم به ذكر است كه مرتع هرستانه سفلي از جمله مراتع ييلاقي شهرستان گلپايگان است.

 

(انديشه ايمن، جامعه ايمن)

هفته پنجاه و دوم

نكات ايمني درباره بخاري هاي بدون نياز به دودكش

همشهريان فهيم با عنايت به اينكه تصورات برخي مردم درباره بخاري هاي بدون نياز به دودكش بر منطق صحيحي استوار نمي باشد لازم است به نكات ذيل توجه فرماييد:

1) مطابق با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، انتقال مشتقات حرارتي به خصوص گاز منوكسيد كربن به فضاي آزاد خارج از ساختمان الزامي است.

2) هواي آلوده به منوكسيد كربن در صورت تنفس به خون منتقل مي شود و از آنجا كه ميل تركيبي خون با منوكسيد كربن 300 برابر بيشتر از اكسيژن است، لذا يك واحد اكسيژن به همراه 300 واحد منوكسيد در سيكل تنفسي جذب خون شده و بدين ترتيب خون مسموم مي شود.

اولين عارضه اين مسموميت از كار افتادن سلسله اعصاب، سپس سردرد، تهوع با كف صورتي رنگ مي باشد، نهايتاً به مرگ فرد منجر مي شود. با توجه به از كار افتادن سلسله اعصاب و بي رنگ و بو بودن گاز منوكسيد كه بر اثر سوختن بخاري يا هر نوع آتش ديگر با انواع مواد سوختي مانند گاز مايع يا گاز شهري و يا... به وجود مي آيد، انتشار گاز مذكور در فضاي ساختمان بسيار خطرناك مي باشد.

3) بخاري هاي بدون دودكش مجهز به ترموكوپل os در صورتي كه ميزان اكسيژن موجود در هوا از 21 % به 18% كاهش پيدا كند، مدار گاز را به طور خودكار قطع مي كند و بخاري خاموش مي شود ولي استفاده از اين نوع بخاري صرفاً در اماكني كه فضاي باز وسيعي دارند و مرتباً درب آن فضا باز و بسته مي شود و امكان نصب دودكش وجود ندارد توصيه مي شود و در ساختمان هاي مسكوني و اقامتي به طور كلي ممنوع و غيرايمن مي باشد.

ترويج فرهنگ ايمني، زندگي ايمن، شهر آرام

آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان

 

ستون ادبي هفته نامه صداي گلپايگان

زير نظر آقاي ابوالقاسم طالبي (طالب) در محضر اديبان اين ديار

با سلام و عرض ادب:

در شماره قبل هفته نامه وزين و پرطرفدار شهرستان گلپايگان به عرض خوانندگان فرهيخته رسانديم كه دراين شماره  هفته نامه صداي گلپايگان يكي از آثار طنز استاد محمدعلي سعيدي شاعر بلند آوازه گلپايگاني و دوست گرامي ام را به چاپ مي رسانيم تا همگان با آثار ايشان آشنا شوند.

حال اين غزل طنز گلپايگاني را تقديم مي داريم.

مقدمه

شهرستان هاي مختلف كشور لهجه ها و گويش هاي مخصوص خود را دارند و شعراي هر شهر اشعاري به لهجه محلي خود سروده اند؛ ولي به گويش معمول گلپايگان به جز يك دو بيتي معروف شنيده نشده؛ لذا براي اولين بار آقاي سعيدي در سال 1367 غزل زير را به منظور يادآوري بعضي لغات و اصطلاحات گلپايگاني سروده اند كه تقديم شما مردم خوب و با فرهنگ گلپايگان مي شود.

باشد كه مقبول طبع اهل هنر و صاحب نظر قرار گيرد.

اِمْشو دَراي غصه و غم واس بخ چي شي

دل با خيال تو تك و تِيْناس بخ چي شي

تو كلكلون سينه تا وقت خوروس صحب

اين مرغ دل به حال تقلاس بخ چي شي

اِز اشك توركه توركه بپرس تا بشد بگد

بالينم از فراق تو درياس بخ چي شي

حيفس كه ديگرون ز جمال تو دش كنند

چشم همه به اون قد و بالاس بخ چي شي

واكن دنا و شور ملاحت ز لب بريز

آخه نمك تو ظرف مرباس بخ چي شي

بِسّي رغشنه را و به زلفد گري زدي

پس عقده هاي اين دل ما واس بخ چي شي

از ديدن رقيب دلم ليشكه ليشكه شد

اين هرزه سَرخرِ جليز ماس بخ چي شي

دسم دراز هس و به جايي نمي رسد

اون دومن وصال تو كوتاس بخ چي شي

درويش خوشه چينم و از خرمن وصال

كوكوله ي محبت تو كاس بخ چي شي

در شعله تنور جفايت قدو شدم

پس سيخچه هاي زلف تو پيداس بخ چي شي

گفتي دلم يه گارسي به حال دلت نسوخت

گفتم تو خو دروغ بلدي راس بخ چي شي

وَخ پا تواَم (سعيدي) با اين شعر گفتناد

تو دفتر و كتاب تو جاپاس بخ چي شي

(ادامه دارد...)

معاني كلمات گلپايگاني كه در اذهان بماند و از يادها نرود

اِمْشو: امشب

دَراي: درهاي

واس: باز است

چي شي: براي چه؟

تِيْناس: تنهاست

توي كلكلون: داخل قفس

خوروس صحب: خروس خون صبح

تقلاس: دست و پا زدن

توركه توركه: دانه دانه

بِشِد بگد: تا به تو بگويد

درياس: درياست

حيفس: حيف است

ديگرون: ديگران

تو دش: دشن

به اون: با آن

قد و بالاس: قد و بالاست

بِسّي: بستي

رغشنه: پارچه باريك رشته

بزلفد: به زلفت

گِرِيْ زدي: گره زدي

ليشكه ليشكه: پاره پاره

سَرخرِ: مترسك

جليز ماس: جاليز ماست

دسم: دستم

هس: هست

اون: آن

دومن: دامن

كوتاس: كوتاه است

كوكوله ي: سهم گدا از خرمن

كاس: كاه است

قِدو: كباب شدم سوختم

سيخچه هاي: سيخ هاي كوچك سركج

پيداس: پيداست

يه گارسي: يك كمي

دلد: دلت

تو خو: تو كه

راس: راست

وخ: برخيز، بلند شو

تواَم: تو هم

گفتناد: گفتني است

تو دفتر: داخل دفتر

جاپاس: جاي پاست

 

خط ممتد وسط جاده حكم ديوار قانون را دارد و سبقت گرفتن، دور زدن، گردش نمودن و تغيير خط حركت بر روي آن ممنوع مي باشد.

                                 روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

شهيد محمد اسماعيل عليشاهي

فرزند: زين العابدين

تاريخ تولد: 1348

محل تولد: گلپايگان

تاريخ شهادت: 1366

محل شهادت: منطقه فاو

يگان اعزامي: بسيج سپاه پاسداران گلپايگان

سن در هنگام شهادت: 18 سال

قسمتي از وصيت نامه شهيد:

در اين زمان كه كافران و مشركان و ابرقدرت ها دست به هم داده اند تا سفره اسلام را براندازند.

بر هر مسلمان واجب است كه در مقابل اين جنايتكاران بايستد. گوش به فرمان رهبر بدهد و فرمان او را اطاعت كند تا دين اسلام پاينده و سرافراز بماند.

مردم مواظب باشيد مانند كوفيان نباشيد و از عمل آنها درس عبرت بگيريم كه امام حسين را تنها گذاشتند كه هيچ، بلكه خود شمشير عليه امام كشيدند و با اسلام آن كردند كه مي بينيد. اكنون يك ميليارد مسلمان بايد در دنيا زير سلطه ابرقدرت هاي جنايتكار باشند.

 

سيماي فرزانگان گلپايگان (10)

مختصري از زندگي نامه آخوند ملاحسين شهيد(ره)

                                                                       »سعيد نخعي گلپايگاني«

آخوندملاحسين شهيد [1] که از اولاد واحفاد مالک اشتر نخعي مي باشد مردي فاضل بوده که در زمان خود از بزرگان، علماء و سردسته فضلاء به شمار مي رفته است. او در سال1080 هجري قمري در گلپايگان متولد شده و همواره درپي کسب علم و فضيلت بوده و از اجازه اي که ميرزا ابوالقاسم گلپايگاني (طاب ثراه) به او داده استفاده مي شود که در علوم و فضايل به رتبه اجتهاد و استنباط رسيده بوده،ايشان در سال 1160 هجري قمري پس از مرگ نادرشاه و برگشت افغان ها و اشرار از نواحي همدان و رفتن به اصفهان و قندهار به دست آنها به شهادت رسيده و در همان محل شهادت که بقعه وي قرار دارد دفن شده است.

بقعه متبرکه اين مرد بزرگ که هم اکنون محل توجه و زيارت عده اي ازمردم قرار دارد در کنار قبرستان قديمي که هم اکنون اطراف آن به فضاي سبز تبديل شده در جنوب شهر گلپايگان واقع در خيابان پارک شهر در ابتداي جاده حسن حافظ قرار گرفته است .

سبب شهادت ايشان وپدربزرگوارش انتساب آن ها به مالک اشتر(اين يار باوفاي اميرالمومنين عليه السلام) بوده که خوانخوران متعصب افغاني به خاطر عناد و کينه اي که با شيعه عموما و اولاد واحفاد مالک اشتر به سبب خصوصيت و تقربي که وي با سيد اوصيا اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه السلام داشته اند هرکجا آن ها را مي يافتند به قتل مي رساندند.

اشعار حک شده بر لوح و سنگ قبر

فاضل کامل محمدتقي بن عبدالصمد اصفهاني که در فصاحت و بلاغت از جهت نظم و نثر سرآمد اَقران است ابيات ذيل را در رثاء و تاريخ شهادت ايشان سروده است.

يالَها مِن شِدَّهِ الحُزنِ الطَوِيلِ                    

کَيفَ عنَّا غابَ شَمسَ المَشرِقَين

اَلمَعِي الدهر نِحرِيرُ اَلزَّمان                     

 نُورُعَينِ اَلزُّهدِ وَاَلتَّقوي حُسَين

عالِمَ اَلتَّنزِيلِ وَاَلحاوِي اَلسُّنَن                      

زِينَهُ اَلدُّنيا سَماءُ اَلنَّيرَينِ

اَلشَّهيدِ اَلثّالِثِ  اَلمَظلُومِ بَل                     

 مَن وَجَد نَا ثَانِي اِثنَينِ اَلحُسَينِ

صَارَ مَقتُولاً بِسَيفِ اَلاَشقِياءِ                      

رُوحُهُ فَازَت بِاِحدَي اَلحُسنَين

لايزالُ اَلعِلمِ مَخرُوبُ اَلبَنا                     

يا حُسَين  اِرجِع  اِلَينا نُورُعَين

کانَتِ اَلبُشري لَهُ عِندَ اَلَّرحيل                    

شاهِدُ اَلفِردُوسِ مِن بَينِ اَليدَين

قِيلَ لِلرِّضوانِ فِي دارِ اَلنَّعيم                     

سِر بِمَحبُوبِي اِلي نَضّاخَتَين

ثُمَّ  قُل کُن فِي اَلجَنانِ شاهِداً                       

حَيثُما کَانَ اَلخِيارُ اَلمُصطَفَين

عِشتَ فِي اَلدُّنيا سَعِيداً يا شَهِيد                    

قَد تَمَکَّنتَ اَلعُلَي فِي اَلنَّشاَتَين

قُلتُ فِي تَارِيخِ  مَولَانَا اَلشَّهيد                     

قَد بَکَي جِبرِيلُ فِي قَتلِ اَلحُسَين [2]

ترجمه اشعار

(واي از اين اندوه دردناک و سختي آن که چگونه خورشيد تابناک ما از ميان ربوده شد/ اين مرد تيزهوش و نمونه روزگار که روشني چشم پرهيزگاري و زهد بشمار مي آمد و نامش حسين بود/ عالم به قرآن وآشناي با سنن، زينت دنيا و خورشيد تابناک آسمان بود/ او ستمديده و شهيد سوم بشمارمي آمد، بلکه دومين حسين شهيدي بود که ما سراغ داريم/ او با شمشيراشقيا به شهادت رسيد و روحش به يکي از دو نيک بختي که شهادت است نايل آمد/ با رفتن او خانه علم همچنان ويران شد، اي حسين اي نور چشم ماآيا مي شود به سوي ما بازگردي/ در هنگام شهادت اين بشارت بدو داده مي شد که بهشت را پيشاپيش خود بنگر/ به"رضوان"دربان بهشت در دارالنعيم گفته شد که دوست ما را به چشمه سارهاي بهشت راهنمايي کن/ پس به او بگو همچنان جاودان باش درآنجا که نيکان و برگزيدگان جا دارند/ اي شهيد تو در دنيا همواره سعادتمند بودي، اکنون نيز درآخرت همچون دنيا سرافراز و سربلندي/ من درباره تاريخ مولاي شهيدمان چنين سرودم که جبرئيل در شهادت حسين گريان است.)

حکايت حاج جواد بزاز و تعمير قبر

چنانکه مشهور و معروف است بسياري از معتبرين وثقات از شهر گلپايگان درشب هاي جمعه و نيمه شعبان و امثال آن به چشم خود ديده اند که پرتوي مانند نور در اطراف و جوانب قبر اين عالم بزرگوار مي درخشد. از جمله حکايت حاج جواد بزاز است که مرد معتبرو امين و مورد وثوق و اهل اصفهان بود و در گلپايگان به شغل بزازي (پارچه فروشي) و غيره اشتغال داشت.

ايشان مي گويد: روزي براي دريافت طلبي که از يکي از اهالي حسن حافظ داشتم به آنجا عزيمت کردم و چون کارم به طول انجاميد و شب فرا رسيد عازم شهر شدم، هنگامي که به نزديکي هاي قلعه ميرصابرخان که قبرستاني درکنارآن وجود داشت و مشرف به جاده است رسيدم، ديدم ستوني از نور از دل آسمان فرود آمد و سپس قطعه قطعه شده در اطراف قبري که آنجا بود منتشرگرديد، من که از اين پيش آمد بسيار شگفت زده شده بودم خود را به قبرمذکور رسانده ديدم قبر بسيارکهنه و مندرس است و هيچ چيز جز لوح سنگي برآن قرار ندارد وچون در اين باره بي اطلاع محض بودم و از کسي نشنيده بودم که آن قبر از چه کس است و از طرفي تاريکي شب نيز مانع خواندن لوح مزبور بود لذا علامتي روي قبرگذاشته به شهر رهسپار شدم، چون به خانه رسيدم و به استراحت پرداختم از اتفاقي که افتاده بود همچنان در انديشه فرو رفته لحظه به لحظه تعجبم ازآن پيش آمد زيادترمي شد و با خود گفتم اين چه اتفاقي بود؟ و قبر ازآن که بود؟و صاحب آن که در اين ديار مي زيسته چه مقام و منزلتي داشته است؟و همچنان در اين فکر و انديشه بودم تا سرانجام به خواب فرو رفتم، در عالم خواب ديدم مردي که جلالت و بزرگي از وجود اوآشکار بود مرا مخاطب ساخته گفت: مي داني قبري که ستوني از نور بر سرآن فرود آمده و منتشرشد ازآن کيست؟و به چه کسي تعلق دارد؟گفتم: نه،گفت: اين قبر به ملاحسين شهيد تعلق دارد،آن راتعميرکن. در اين وقت بيدارشده همچنان از اين واقعه در شگفتي وتعجب بودم، چون صبح فردا رسيد با شتاب به جانب قبرستان مذکور رهسپارشده بالاي آن قبر رفتم و لوحي را که برآن قرار داشت خواندم ديدم همان بود که شب گذشته درخواب بدان راهنمايي شده بودم، چون حکايت شب گذشته و خواب خودم را با جماعتي از متدينين و معتمدين شهر گلپايگان در ميان گذاشتم همگي با اطلاعي که از جلالت قدر و منزلت و مقام ايشان داشتند تصديق کردند که قبرمعهود ازآن اوست، سپس حاج جواد به تعميرقبرو بناي بقعه مذکورپرداخت[3].

اخيرا بقعه مذکورتوسط افراد خير و نيکوکارتعميرگرديد و هم اکنون داراي يک رقبه موقوفه مي باشدکه در اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان گلپايگان به ثبت رسيده است.

پانوشت ها:

[1] . ايشان فرزندآخوندملامحمدزمان شهيد بوده است.آخوند ملامحمدزمان مردي موثق،مومن و مقدس بوده که در زهد و تقوي شهرت بسيار داشته،آن گونه که گفته شده در زمان محمود ويس افغان درآن هنگام که غالب اهالي گلپايگان به دست سپاه او قتل عام شدند، ملامحمدزمان نيز به دست آن گروه ستمکار به قتل رسيده است.

[2] . اين ابيات هم اکنون بر روي سنگ قبرآن مرحوم موجود است، بنابر اين تاريخ شهادت ايشان به حساب جُمَّل يکهزار ويکصد و شصت هجري قمري بوده است.

[3] ر . ک: دانشمندان گلپايگان ، ج 1 ، ص 306 ، به نقل از دست نوشته هاي استاد دانشمند محمد وحيد گلپايگاني.

 

 

آغاز ثبت نام دانشجوي بدون آزمون در 19 رشته دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در نيمسال دوم93-94

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان از ثبت نام بدون آزمون در چندين رشته کارداني و کار‌شناسي در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-94 اين واحد دانشگاهي خبر داد.

دکتر حميدرضا خدايي در گفت وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني:www.azmoon.org org  نسبت به ثبت نام خود اقدام و از بهمن سال جاري در اين واحد دانشگاهي مشغول به تحصيل شوند .

وي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان را بهترين فرصت براي جوانان جوياي علم و افراد بازمانده از تحصيل و همچنين کارکنان دولتي و شرکت‌هاي خصوصي منطقه دانست و گفت: با توجه به امکانات موجود در اين دانشگاه، اين واحد دانشگاهي از مهر سال 92 با سياستي جديد و مبتني بر توجه به کيفيت آموزشي در کنار کميت و تکريم دانشجو فعاليت آموزشي خود را دو چندان کرده و با بهره‌گيري از استادان مجرب و باسابقه و همچنين بهره‌مندي از چندين کارگاه مجهز تخصصي و آزمايشگاه‌هاي متعدد در رشته‌هاي مهندسي، خوابگاه دانشجويي براي خواهران، سالن‌ ورزشي در رشته‌هاي مختلف، سلف سرويس، خدمات اياب و ذهاب، پايانه شتاب بانک ملي ايران و تجهيز چند کلاس آموزشي به سيستم هوشمند آموزشي و غيره افتخار ميزباني از بيش از 800 دانشجو از اقصي نقاط کشور و استان و منطقه را دارد .

سرپرست واحد گلپايگان، دانشجويان را سرمايه‌هاي بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي دانست و تصريح کرد: واحد گلپايگان به منظور رفاه حال دانشجويان، هر ترم علاوه بر تقسيط شهريه و ارائه تخفيف شهريه، انواع تسهيلات بانکي با کارمزد پايين از جمله وام‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت شهريه، وام ازدواج، وام بلند مدت وزارت علوم و تحقيقات فناوري پرداخت مي‌کند .

وي با بيان اينکه، اين واحد دانشگاهي افتخار دارد طي حدود 14 سال فعاليت آموزشي خود بيش از 2700 فارغ‌التحصيل داشته، افزود: واحد گلپايگان اکنون حدود 800 دانشجوي بومي و غيربومي در 23 رشته، در مقاطع کار‌شناسي ارشد، کار‌شناسي و کارداني دارد و مصمم هستيم به زودي با توسعه تحصيلات تکميلي، چند رشته ديگر در مقطع کارشناسي ارشد در اين واحد ايجاد کنيم .

                                                          مجتبي عظمتي       

                      مسئول روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان

 

 

قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر با بيان اينکه ساخت پروژه‌هاي مسکن مهر در هزار و 113 شهر کشور 83 درصد پيشرفت فيزيکي دارد، گفت: تا پايان سال 94 به جز شهرهاي جديد پرونده مسکن مهر کشور بسته خواهد شد.

 احمد اصغري مهرآبادي قائم مقام وزير در طرح مسکن مهر در سفري يک روزه از پروژه‌هاي مسکن مهر شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار بازديد بعمل آورد.

در اين سفر يک روزه که ميرمحمدي نماينده مردم شهرستانهاي گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي، محمود محمودزاده مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان و چندي از مديران استاني و محلي وي را همراهي مي کردند ضمن بازديد از پروژه‌هاي مسکن مهر گلپايگان و خوانسار با اختصاص اعتبار مورد نياز مقرر شد آسفالت پروژه مسکن مهر خوانسار و محوطه‌سازي مسکن مهر گلپايگان در اسرع وقت انجام شود.

اصغري مهرآبادي همچنين در جلسه شوراي مسکن شهرستان گلپايگان ضمن تقدير و تشکر از اداره کل راه و شهرسازي، بنياد مسکن، تعاوني ها و مسئولان دستگاه هاي خدمات‌رسان استان اصفهان اهميت مسکن را از ابتداي انقلاب اسلامي يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت و تاکيد امام راحل عنوان کرد و گفت: در اويل انقلاب اسلامي واگذاري زمين به صورت حمايتي بود و سپس زمين به قيمت دولتي و کارشناسي واگذار مي‌شد و بعد از آن اجاره به شرط تمليک که در سال 85 براساس سرشماري انجام شده طرح مسکن مهر در دولت کليد خورد.

وي کل پروژه مسکن مهر کشور را 2 ميليون و 300 هزار واحد ذکر کرد و اظهار داشت: از اين تعداد يک ميليون و 300 هزار واحد افتتاح  و 300 هزار واحد آن آماده تحويل است.

قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در مورد خدمات روبنايي و زيربنايي مسکن مهر تصريح کرد: 300 باب مسجد و مدرسه و تعدادي کلانتري در حال آماده‌سازي است و همچنين تفاهم‌نامه‌اي مشترک با وزارت آموزش و پرورش مبني بر ساخت 110 مدرسه منعقد شده است.

وي با بيان اينکه ساخت پروژه‌هاي مسکن مهر در هزار و 113 شهر کشور 83 درصد پيشرفت فيزيکي دارد گفت: تا پايان سال 94 به جز شهرهاي جديد پرونده مسکن مهر کشور بسته خواهد شد.

محمود محمودزاده مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان نيز در اين جلسه با ارائه گزارشي از وضعيت مسکن مهر استان اصفهان گفت: مسکن مهر استان 213 هزار واحد شهري و روستايي است که تاکنون 125 هزار واحد آن افتتاح شده است.

وي با بيان اينکه 75 درصد تحويل مسکن مهر استان اصفهان محقق شده است، اظهار داشت: باقيمانده مسکن مهر استان اصفهان در سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان همکاري تمامي دستگاه هاي خدمات‌رسان استان به ويژه فرمانداري هاي را در پيشبرد اهداف مسکن مهر ستودني خواند و اظهار داشت: از نکات مثبت پروژه مسکن مهر استان اصفهان قرارگيري اين پروژه‌ها در محدوه شهرها و سرعت و کيفيت آن مي‌باشد.

گفتني است پروژه مسکن مهر شهرستان گلپايگان شامل 2 هزار و 936 واحد مي‌باشد که از اين تعداد هزار و 100 واحد آن افتتاح و مابقي با 80 درصد پيشرفت فيزيکي در حال اتمام است. همچنين پروژه مسکن مهر شهرستان خوانسار با 769 واحد و 80 درصد پيشرفت فيزيکي در حال اتمام مي‌باشد.

 

 

آگاه‌سازي دانش‌آموزان نقش مهمي در پيشگيري از اعتياد دارد

 در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر که در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد پس از بيان نظرات و پيشنهادات اعضاي حاضر در جلسه كه عمدتأ پيرامون راهكارهاي مناسب در جهت آگاهي آحاد جامعه در راستاي  ه بود، اظهار کرد: رويکرد اصلي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر پيشگيري از ابتلا به مواد مخدر با توجه به سند تهيه شده پيشگيري از اعتياد در شهرستان است.

وي با بيان اينکه آموزش، فرهنگ‌سازي و پيشگيري از اعتياد در جامعه امري ضروري است، افزود: با توجه به اينکه خانواده آموزش و پرورش خانواده‌اي بزرگ و پرجمعيت است و شامل دانش‌آموزان، خانواده و فرهنگيان مي‌شود بنابراين طرح »مدرسه عاري از خطر« که به صورت نمونه و پايلوت در يکي از مدارس شهر تهران به اجرا درآمده بود، در شهر گلپايگان نيز اجرايي شد.

معاون فرماندار گلپايگان افزود: بر اساس آمار آموزش و پرورش پنج عامل ارتباط با دوستان و همسالان ناباب، کاهش کنترل خانوادگي، ضعف اعتقادات ديني، آلوده بودن محيط و ضعف اعتماد به نفس و کاهش خودباوري در مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان بيشترين تاثير را داشته است.

وي ادامه داد: پژوهش‌هاي صورت گرفته در خصوص روش‌هاي پيشگيري مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد از بين چهار روش شرکت در کلاس‌هاي حضوري مهارت‌هاي زندگي و يادگيري مشارکتي، ارسال پيامک، نمايش پوستر، کاتالوگ و نمايش فيلم؛ دو روش شرکت حضوري در کلاس‌ها و نمايش فيلم بيشترين ميزان موفقيت را در پيشگيري از رفتار مصرف مواد داشته است.

طاهري تاکيد کرد: آگاه‌سازي والدين، مربيان و به ويژه توانمندسازي دانش‌آموزان در خصوص رفتارهاي پرخطر و مصرف مواد مخدر نقش مهمي در پيشگيري از بروز اين قبيل رفتارها دارد.

وي خاطر نشان کرد: طرح مدرسه عاري از خطر بر اساس شناسايي مدارس پرخطر صورت گرفته و حاصل اجراي سه طرح است که در اين مقطع زماني و با توجه به برخي از محدوديت‌ها در زمينه منابع انساني تنها بخشي از طرح اجرا شده است.

معاون فرماندار گلپايگان طرح مهارت‌هاي مقابله‌اي و طرح آموزش والدين را بخشي از طرح مدرسه عاري از خطر عنوان و بيان کرد: طرح مهارت‌هاي مقابله‌اي در مدارس دبيرستاني اجرا مي‌شود و به دانش‌آموزان آموزش‌هاي مهارت‌هاي حل مسئله، کنترل هيجان، تصميم‌گيري، خودباوري، خودشناسي و تحريک ايمان ارائه مي‌شود.

وي ادامه داد: اين مهارت‌ها توسط مدرس در قالب کارگاه آموزشي به مشاوران مدارس دبيرستاني ارائه مي‌شود و سپس مشاوران آموزش ديده، اطلاعات و دانش کسب شده را به صورت عملياتي در روي گروه هدف (دانش‌آموزان با رفتارهاي پرخطر) عملياتي مي‌کنند.

طاهري در ادامه به طرح آموزش والدين نيز پرداخت و افزود: اين طرح با هدف آشنايي والدين از رفتارهاي پرخطر و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و آموزش راه‌هاي ارتقاي سلامت رواني و اجتماعي صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه فرهنگ‌سازي و آموزش تاثير زيادي بر قشر جوان دارد، تاکيد کرد: نيروهاي انتظامي هم در بحث پيشگيري و هم در مقابله با سوداگران مرگ اقدامات قابل توجهي انجام داده‌اند.

معاون فرماندار گلپايگان همچنين از صدور مجوز فعاليت مرکز بازپروري جديد در شهر گلپايگان خبر داد و اظهار کرد: کمپ ترک اعتياد گلپايگان که تحت نظارت بهزيستي است، به زودي افتتاح مي‌شود.

وي تاکيد کرد: با توجه به هجمه دشمن و تغيير الگوي مصرف از مواد مخدر سنتي به صنعتي آموزش و آگاه‌سازي و پيشگيري از اعتياد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

طاهري گفت: براي مبارزه با مواد مخدر و اعتياد نيازمند عزم جدي و يک بسيج عمومي در کشور هستيم.

در پايان اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به بيان راهکارهاي موجود با توجه به سند تهيه شده پيشگيري از اعتياد شهرستان پرداختند.

 

مديريت شهري و اداره مردمي شهر (بخش چهارم)

شهرداري گلپايگان به منظور آگاهي و شناخت شهروندان محترم از وظايف و اختيارات شهرداري ها (به عنوان يکي از متوليان مهم در حوزه مديريت شهري) و لزوم مشارکت­ مردمي در بهبود عملکرد واحدهاي مختلف شهرداري، اقدام به انتشار مطالبي مرتبط با موضوع مذکور در هفته نامه صداي گلپايگان نموده است. اميدواريم با نشر اين مقالات گامي هر چند کوچک و موثر در اين مسير برداشته شود.

در شماره قبل به تعريف مفاهيم سرمايه و سرمايه اجتماعي و ارتباط آن با مشارکت اجتماعي پرداخته شد و بيان گرديد که سود سرمايه گذاري اجتماعي شهروندان و شهرداري، دستيابي به شهر پايدار است. ايجاد اعتماد متقابل بين شهروندان و سازمان، تسهيل ارتباط مستمر شهروندان با سازمان، آگاهي از تعهدات و انتظارات شهروندان و سازمان در قبال يکديگراز جمله ارکان سرمايه اجتماعي هستند. در مورد ايجاد اعتماد و ارتباط در شماره هاي قبلي مختصرا توضيحاتي ارائه گرديد. از اين شماره، به بيان يکي ديگر از ارکان اساسي سرمايه اجتماعي يعني انتظارات و تعهدات شهروندان و شهرداري در قبال يکديگر، خواهيم پرداخت.

شهرداري و شهر پايدار

همانطور که گفته شد براي دستيابي به شهر پايدار نياز به مشارکت همه افراد جامعه است و اين مشارکت زماني تحقق مي يابد که سرمايه اجتماعي به حد اعلاي خود رسيده باشد و افزايش سرمايه اجتماعي محقق نمي­گردد، مگر اينکه طرفين از حق و حقوق يکديگر آگاه بوده و به وظايف خود به درستي عمل نمايند.

شيوه هاي متفاوتي در برنامه ريزي شهري مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، که عبارتند از:

1) برنامه ريزي فن محور: در اين مدل تنها متخصصان سازمان هستند که در برنامه ريزي شهري دخالت دارند.

2) برنامه ريزي گام به گام: زماني که تنها افراد قدرتمند و شرکت­ها صاحب تصميم گيري باشند.

3) برنامه ريزي حمايتي: برنامه ريزان شهري خود را قيم و حامي مردم بدانند ولي آنان را در تصميم گيري ها دخالت ندهند.

4) برنامه ريزي جنسيت محور: اين نوع برنامه ريزي تنها گروه مردان را در تصميم گيريهاي شهري دخيل مي­داند.

5) برنامه ريزي تلفيقي: بهترين الگو بوده و تمامي شهروندان از جمله نخبگان و خصوصا زنان و جوانان را در تصميم گيري­ها دخيل مي داند و بهترين مدل برنامه ريزي در مديريت شهري محسوب مي گردد که البته در مناطق جغرافيايي مختلف بازخوردهاي متنوعي داشته و نياز به بومي سازي دارد.

نتايج تحقيقات نشان مي­دهند که ايرانيان در فعاليتهاي غيررسمي و خودجوش بالاترين ميزان مشارکت پذيري را دارند، اين در حالي است که در مورد فعاليتهاي رسمي هيچ گونه تمايلي به مشارکت در بين آنان مشاهده نمي­شود.(پيران،1376)

بنابراين، مديريت شهري در ايران زماني به موفقيت دست خواهد يافت که از برنامه­هاي تلفيقي در اجراي بهتر امور بهره گرفته و در پياده سازي طرح هاي شهري با در نظر گرفتن پتانسيل هاي مردمي و جلب مشارکت هاي خود جوش آنان، به اينگونه فعاليت ها فرصت بروز و شکوفايي ­دهد.

شهرداري گلپايگان در راستاي دستيابي به مديريت تلفيقي همراه با مشارکت هاي داوطلبانه شهروندان، اقدامات ذيل را در حد توان و امکانات سازمان انجام داده است:

1) کمک به تشکيل گروه هاي داوطلبانه از طريق فراخوان نخبگان، صاحب نظران و مشاورين افتخاري در تصميم گيري ها.

2) پاسخگويي به صداي شهروندان از طريق سامانه تلفني137 و ديدارهاي مردمي با شهردار.

3) جلب مشارکت مردمي و ايجاد حس همبستگي گروهي در بين شهروندان  از طريق اجراي برنامه ها و همايش­هاي فرهنگي و اجتماعي و برگزاري جشنواره ها با مشارکت رده هاي مختلف سني شهروندان.

4) توجه به اولويت هاي شهروندان و در نظر گرفتن نظرات و منافع آنان در اجراي طرح­ها و وضع دستورالعمل ها  و تلاش در جهت ارتقاي ميزان رضايت شهروندان از عملکرد سازمان.

5) توجه ويژه به نخبگان در عرصه هاي مختلف و تجليل از آنان در مناسبت هاي مرتبط، به منظور تشويق شهروندان به مشارکت و افزايش همنوايي اجتماعي.

6) حضور مسئولين شهرداري در محافل عمومي نظير مساجد و مدارس در راستاي ايجاد فضاي گفتمان آزاد، خردمندانه و انتقاد سازنده و بسترسازي مناسب در جهت شکل گيري افکار حساس و هميشه ناظر بر صحنه مشارکت اجتماعي.

7) تلاش براي ارتقاي فضاي مديريت يکپارچه شهري با اجراي برنامه هاي فراسازماني و توجه به مشارکت و تعامل با ساير دستگاه هاي اجرايي.

شهروندان و شهرداري:

يک شهروند مسئول نيز در قبال آباداني شهر تکاليفي را بر عهده دارد و از وي انتظار مي رود که:

1) شهرداري را به عنوان يک نهاد خدمت رسان، از خود بداند و همواره به اين نکته توجه داشته باشد که پرسنل شهرداري به عنوان نماينده شهروندان، براي آباداني شهر دغدغه مند بوده و تمام تلاش آنها رضايت همشهريان است.

2) نسبت به محيط اجتماعي که در آن زندگي مي کند، حساس بوده و اجازه ندهد کسي به محيط فيزيکي و اجتماعي شهر صدمه بزند و همواره با يک نگاه ناظر بر صحنه، شهر را خانه خود مي داند و چنانچه فردي خلاف اصول شهروندي رفتار کرد، با تذکر و رعايت ادب با او برخورد مي کند.

3) در صورت مشاهده اختلال در سيستم اداره شهر ويا روبرو شدن با تخريب اموال عمومي توسط افراد شهروند نما، مورد را سريعا به سامانه تلفني 137 گزارش دهد.

4) در اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي با ماموران شهرداري همکاري نموده و به داشتن شهري زيبا و با نشاط کمک کند، چرا که ساختن يك شهر زيبا و با نشاط فقط از عهده و اراده جدي شهروندان مسئول بر مي آيد.

5) با رعايت اخلاق و حقوق ساير همشهريان علاوه بر ترويج فرهنگ صحيح شهروندي، احساس ارزشمندي و عزت نفس را به خود و ديگران بياموزد.

6) از شهرداري به اندازه توان و امکاناتش، انتظارات منصفانه و معقول داشته و در جهت رفع کمبودها و خلاءهاي موجود به جاي تکيه صرف بر انتقاد، با ارائه پيشنهادات اجرايي و اعلام آمادگي خود براي مشارکت ممکن در اين زمينه و يا فراهم آوردن زمينه هاي اجرايي طرح و مشارکت شهروندان و سازمان هاي مربوط در مسير تحقق انتظارات مورد نظر با شهرداري همکاري نمايد.

7) وظايف و اختيارات شهرداري و ساير دستگاه هاي مسئول در امر مديريت شهري را بداند و ناآگاهانه در قضاوت هاي خود تصميم گيري نکرده و از هر دستگاهي مطالبات منطقي داشته باشد.

منابع:

1) پيران، پرويز، (1376) برنامه جامع آگاه سازي همگاني: شهروندمداري، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

2) هيبتي، خليل، (1393)مروري بر رفتارهاي پسنديده و اصول شهروندي، تهران، اشتياق نور.

                                                                                            (ادامه دارد...)

                       مديريت امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري گلپايگان

                                    واحد مطالعات و پژوهش هاي شهري

 

 

مطالعات باستان‌شناختي سنگ‌نگاره‌هاي مخزن آبگير سدکوچري گلپايگان با شناسايي 57 اثر تاريخي و فرهنگي پايان يافت.

سرپرست تيم پژوهشکده باستان‌‌شناسي کشور با اشاره به تنظيم شناسنامه عمومي و اختصاصي بررسي هر يک از آثار افزود: از 57 اثر شناسايي شده ، 14 اثر تپه و محوطه باستاني ، يک اثربناي تاريخي و چهار محوطه گورستان اسلامي شناسايي شده است.

کاظم عرب با بيان اينکه 38 اثر مجموعه نقوش صخره‌اي در منطقه کوچري شناسايي شده است ، افزود: اين تعداد نقوش صخره‌اي شامل بيش از دوهزار نقش صخره‌اي کنده (پتروگليف) در قالب تک‌نگاره ، تک مجموعه و يا گروه مجموعه است.

وي گفت: در اين مطالعات محدوده مخزن سد کوچري در ترازحداکثر آبگيري به وسعت هزار و 200 هکتار طبق آيين‌نامه اجرايي بررسي‌هاي باستان‌شنا‌سي کشور به صورت فشرده پيمايش و مکان‌نگاري شد.

دره کوچري در کنار دره رود تيمره ، يکي از پرشمارترين مجموعه نقوش صخره‌اي در حاشيه فلات مرکزي ايران است که تا‌کنون به صورت جدي به آن پرداخته نشده بود.

با بررسي آثار کشف شده ، مي‌توان قدمتي از اواسط هزاره چهارم پيش از ميلاد تا اواسط دوران اسلامي براي اين منطقه در نظر گرفت.

در سال 1384سنگ‌نگاره‌هاي منطقه کوچري به شماره 12959در زمره ثبت ملي آثار تاريخي ايران قرار گرفته است

 

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي:

5 +1 سياست تاخير در مذاکرات را در پيش گرفته‌ است

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: گروه مذاکره‌کننده 1+5 سياست به تاخير انداختن را در پيش گرفته‌ است.

 سيدمحمد حسيني  در همايش شکوه مقاومت که با حضوربسيجيان گلپايگان که در آستان مقدس امام‌زاده هفده‌تن برگزار شد، اظهارکرد: بسيج مدرسه عشق و مکتب شهيدان و شاهدان گمنام است و امام راحل مراد،محبوب و دلبر همه بسيجيان بود و امروز بعد از 35 سال که از تاسيس اين نهادمردمي به فرمان امام (ره) مي‌گذرد، به شجره طيبه موفقي براي ساير کشورهاتبديل شده است.

وي با بيان اينکه پس از حمله تصرف برخي از مناطق عراق توسط تکفيري‌ها با فراخوان مراجع عراق يک نهادمردمي شکل گرفت، تصريح کرد: با آموزش‌هاي سپاه قدس و ساماندهي نيروهاي مردمي شاهد پيروزي نيروهاي مردمي و پيروان اهل‌بيت در کشور عراق هستيم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دهم همچنين به الگوگيري مردم غزه و لبنان از نيروهاي بسيجي ايراني اشاره کرد و افزود: تفکر بسيجي برگرفته از صدراسلام است و انصار نيز در زمان پيامبر اسلام (ص) در جنگ‌هاي احد، بدر واحزاب همواره در کنار پيامبر بودند.

وي ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نيروهاي متدين مردمي وارد عرصه نبردشدند و با رشادت‌ها و دلاورمردي‌هاي خود نشان دادند که اجازه نمي‌دهند يک وجب از خاک کشورشان به دست دشمنان بيفتد.

حسيني با بيان اينکه حضور بسيجيان در هشت سال دفاع مقدس نشان داد که دشمنان نمي‌توانند چشم طمعي به ايران داشته باشند، تاکيد کرد: تا اين روحيه در افراد جامعه باشد شاهد پيشرفت و توسعه ايران اسلامي خواهيم بود.

 وي با اشاره به اينکه بسيج سن و سال، قشر و گروه و صنف و موقعيت جغرافيايي نمي‌شناسد، خاطر نشان کرد: بسيج عامل وحدت و همبستگي پيروان مختلف در کشورشده و بسيجيان به دنبال اهداف خودشان نيستند و فقط عشق به نظام وآرمان‌هاي انقلاب اسلامي است که آنان را به اين مکتب کشانده است.

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: بسيجي يعني عاشقي و با اين عزم و اراده آهنيني که وجود دارد هيچ‌چيز نمي‌تواند مانع عزم و اراده آنان شودو بن‌بست براي بسيجي معنا ندا‌رد.

ي با اشاره به اينکه در هشت سال دفاع مقدس نبرد يک کشور عليه ايران نبود،اظهار کرد: همه کشورهاي دنيا، اروپا، آمريکا و صهيونيست‌ها از عراق حمايت کردند و تنها تفکر و اراده بسيج بود که آنان را زمين‌گير کرد.

حسيني يادآور شد: بسيجيان دوران دفاع مقدس به دنبال نام و نشان نبودند ودر گمنامي به دنبال جايگاه رفيع خود مي‌گشتند، بسيجي خود محور و خودبين نيست، بسيجي با خدا وارد معامله مي‌شود و در برابر امر الهي جانش را هديه مي‌کند.

 

وي در ادامه به دستاوردهاي فراوان بسيج در طي اين سال‌ها اشاره کرد و گفت: امروز بسيج در حوزه صنايع نظامي به فناوري‌هاي جديدي دست يافته است که اين فناوري‌ها را در اختيار قهرمانان جنبش حماس قرار داده و رژيم صهيونيستي رازمين‌گير کرده است.

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه به مذاکرات 1+5 اشاره کرد وافزود: جمهوري اسلامي در مذاکرات انعطاف و نرمش نشان داد و مردم و دولت هم از تيم مذاکره‌کننده حمايت کردند تا اتمام حجتي براي جهانيان باشد و دراين زمينه دست ديپلمات‌هاي ايراني باز گذاشته شد.

وي بيان کرد: افرادي که به مذاکرات خوش‌بين بودند و فکر مي‌کردند با يک مذاکره و گفت‌وگو گره روابط با آمريکا باز مي‌شود، شاهد باشند که در يک زمان کوتاه نمي‌توان به نتيجه رسيد و امروز برخي از فعالان اقتصادي دست روي دست گذاشته‌اند و منتظر هستند که ببينند چه اتفاقي در عرصه اقتصادي بوجود مي‌آيد.

حسيني با بيان اينکه گروه مذاکره‌کننده 1+5 سياست به تاخير انداختن را درپيش گرفته‌ است، تصريح کرد: آنان مي‌خواهند بر اساس همين امر معاملات هسته‌اي ايران و رشد غني‌سازي اورانيوم 20 درصدي را متوقف کنند.

وي تاکيد کرد: جمهوري اسلامي به همه تعهدات ژنو عمل کرده و سؤال اين‌جاست که آيا آمريکا هم در اين زمينه اقدام مثبتي انجام داده و پايبند تعهداتش بوده است و يا بر تحريم‌ها اصرار دارد؟

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينکه در مذاکرات 1+5 بايدبررسي کنيم در برابر توافق چه امتيازاتي داده‌‌ايم که تحريم‌ها برداشته شود، خاطر نشان کرد: تاخير در زمان در اين شرايط که پرشتاب به دستاوردهاي مهمي نائل شده‌ايم حتماً نياز به بازنگري و بررسي دارد.

وي با تاکيد بر اينکه نيروهاي متعهد، متدين، دلسوزان نظام و بسيجيان نگران هستند، اظهار کرد: بايد تعامل بيشتري با چهره‌هاي نخبه، دانشگاهي ونمايندگان ملت در زمينه مذاکرات صورت گيرد.

حسيني افزود: آمريکا نگاهش به تل‌آويو و آل‌سعود است و به دنبال تامين منافع آنها در منطقه است و به مصالح کشور ايران توجه نمي‌کند.

وي با بيان اينکه بايد بررسي کلي در اين زمينه انجام شود که طي دو سال مذاکره فشارهاي اقتصادي استمرار پيدا مي‌کند يا کمتر مي‌شود، اظهار کرد: آنها بر اين امر مصمم هستند که با استفاده از تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي ما را به زانو درآورند اما همان‌گونه که مقام معظم رهبري فرمودند ملت ايران پرورش يافته مکتب اباعبدا... است و زير بار زور و ذلت نخواهد رفت.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دهم افزود: تا زماني که نگاه مسئولان،دولت‌مردان و بسيجيان به فرمايشات حکيمانه مقام معظم رهبري باشد و بابصيرت ديني و دشمن‌شناسي و مرز با دشمن تشخيص شود، هيچ آسيبي به کشورنمي‌رسد.

وي خاطر نشان کرد: دولت‌مردان رفتار پليد غرب را مي‌شناسند و در برابرزياده خواهي‌هاي آمريکا کوتاه نخواهند آمد و از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي دفاع خواهند کرد.

 

 فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان خبر داد

ساماندهي بيش از 30 هزار بسيجي در گلپايگان

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان گفت: بيش از 30 هزار بسيجي در حوزه و پايگاه‌هاي مختلف گلپايگان ساماندهي شده‌اند.

 

 محمد اسماعيل عليشاهي در اجتماع بزرگ بسيجيان شهرستان گلپايگان که در آستان مقدس امام‌زاده هفده تن برگزار شده بود،اظهار کرد: امروز زمينه فعاليت بسيج در جهان اسلام فراهم شده و بسيج درهمه عرصه‌هاي بين‌المللي مي‌درخشد.

وي بابيان اينکه بسيج فعاليت‌هاي درخشاني در دوران دفاع مقدس و دوران سازندگي انجام داده است، تصريح کرد: جهاد فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي بسيج برهمگان آشکار است.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان ادامه داد: همايش شکوه مقاومت درگلپايگان هم‌زمان با سراسر کشور با حضور بسيجيان گردان‌هاي عاشورا،بيت المقدس، کوثر، پايگاه‌هاي بسيج مساجد و محلات شهرهاي گلپايگان و گوگد،بسيجيان ادارات، فرهنگيان، دانش‌آموزان، کارخانجات، طلاب، ورزشکاران واقشار مختلف برگزار شده است.

عليشاهي اظهار کرد: در حال حاضر بيش از 30 هزار بسيجي در حوزه و  پايگاه‌هاي مختلف گلپايگان ساماندهي شده‌اند.

گفتني است؛ امروز رزمي‌کاران بسيجي دسته‌هاي واکنش سريع پايگاهاميرالمومنين(ع) در حوزه شهيد مدني گلپايگان به اجراي برنامه‌هاي مختلف پرداختند.

 

مسئول بسيج جامعه پزشکي گلپايگان خبر داد

اعزام 3 تيم پزشکي به روستاهاي محروم گلپايگان

مسئول بسيج جامعه پزشکي گلپايگان گفت: به مناسبت فرا رسيدن هفته بسيج سه تيم پزشکي، بهداشتي و درماني به روستاهاي محروم گلپايگان اعزام شدند.

وي با بيان اينکه تيم بهداشتي ـ درماني جامعه بسيج پزشکان گلپايگان درهفته بسيج به روستاهاي قرغن، هنده و فاويان اعزام شدند، تصريح کرد: پزشکان با حضور در روستاهاي محروم خدماتي مانند ويزيت و داروي رايگان در اختيارروستاييان قرار مي‌دهند.

مسئول بسيج جامعه پزشکي گلپايگان ادامه داد: در هفته بسيج ارائه خدمات بهداشتي و درماني در درمانگاه‌هاي تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان براي بسيجيان به صورت رايگان انجام مي‌شود.

وي همچنين به استقرار دو تيم پزشکي در محل برگزاري نماز جمعه اشاره کرد وافزود: به مناسبت هفته بسيج در روز جمعه دو تيم پزشکي در مصلاي نماز جمعه حضور داشتند و به بيش از 600 نفر از شهروندان خدماتي مانند اندازه‌گيري قند و فشارخون و مشاوره پزشکي، ويزيت و داروي رايگان انجام دادند. 

جمالي با اشاره به اينکه بسيج جامعه پزشکي برنامه‌هاي گسترده‌اي در بخش امداد و درمان دارد، خاطرنشان کرد: در مردادماه امسال نيز با هماهنگي‌هاي انجام گرفته و با همکاري شبکه بهداشت گلپايگان يک گروه پزشکي به روستاها ومناطق صعب‌العبور شهرستان گلپايگان اعزام شدند و به مدت 48 ساعت به امدادرساني به مردم محروم منطقه پرداختند.

 

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان:

دوران دفاع مقدس بهترين الگوي مديريت جهادي است

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان گفت: دوران دفاع مقدس بهترين الگوي مديريت جهادي است.

 محمداسماعيل عليشاهي در آيين افتتاح پايگاه مقاومت بسيج اداره تامين اجتماعي با بيان اينکه در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان باشجاعت و دلاورمردي اجازه ندادند يک وجب از خاک ايران اسلامي به دست دشمن بيفتد، اظهار کرد: پس از جنگ تحميلي زمينه‌اي براي فعاليت‌ها و فتنه‌هاي جديد دشمن ايجاد شد.

وي با بيان اينکه اسلام ناب محمدي(ص) اسلام واقعي را به جهانيان نشان داد، افزود: تفکر اسلام محمدي پس از قرن‌ها با محوريت نظام جمهوري اسلامي و رهنمودهاي امام راحل در دنيا شکل گرفت.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان ادامه داد: براي صدور اسلام ناب محمدي(ص) به دنيا نيازمند نيروهاي منسجم بسيجي و انقلابي بوديم که اين فرمان الهي در پنجم آذرماه سال 1358 به فرمان امام راحل صادر شد و در همان روزهاي اوليه بسيج در جهت تحقق ارتش 20 ميليوني کار خود را آغاز کرد.

  وي با اشاره به اينکه بسيج امروز در 21 رده مختلف فعاليت مي‌کند، تاکيدکرد: بسيج امروز در جامعه طلاب، ادارات و کارخانجات، دانش‌آموزان،دانشجويان، اساتيد، جامعه پزشکان و در همه اقشار جامعه حضور دارد.

عليشاهي با بيان اينکه بسيج امروز شکوفاتر، بالنده‌تر و فراگيرتر از گذشته با الگوگيري از دوران دفاع مقدس به فعاليت جهادي مشغول است، تصريح کرد: دوران دفاع مقدس بهترين الگوي مديريت جهادي است.

اين مسئول يادآور شد: بسيجيان بدون توقع و دوري از خودنمايي تنها براي رضاي خدا کار مي‌کنند و اگر اين تفکر در جامعه نهادينه شود مسلماً ازنارضايتي بين مردم جلوگيري مي‌شود.

وي خاطر نشان کرد: در حال جنگ نرم هستيم و دشمن با ابزاري مانند ماهواره اعتقادات ديني و مذهبي مردم را هدف گرفته است.

در ادامه معاون اداره کل تامين اجتماعي استان اصفهان ضمن تبريک هفته بسيج بيان کرد: استان اصفهان در هشت سال جنگ تحميلي با تقديم 23 هزار شهيد و 48هزار جانباز و سه هزار و 500 آزاده نقش مهمي در دوران دفاع مقدس ايفا کرد.

سيد ابراهيم حسيني همچنين به پيشينه مذهبي اعتقادي مردم گلپايگان نيزاشاره کرد و افزود: گلپايگان با تقديم 360 شهيد در دوران دفاع مقدس و 70جانباز و 60 آزاده از جايگاه مهمي در کشور برخوردار است.

وي با اشاره به طرز تفکر بسيج افزود: يک بسيجي تفکر عاشورايي دارد و داراي ايثار و گذشت است و هيچ‌گاه زير بار زور و ستم نمي‌رود.

معاون اداري مالي اداره کل تامين اجتماعي استان اصفهان ادامه داد: درسازمان تامين اجتماعي يک ميليون و 100 هزار نفر بيمه شده اصلي و 115 هزارنفر مستمري‌بگير هستند.

وي به تعداد افراد بيمه شده تامين اجتماعي در شهرستان گلپايگان نيز پرداخت و اظهار کرد: در شهرستان گلپايگان 18 هزار نفر بيمه شده اصلي تحت پوشش قرار دارند و 3 هزار نفر مستمري‌بگير اين بيمه هستند.

حسيني با بيان اينکه در تامين اجتماعي استان اصفهان يک‌هزار و 372 نفرشاغل هستند، افزود: از اين تعداد 700 نفر بسيجي فعال هستند و 101 جانباز وسه آزاده در اين حوزه به کار اشتغال دارند.

در اين آيين فرماندهان رده‌هاي مختلف ادارات و نهادها، مسئولان شهرستاني واعضاي شوراي اسلامي شهر حضور داشتند و پايگاه مقاومت بسيج اداره تامين اجتماعي افتتاح شد.

 

شهردار گلپايگان:

مديريت واحد شهري موجب کاهش هزينه‌ها مي‌شود

شهردار گلپايگان گفت: مديريت واحد شهري موجب عمران و توسعه شهر و کاهش هزينه‌ها و خدمات بيشتر به شهروندان مي‌شود.

 در جلسه شوراي اداري که در فرمانداري گلپايگان برگزار شد، اظهار کرد: بحث مميزي املاک دستگاه‌هاي اداري دراواخر دولت دهم مطرح شد و تعدادي از دستگاه‌هاي اداري براي تعيين تکليف وتهيه سند ساختمان‌هاي اداري به شهرداري مراجعه کردند و تعدادي ديگر هم هيچ اقدامي در اين زمينه انجام ندادند.

وي بابيان اينکه مميزي املاک دستگاه‌هاي اداري همه ساله از طرف دولت پيگيري مي‌شود، افزود: همکاري دستگاه‌هاي اداري با شهرداري تعاملي و دوسويه است وهيچ بار مالي متوجه دستگاه‌هاي اداري در شهرستان و استان نخواهد بود.

شهردار گلپايگان افزود: دولت همه ساله اعتباري در بودجه براي اين منظورپيش‌بيني مي‌کند و اگر دستگاه‌هاي اداري شهرستان وضعيت مميزي املاک خود رابه شهرداري اعلام کنند اين بودجه جذب مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اينکه هرگونه ساخت و سازي در حريم شهر بايد باهماهنگي شهرداري صورت بگيرد، تاکيد کرد: اکثر دستگاه‌هاي دولتي در املاک تصرفات و ساخت و سازهايي داشته‌اند و بايد در اين زمينه پاسخگوي شهرداري باشند.

بخشي خاطر نشان کرد: مديريت واحد شهري موجب عمران و توسعه شهر و کاهش هزينه‌ها و خدمات بيشتر به شهروندان خواهد شد بنابراين بهتر است دستگاه‌هاي خدمات‌رسان با هماهنگ بيشتري حفاري خيابان‌ها و کوچه‌ها را انجام دهند.

وي با اشاره به معاينه فني خودروهاي دستگاه‌هاي اداري که از اعتبارات دولتي استفاده مي‌کنند، گفت: براي حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوادستگاه‌هاي اداري خودروهايي را براي معاينه فني به اين مرکز معرفي کنند.

 

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه گلپايگان:

گلپايگان از لحاظ تعداد موقوفات رتبه سوم استان را دارد

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه گلپايگان گفت: گلپايگان از لحاظ تعداد موقوفات و جايگاه اداري در رتبه سوم استان اصفهان قرار دارد.

 حجت‌الاسلام مهدي طاهري در جلسه شوراي اداري که درفرمانداري گلپايگان برگزار شد، اظهار کرد: در شهرستان گلپايگان 37 امام‌زاده وجود دارد و 828 موقوفه و مسجد به ثبت رسيده که تعداد موقوفات درآمدزا 592 موقوفه و تعداد موقوفات بدون درآمد 236 موقوفه است.

وي ادامه داد: از لحاظ جايگاه موقوفات و اداري شهرستان گلپايگان در رتبه سوم استان اصفهان قرار دارد و رتبه نخست به شهر اصفهان و رتبه دوم به شهرکاشان اختصاص دارد.

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه گلپايگان با بيان اينکه بيشتر ادارات ودستگاه‌هاي اداري گلپايگان مستأجر اوقاف هستند، تصريح کرد: اين دستگاه‌هايا اجاره نمي‌پردازند، يا کم پرداخت مي‌کنند و يا در زمين موقوفه بدون اطلاع اداره اوقاف تصرف کرده‌اند.

وي خاطر نشان کرد: هر موقوفه‌اي به نيت خاصي وقف شده است و اگر به موقع اجاره‌بهاي موقوفات پرداخت نشود، اشکال شرعي دارد.

طاهري با بيان اينکه در آستانه هفته وقف قرار داريم، گفت: نخستين واقف خداوند است و زمين را براي عبادت انسان وقف کرده و همين‌طور پيامبر(ص) و ائمه معصومين وقف‌هاي زيادي انجام داده‌اند بنابراين ما هم بايد حق موقوفات رارعايت کنيم و هيچ دخل و تصرفي در موقوفات نداشته باشيم.

 

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان خبر داد

برگزاري همايش «شکوه مقاومت» در گلپايگان

فرماندهناحيه مقاومت بسيج گلپايگان گفت: در هفته بسيج اجتماع بزرگ بسيجيان شهرستان با عنوان شکوه مقاومت در آستان مقدس امام‌زاده هفده تن برگزارمي‌شود.

محمداسماعيل عليشاهي به بيان برنامه‌هاي هفته بسيج در شهرستان گلپايگان پرداخت و اظهار کرد: اصحاب رسانه براي ترويج و تعالي فرهنگ و تحقق و اجراي فرمان الهي مقام معظم رهبري در کنار بسيج و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تلاش‌هاي فراواني انجام داده‌اند.

وي با بيان اينکه بيش از 42 عنوان برنامه در هفته بسيج در گلپايگان برگزارمي‌شود، تصريح کرد: بسيجي پيرو مکتب عاشورا است و تاسيس بسيج پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1358 از‌ ابتکارات ناب حضرت امام (ره) محسوب مي‌شودو اين امر نشان‌دهنده اين است که بسيج به يک مقطع زماني مشخص تعلق ندارد.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان با اشاره به اينکه بسيج در تمام عرصه‌هاي سازندگي و انقلاب همواره حضور داشته و دارد، بيان کرد: خدمت‌رساني و خدماتي که بسيج در طي اين سال‌ها انجام داده بر کسي پوشيده نيست و بسيج به عنوان بازوي توانمند انقلاب اسلامي نقش مهمي در دفاع مقدس و همچنين حفظ و تداوم دستاوردهاي انقلاب اسلامي و سازندگي کشور داشته است.

وي ادامه داد: بسيج از بطن مردم و نظام انقلاب اسلامي به وجود آمده است وهر شخصي که فکر و انديشه بسيجي در سرش داشته باشد ولو اينکه حتي پرونده ويا کارت بسيجي نداشته باشد، يک بسيجي محسوب مي‌شود.

عليشاهي با اشاره به اينکه آرامش و امنيت امروز کشور را مديون رشادت‌هاي بسيجيان و رزمندگان دوران دفاع مقدس هستيم، خاطر نشان کرد: شهيدان رسالت بزرگي انجام دادند و بيشترين آمار شهيدان مربوط به بسيجيان است.

وي ‌با بيان اينکه هفته بسيج امسال از 30 آبان‌ماه تا هفت آذر است، بيان کرد: ملاقات مردمي فرمانده و شوراي ناحيه با مردم در کنار پايگاه‌هاي مشاوره ديني در محل برگزاري نماز جمعه، استقرار دو تيم پزشکي و ويزيترايگان بيماران در مصلي و تجمع حلقه‌هاي صالحين از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي نخستين روز هفته بسيج است.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان اعزام تيم پزشکي به روستاهاي قرغن،هنده و فاويان و ارائه خدمات و ويزيت رايگان، برگزاري نشست‌هاي بصيرتي،برگزاري جلسه شوراي اداري، نشست فرهنگي مادران پرچمدار در مقابله با جنگ نرم را از برنامه‌هاي دومين روز بسيج عنوان کرد.

وي برگزاري کرسي‌هاي آزادانديشي با موضوع عفاف و حجاب، افتتاح تالار ورزشي شهداي بسيج و تالار همايش بصيرت، افتتاح پايگاه مقاومت بسيج اداره تامين اجتماعي، افتتاح 120 باب واحد مسکن مهر موحدين شهر گوگد، افتتاح حسينيه وآشپزخانه مسجد جامع روستاي غرقه و برگزاري نشست‌هاي سياسي را از جمله برنامه‌هاي روز سوم هفته بسيج در گلپايگان بيان کرد.

عليشاهي در ادامه به برنامه‌هاي روز دوشنبه سوم آذرماه پرداخت و گفت: برگزاري همايش اقتصاد مقاومتي و تعالي کشاورزي با حضور بسيجيان دفترمهندسين کشاورزي در جهاد کشاورزي، آموزش هيئت‌هاي امر به معروف و نهي ازمنکر پايگاه‌ها و برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي از جمله برنامه‌هاي اين روزخواهد بود.

وي همچنين اجتماع بزرگ بسيجيان شهرستان با عنوان شکوه مقاومت در امام‌زاده هفده تن، همايش سه ساله‌هاي حضرت رقيه(س)، برگزاري دعاهاي توسل و کميل،عطرافشاني و غبارروبي گلزار شهدا هم‌زمان با سراسر کشور، فراخواني عمليات گردان 2603 در پايگاه حضرت ابوالفضل(ع)، اعزام حلقه‌هاي تربيتي صالحين به اردوهاي جهادي و کوه‌پيمايي بسيجيان شهرستان در روز جمعه هفتم آذرماه رااز جمله برنامه‌هاي هفته بسيج عنوان کرد.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان اظهار کرد: بنا بر سند چشم‌انداز پنجساله بسيج، تا سال آينده بايد 40 درصد از جمعيت شهرستان به عضويت بسيج درآمده باشند.

 

امام جمعه گلپايگان:

همه مسئولان نظام بايد از تفکر بسيجي برخوردار باشند

امام جمعه گلپايگان گفت: هر کس در هر لباس و در هر جايگاهي که قرار دارد بايداز تفکر بسيجي برخوردار باشد و مديريت جهادي نيز به همين معنا است.

 حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعيلي پيش از ظهر امروز در ديداري بهمناسبت هفته بسيج با فرمانده ناحيه مقاومت سپاه پاسداران گلپايگان،نماينده ولي فقيه در سپاه و فرماندهان رده‌هاي مختلف بسيج شهرستان گلپايگان اظهار کرد: فکر و انديشه بسيج در جهان اسلام بايد نشر و توسعه داده شود و اين طرز تفکر سرلوحه همه افراد قرار گيرد.

وي با بيان اينکه امروز مطالبه مقام معظم رهبري توجه به فکر و انديشه بسيجي است بيان کرد: فکر و انديشه بسيجي موجب شد شهيد بزرگواري همچون عباس بابايي رسالت خطيري بر دوش بکشد و خدمات درخشاني در زمان جنگ انجام دهد.

امام جمعه گلپايگان با بيان اينکه بسيجيان با تاسي از افکار و انديشه‌هاي امام حسين(ع) بسيجي‌وار بايد در جامعه عمل کنند، تصريح کرد: امام حسين(ع) با مديريت کردن افکار و انديشه‌ها و استقرار انديشه‌هاي توحيدي و امام سجاد(ع) و حضرت زينب(س) نيز با سازماندهي اين افکار موفق شدند پيام عاشورارا به جهانيان برسانند.

وي همچنين به نهادينه شدن تفکر بسيجي در مسئولان رده بالاي کشور پرداخت وگفت: برخي از مسئولان با اينکه در بدنه نظام قرار دارند و ظاهراً انقلابي و تئوري‌پرداز انقلاب هستند طوري رفتار مي‌کنند که هيچ غير مسلماني انجام نمي‌دهد و اين امر نشان‌دهنده اين است که از فکر و انديشه بسيجي برخوردارنيستند.

اسماعيلي تاکيد کرد: هر کس در هر لباس و در هر جايگاهي که قرار دارد بايداز تفکر بسيجي برخوردار باشد و مديريت جهادي نيز به همين معنا است.

وي در ادامه با بيان اينکه امر به معروف و نهي از منکر در جامعه کم‌رنگ شده است، خاطرنشان کرد: امروز جايگاه معروفات و منکرات عوض شده است و به جايي رسيده‌ايم که برخي از افراد در برابر منکرات بي‌تفاوت هستند و بايدتلاش کنيم اين بي‌تفاوتي از بين برود و همه به اين فريضه الهي عمل کنند.

امام جمعه گلپايگان همچنين با اشاره به اسيدپاشي‌هاي اخير در اصفهان بيان کرد: برخي از دشمنان و معاندان سعي کردند اين کار را به اسم بسيجي و درقالب امر به معروف در جامعه نشان دهند و وظيفه ما است که رفتار دشمن رارصد کنيم و اجازه چنين طرز فکرهايي را ندهيم.

وي افزود: جامعه تنها با نهادينه شدن آموزه‌هاي ديني و ترويج فرهنگ عاشورايي بسيجي خواهد شد.

اسماعيلي تبعيت بي‌چون و چرا از ولايت با فکر و انديشه بسيجي را از ارکانيک بسيجي موفق برشمرد و افزود: احياي ارزش‌ها و آرمان‌هاي نظام اسلامي وتحقق شعارهاي توحيدي مطالبه نظام و انقلاب از بسيج است.

وي در ادامه بيان کرد: بايد از برنامه‌هاي کليشه‌اي و تکراري پرهيز کنيم وبا يک برنامه‌ريزي دقيق بسنجيم که از هفته بسيج سال گذشته تاکنون چنددانشجو، دانش‌آموز و يا آحاد مردم را به تفکر و انديشه بسيجي سوق داده وآنان را با بسيج آشتي داده‌ايم

[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 12:49 ] [ صدای گلپایگان ]

فرماندار گلپايگان:

2576 واحد مسکن مهر در گلپايگان احداث شد

فرماندار گلپايگان گفت: 2 هزار و 576 واحد مسکن مهر در گلپايگان احداث شده است.

حسين فراست در نشست مشترک شوراي مسکن مهر شهرستان‌هاي گلپايگان و خوانسار که در فرمانداري گلپايگان برگزار شده بود، اظهار کرد: 2 هزار و 576 واحد مسکن مهر در گلپايگان احداث شده است که از اين تعداديک‌هزار و 288 واحد تقسيط شده و تقريباً براي همين تعداد پايان کار اخذ شده، اين امر با مشارکت همه دستگاه‌هاي اجرايي و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان صورت گرفته است.

وي با بيان اينکه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان شهريور ماه سال آينده 248 واحد مسکن مهر تحويل متقاضيان شود، تصريح کرد: افزايش و تقسيط وام مسکن و توزيع اوراق مشارکت از جمله درخواست‌هايي است که قشر آسيب‌‌پذير و کم درآمد جامعه دارند.

فرماندار گلپايگان با بيان اينکه 360 واحد مسکن مهر توسط مسکن و شهرسازي اين شهرستان در حال احداث است، افزود: 460 واحد هم فاقد متقاضي است و يامتقاضيان نتوانسته‌اند آورده خود را تکميل کنند.

مسئول اتحاديه مسکن مهر گلپايگان نيز طي سخناني به بيان عملکرد تعاوني‌هاي مسکن مهر گلپايگان پرداخت و افزود: محوطه سايت حدود 50 هزار هکتار وسعت دارد، که به 40 هزار و 500 مترمکعب آسفالت نياز داريم و اگر هر متقاضي مبلغ 2 ميليون تومان براي آسفالت بپردازد باز هم براي آماده‌سازي و آسفالت به هزينه‌اي گزاف احتياج داريم.

مرتضي وحيدي ادامه داد: براي مسکن مهر گلپايگان 25 هزار مترمکعب زيرسازي و 90 هزار مترمکعب خاک‌برداري صورت گرفته و براي پارکينگ روباز پيش‌بيني 7هزار مترمکعب آسفالت شده است.

وي همچنين به خدمات روبنايي مانند مسجد، واحدهاي تجاري، پاسگاه، مدرسه ومرکز بهداشت اشاره کرد و گفت: خدمات زيربنايي مانند آب، برق و گاز انجام شده است و چون در اين منطقه با افت فشار آب مواجه هستيم، اداره آب وفاضلاب تقاضاي 150 ميليون تومان هزينه کرده که اين رقم نيز بسيار زياد است.

مسئول اتحاديه مسکن مهر گلپايگان همچنين بيمه، ماليات، روشنايي معابر ومخابرات را از ديگر مشکلات مسکن مهر عنوان کرد و افزود: با توجه به اينکه اقشار آسيب‌پذير و کم‌درآمد در اين واحدها سکونت دارند، لازم است دولت تمهيدات ويژه و تسهيلات خاصي براي اين قشر در نظر گيرد.

 

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس:

اولويت امروز مسکن مهر اتمام پروژه‌هاي نيمه‌کاره است

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي گفت: اولويت امروز پروژه مسکن مهر، اتمام پروژه‌هاي نيمه‌کاره است.

 

به گزارشخبرگزاري فارس از گلپايگان، سيدمحمدحسين ميرمحمدي شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک شورايمسکن مهر شهرستان‌هاي گلپايگان و خوانسار که در فرمانداري گلپايگان برگزارشده بود، اظهار کرد: يکي از مشکلات ازدواج جوانان مسکن است و اين امر درهمه دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است تا اينکه طرح تهيه مسکن با قيمتارزان توسط دولت دهم صورت گرفت.

 

وي با بياناينکه دولت يازدهم از چنين پروژه‌اي حمايت مي‌کند، تصريح کرد: مقام معظمرهبري و همچنين همه مسئولان نظام تاکيد ويژه‌اي بر تهيه مسکن براي اقشارآسيب‌پذير جامعه دارند و مسکن مهر توانسته اين بستر را در جامعه فراهم کندکه البته اين طرح با اشکالات و نواقصي مواجه است.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکههمه دستگاه‌هاي اجرايي بايد دست به دست همه دهند تا اين پروژه به سرانجامبرسد، خاطر نشان کرد: مجلس نيز با بازنگري در قوانين و نظارت راهبردي وتخصيص اعتبارات بايد در برطرف کردن مشکلات مسکن مهر گام بر دارد.

 

وي همچنين خواستار معرفي و تشويق تعاوني‌هاي موفق مسکن مهر شد و افزود: بايد تدابيري انديشيده شود تا تعاوني‌هاي موفق تشويق و تعاوني‌هاي که بهدرستي عمل نکرده‌اند مورد نظارت قرار گيرند چون برخي از تعاوني‌ها اعتمادمردم را خدشه‌دار کرده‌اند و تا اين اعتماد از دست رفته دوباره ايجاد شود،زمان زيادي از دست مي‌رود.

 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه افرادي که درواحدهاي مسکن مهر سکني گزيده‌اند از حداقل امکانات رفاهي برخوردار نيستند،خاطر نشان کرد: اين افراد از اقشار کم درآمد و آسيب‌پذير جامعه هستند و بهخدمات اوليه زندگي مانند نانوايي، مسجد، مدرسه، پاسگاه و خانه بهداشتنيازمند هستند و بايد دولت اعتبار ويژه‌اي براي اين پروژه در نظر گيرد.

 

وي ادامه داد: افرادي که در واحدهاي مسکن مهر نشسته‌اند به نظام جمهورياسلامي اعتماد کرده‌اند و حالا در اين فصل سرما نياز به گاز دارند وآماده‌سازي اين زيرساخت‌ها از جمله مطالبات آنها است.

 

ميرمحمدي به بحث مازاد واحدهاي مسکن مهر نيز پرداخت و گفت: مازاد واحدهايمسکن مهر يکي از اشکالاتي است که به مسکن مهر وارد شده و متقاضي انتظاردارد آورده‌اي که دارد در بلوک و واحد خودش استفاده شود نه اين کهپيمانکار اين مبلغ را براي واحد ديگر و در جاي ديگر استفاده کند و اولويتامروز مسکن مهر اتمام پروژه‌هاي نيمه کاره است.

 

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکهاحداث مازاد مسکن مهر کسري بودجه براي پيمانکاران شده است، افزود: بايد بانظارت فرمانداري و دستگاه‌هاي ذي‌ربط با ايجاد شيوه‌نامه مشخص عيان و عرصهاين واحدهاي مازاد مشخص شود و اين واحدها يا در اختيار وزارت راه وشهرسازي و يا به صورت مشارکتي در اختيار سرمايه‌گذاران ديگر قرار گيرد

 

توصيه هاي پليس در خصوص پيشگيري از:

سرقت خودرو

- حتي الامكان از پاركينگ ها و مكان هاي مطمئن براي خودروي خود استفاده كنيد.

- هنگام خروج از پاركينگ منزل و محل كارتان خودرو را در حالت روشن رها نكنيد.

- از رها كردن خودرو به همراه كليد آن پرهيز كنيد.

- از پارك كردن خودروي خود در نقاط خلوت و تاريك خودداري كنيد.

- هنگام پارك خودرو از قرار دادن كليد در آن خودداري كنيد.

- خودرو را به اطمينان حضور كودكان ويا افراد مسن رها نكنيد.

- در هنگام ترك خودرو از به جا گذاشتن اجناس و اشياي قابل توجه و قيمتي در داخل آن جداً خودداري نماييد.

- از پذيرفتن هر گونه خوراكي، نوشيدني و مواد خوشبو كننده از مسافرين ناشناس امتناع ورزيد.

- حتي الامكان از سوار كردن مسافرين بين راهي در فواصل ميان شهرها خودداري كنيد.

- حتي الامكان از انتقال مسافرين به مسيرهايي كه آشنايي نداريد خودداري كنيد.

- در صورت مشاهده موارد مشكوك مراتب را سريعاً به پليس 110 اطلاع دهيد.

                               روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

خط ممتد وسط جاده حكم ديوار قانون را دارد و سبقت گرفتن، دور زدن، گردش نمودن و تغيير خط حركت بر روي آن ممنوع مي باشد.

                               روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

از سوي محقق گلپايگاني؛

گوگرد مايع به عنوان انقلابي در كشاورزي اختراع شد

ر- زماني: پژوهشگر و مبتكر گلپايگاني با چندين سال تحقيق موفق به اختراع " گوگرد مايع" شد.

 محمد جواد شهنازي كه با پيگيري و مكاتبات مستمر با سازمان ها و ادارات ذيربط از جمله مؤسسه آب و خاك كشور و سازمان حفظ نباتات، موفق به ثبت محصول اختراعي خود "» گوگرد مايع تك ظرفيتي«" شده است.

وي با اذعان به اينكه به كارگيري اين محصول در صنعت كشاورزي انقلابي مهم در راستاي بهره مندي كشاورزان از محصولات سالم بدون عوارض ايجاد خواهد كرد، اظهار داشت: توليد و بهره مندي از محصولات سالم حق مسلم تمامي ملل در جهان است و اين مهم زماني اهميت و جايگاه ويژه پيدا مي كند كه محصول اختراعي بدون ياري گرفتن از علوم و فنون ديگر ملل، شركت ها و كپي برداري از دانش فني ديگر توليدكنندگان موجب سرافرازي اجتماعي، سياسي و افتخار براي پژوهشگران ايران زمين به شمار آيد.

علي نقي جنت،كارشناس و مروج امور كشاورزي شهرستان گلپايگان كه 35 سال در عرصه بخش ترويج و آموزش كشاورزي در استان هاي اصفهان، مركزي و لرستان فعاليت دارد، در خصوص عملكرد و تأثيرات به كارگيري " »گوگرد مايع تك ظرفيتي«" در مزارع كشاورزي، بيان داشت: گوگرد با دارا بودن عناصر چهارگانه (P.K.N.S)، پرمصرف در رشد و نمو و سلامت طبيعي گياهان هيچ جايگزيني به عنوان تغذيه در گياهان ندارد، اما در مقايسه با مايع فعلي بسيار متفاوت عمل مي كند؛ زيرا اين مايع با جذب سريع در گياه و با يكبار مصرف آن در دوره آبياري كمبود عناصر مورد نظر را رفع و موجب تغذيه گياه به حالت طبيعي مي شود.

وي افزود: مصرف به موقع مايع سولفور از ابتلاي گياهان به قارچ ها و كنه جلوگيري کرده كه اين مورد در خصوص سولفور خشك به دليل اينكه گوگرد خشك پس از مصرف براي حل شدن در آب و جذب شدن در خاك دوره طولاني تري نسبت به عمر و رشد گياه خواهد داشت مصداق بيشتري دارد؛ لذا مزيت هاي ويژه اين ماده و تحليل آن با آب تأثيرات و خواص دو منظوره در آفت زدايي و تأمين تغذيه محصولات كشاورزي موجب حصول برداشت سالم و عاري ازمحصولات معيوب مي شود و جايگزيني مناسب جهت كودها و سموم وارداتي است که يكي از خلاء هاي بزرگ كشاورزي در كشور را پُر خواهد كرد.

كارشناس و مروّج امور كشاورزي با اشاره به اينكه اختراع " »گوگرد مايع تك ظرفيتي"« ازسوي اين مخترع ضمن اينكه افتخاري بزرگ به افتخارات علمي كشور افزوده و انقلابي مهم در صنعت كشاورزي به پا خواهد كرد، افزود: در اثر كشت هاي مكرر، كمبود املاح معدني در مزارع كاملاً مشهود خواهد شد كه استفاده از اين مايع به عنوان كود و سم به منظور تأمين مواد و عناصر گياهي موجب تأمين تمامي املاح و رفع آفات كشاورزي، كنه ها و قارچ هاي مزمن و بيماري زا مي شود و با دارابودن 20 نوع مواد و ويژگي هاي منحصر به فرد آن را از ديگركودها و سموم وارداتي كه داراي عوارض جانبي بوده و نسل هاي حاضر و آينده را در معرض بيماري ها قرار مي دهد، متمايز خواهد كرد.

جنت در راستاي تركيبات محصول گوگرد مايع(Liquid Liquid SulphurSulphur) اظهار داشت: يكي از مهمترين عناصر اين محصول كلاسترهاي محلول آهن است و چهار نوع آنزيم موجود در اين ماده مغذي اسيدآمينه هاي Taunine Cysteine Methionine Taunine Cysteine Methionine HomocysteineHomocysteine  است كه آن را به ماده حيات بخش براي سلول هاي زنده تبديل كرده و موجب فعال شدن هورمون هاي زايشي، رويشي، جوانه زني و گل دهي مجدد و در نهايت افزايش باردهي، ارتقاء توليد و مقاوم كردن گياهان به سرما در محصولات كشاورزي مي شود.

وي با تأكيد بر اينكه به صراحت و اطمينان عنوان مي كنم وجودسولفور مايع براي گياهان لازم و ضروري است، خاطرنشان كرد: هيچ ماده و عنصري قابليت جايگزيني اين مواد مغذي را ندارد، لذا اختراع اين ماده از سوي محمدجواد شهنازي تأثيرات شگرف دارد.

كارشناس و مروّج اموركشاورزي شهرستان گلپايگان افزود: استفاده از مايع سولفور به منظور كود،تأمين املاح و مواد معدني، خاك هاي كشاورزي را به كودهاي ديگر بي نياز مي كند كه اين موضوع طي 35 سال تجارب بنده اولين و مهمترين پديده است.

وي در پايان با بيان اينكه اين محصول نياز به تبليغ ندارد، يادآور شد: استفاده از " گوگرد مايع تك ظرفيتي " موجب ميكروب زدايي، ضدعفوني خاك و اثرگذاري بر روي كنه ها، شته ها، قارچ ها، انگل هاي بيماري زا و رفع سفيدك ها نيز كارآمد و اثبات شده است.

 

تشيعي:

تصفيه خانه گلپايگان تابستان 94 بهره برداري مي شود

ر- زماني: معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: تصفيه خانه گلپايگان با اعتباري بالغ بر 32 ميليارد تومان از دو سال قبل شروع شده که تابستان 94 به بهره برداري مي رسد.

حميدرضا تشيعي عصر پنجشنبه در بازديد از محل تصفيه خانه آب شهرستان گلپايگان در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه از ديربازتأمين آب با كيفيت و مناسب براي شهرهاي گلپايگان، گوگد، گلشهر و روستاهاي حوزه شهرستان از سرشاخه هاي حوزه آبرساني در دستور كار شركت آب و فاضلاب كشور و استان اصفهان بوده است، اظهار داشت: نزديك به دوسال از شروع به كارپروژه ساخت تصفيه خانه آب شرب گلپايگان مي گذرد که راه اندازي فاز اضطراري آن در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: در فاز اضطراري به تازگي باتوجه به نيازي كه احساس شد ارتقاي سامانه تصفيه فيلتر تكميلي را به آن اضافه كرديم كه در وضعيت كيفيت آب خروجي جهشي بسيار خوب به وجود آورد.

معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ادامه داد: با توجه به اينكه منابع مالي خوبي در راستاي تكميل پروژه تصفيه خانه آب شرب گلپايگان تا پايان سال به مبلغ حدود 8 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است، اميدواريم بتوانيم نسبت به تكميل اين پروژه تا پايان تابستان سال آينده (94) اقدام کنيم.

 وي با اذعان به اينكه رشد قيمت ها در سه سال گذشته مانع اصلي تكميل تصفيه خانه ظرف مهلت مقرر (ارديبهشت ماه سال جاري) بوده است، تصريح كرد: رشد قيمت ها موضوعي بود كه تمام پروژه هاي عمراني سطح كشور را تحت الشعاع خود قرار داد و با تزريق بسيار بي نظير و مناسبي كه امسال به پروژه آبرساني گلپايگان شد و با تلاشي كه همكاران ما وپيمانكاران اين پروژه مهم خواهند داشت، اميد است زودتر از موعد مقرر نسبت به تكميل اين پروژه اقدام شود.

تشيعي با اشاره به اينكه اجراي خطوط آبرساني تصفيه خانه تا شهر گوگد تأمين شده است، خاطرنشان كرد: خطوط آبرساني به شهر گلشهر امروز نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد در راستاي استفاده مردم اين منطقه از آب شرب سالم نسبت به اجراي انتقال آب با فايناس بخش خصوصي اقدام شود و 20 كيلومتر خط انتقال آب از گوگد تا گلشهر اجرايي شود.

وي با بيان اينكه بخش اعظم روستاهاي شهرستان نيز در اين طرح ازآب آشاميدني سالم بهره مند خواهند شد، افزود: در راستاي بهره مندي روستاهاي شهرستان گلپايگان از آب شرب تصفيه شده تا يكسال آينده با توجه به تأمين منابع مالي آن در اولويت قرار خواهند گرفت.

معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به كل اعتبار مورد نياز پروژه تصفيه خانه آب گلپايگان به مبلغ 32 ميليارد تومان اشاره كرد و افزود: پروژه تصفيه خانه آب گلپايگان تاكنون حدود 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشته كه اميدواريم با اولويت بندي پروژه در سه بخش فيلتراسيون، گندزدايي و پمپاژ بتوانيم نسبت به بخش تجهيزات ساخت داخل و وارداتي آن از سوي پيمانكار مربوطه اقدام صورت گيرد.

تشيعي با بيان اينكه سازمان آب و فاضلاب كشور حدود 3 ميليارد و 200 ميليون تومان رديف اعتباري از اعتبارات ملي و حدود 5 ميليارد تومان از اعتبارات استاني در راستاي تكميل اين پروژه تا پايان سال در نظر گرفته است، افزود: 20 ميليارد تومان اعتبار به صورت فايناس نيز با سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي در جهت پيشرفت ريالي اين پروژه مد نظر قرار دارد.

وي با بيان اينكه در سال 89 و 90 حدود 500ميليون تومان از منابع داخلي شركت آب و فاضلاب استان در راستاي نوسازي شبكه هاي آبرساني شهرهاي گلپايگان و گوگد هزينه شده است، تصريح كرد: اعتبار لازم در راستاي اصلاح شبكه آبرساني گلشهر نيز از محل اعتبارات ملي در دستور كار قرار دارد.

معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با مطلوب دانستن كيفيت آب شرب شهرستان گلپايگان بيان داشت: از نظر شاخص هاي سلامت ميكروبي و شيميايي در حال حاضر آب شرب شهرستان وضعيت مناسبي داشته؛ اما از نظر گوارايي در بخشي از مناطق شهرستان از جمله روستاها سختي آب به نسبت بالا بوده كه اميدواريم با راه اندازي هر چه سريعتر پروژه تصفيه خانه وضعيت كيفيت آب شرب از نظر گوارايي بهتر شود، باتوجه به اينكه شهرستان گلپايگان يكي از مناطق داراي آب هاي خوب در سطح كشور است.

وي در پايان يادآور شد: در راستاي آبرساني سالم به اهالي كوچري در محل جديد اين روستا نيز مقرر شد، شركت آب و فاضلاب شهري استان ظرف يك ماه آينده عمليات اجرايي اتصال خط سايت روستايي جديد كوچري را شروع و در صورت تأمين اعتبار آن از سوي بنياد مسكن ساخت خطوط آبرساني انجام شود.

گفتني است؛ در بازديد معاونت نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از محل پروژه ساخت تصفيه خانه آب شرب شهرستان گلپايگان،جمعي از معاونين آب و فاضلاب كشور، مديركل و معاونين اداره كل آب و فاضلاب استان اصفهان حضور داشتند.

 

15 عنوان شغل در روستاهاي گلپايگان آموزش داده مي شود

ر- زماني: مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: با امضاي? سند نهايي نيازسنجي آموزش روستاييان حدود 15 عنوان شغل مورد نظر در روستاهاي گلپايگان آموزش داده مي شود.

ابوطالب جلالي در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان كه در سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان برگزار شد، با بيان اينكه برابر با ماده 21 قانون برنامه پنجم در بحث نيازسنجي و شناسايي قابليت هاي منطقه اي به ويژه روستايي دولت مكلف به آموزش هاي نيازسنجي در روستاهاست، اظهار داشت: سازمان آموزش فني و حرفه اي بر اساس نيازسنجي هاي انجام گرفته با استفاده از ظرفيت پنهان روستاها كه تاكنون مورد استفاده در بحث توليد ثروت قرار نگرفته اند، بنا دارد با ايجاد راهكارها و آموزش هاي مورد نياز هر روستا نسبت به پرداخت تسهيلات كم بهره و ايجاد اشتغال به منظور جلوگيري از مسئله مهاجرت روستاييان اقدام كند.

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با اشاره به اينكه در مقوله نيازسنجي ظرفيت هاي مورد نياز در روستاها به تفكيك مورد شناسايي قرار خواهد گرفت، افزود: با توجه به اينكه قابليت هايي كه خاص هر روستا باشد، مورد شناسايي اين نيازسنجي قرار مي گيرد؛ لذا با ايجاد اشتغال در هر منطقه شاهد كاهش قيمت فرآورده مذكور در بحث كلان خواهيم بود.

وي با اذعان به اينكه در پردازش نيازسنجي روستايي به صورت علمي و هماهنگي با ديگر دستگاه هاي ذيربط به منظور ايجاد اشتغال روستاييان مي توان با استفاده از تسهيلات كم بهره صندوق مهر امام رضا (ع) شاهد رشد فزاينده توليد با توجه به نياز كشور خواهيم بود، تصريح كرد: با شناسايي قابليت هاي منطقه اي و نيازسنجي اشتغال در روستاهاي استان اصفهان كه از سال 92 شروع شده تا امروز 17 شهرستان سند نهايي آن تدوين و با برنامه ريزي انجام گرفته تا نيمه اول سال 94 نهايي خواهد شد و همزمان با به پايان رسيدن سند نهايي در هر شهرستان پس از دوماه كار آموزش شروع و پس از فراگيري آموزش هنرجويان بحث اشتغال آنهاپيگيري و اقدام خواهد شد.

جلالي با بيان اينكه در جلسه امروز سند نهايي نيازسنجي آموزش روستاييان شهرستان گلپايگان با امضاي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان و فرماندار عمليات اجرايي آن كليد خواهد خورد و حدود 15 عنوان شغل مورد نظر در روستاهاي گلپايگان آموزش داده مي شود.

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با تأكيد بر اينكه براي تهيه امكانات سخت افزاري هر روستا در راستاي آموزش به روستاييان حدود 100 ميليون تومان اعتبار نياز است، افزود: استان اصفهان در حوزه آموزش فني و حرفه اي بيشترين ظرفيت آموزش هاي مهارتي را در كشور با 10 درصد تعهدات عملكرد داراست.

وي افزود: در حال حاضر سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با 54 مركز آموزشي نزديك به 60 هزار نفر دوره آموزشي در سال و با حدود بيش از 10 ميليون ساعت آموزشي در سال رتبه اول را در كشور از نظرتعداد مراكز، تعهدات و عملكرد آموزشي از آن خود كرده است.

* مسئولين امر نسبت به كاهش بهره تسهيلات اشتغال اقدام كنند

در ادامه حسين فراست فرماندار گلپايگان با بيان اينكه نيازسنجي آموزش روستاييان بايد از 20 سال قبل صورت مي گرفت، اظهار داشت: بايد زمينه آموزشي را در روستاها به گونه اي فراهم كنيم كه سكونت در روستاها پايدار بماند.

وي با بيان اينكه در موضوع اشتغال و جذب اعتبارات در راستاي آن، صرف اشتغال نمي شود، افزود: با بررسي هاي انجام گرفته در خصوص پرداخت تسهيلات اشتغالي آنچه مشاهده و گزارش مي شود اينكه بسياري از اين اعتبارات در راستاي خريد وسايل و لوازم خانگي مصرف شده و به همين لحاظ يك بيكارتبديل به بيكار بدهكار شده است.

فرماندار گلپايگان با اشاره به اينكه به دليل بالابودن بهره تسهيلات اشتغالي شاهد عدم استقبال مردم هستيم، تصريح كرد: اميدواريم با توجه به اينكه پرداخت تسهيلات اعتباري جهت اشتغال نياز به زمان براي دريافت كنندگان تسهيلات براي پرداخت اقساط آن دارد، مسئولين امر نسبت به كاهش بهره تسهيلات مذكور اقدامي صورت دهند.

*697 فرصت شغلي براي شهرستان گلپايگان در سال جاري به ثبت رسيده است

در ادامه ميثم سليماني رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي شهرستان گلپايگان با بيان اينكه در بحث تعهد اشتغال شهرستان در سال جاري يك هزار و799 فرصت شغلي از طرف دبيرخانه كارگروه اشتغال استان اصفهان تعيين تكليف شده است، اظهار داشت: بر اساس گزارش سامانه رصد اشتغال كشور تا امروزتقريباً 697 فرصت شغلي براي شهرستان گلپايگان ثبت شده كه اميدواريم دستگاه هاي اجرايي اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي بتوانند نسبت به تأمين اشتغال آن اقدام كنند.

وي در راستاي پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي بيان داشت: در سال جاري براي شهرستان گلپايگان يك ميليارد و 258 ميليون ريال اعتبار در اين خصوص در نظر گرفته شده كه به دليل افزايش بهره تسهيلات مذكور به 22درصد استقبال متقاضيان بسيار پايين و تاكنون حدود 800 ميليون تومان آن به بانك هاي عامل ابلاغ شده است.

سليماني با اذعان به اينكه بر اساس معرفي دستگاه هاي اجرايي به اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي 20 درصد اعتبارات تاكنون جذب شده است، خاطرنشان كرد: در صورت ايجاد انگيزه بين متقاضيان اميدواريم بتوانيم نسبت به جذب كل اعتبارات تا پايان سال اقدام كنيم.

وي در خصوص آمار بيكاري شهرستان گلپايگان نيز بيان داشت: در حال حاضر نرخ بيكاري شهرستان گلپايگان بر پايه 4/12 درصد (دوازده و چهاردهم درصد) است كه نسبت به سال گذشته كاهش داشته است؛ اما در حوزه بيمه شدگان اجباري كه مربوط به واحدهاي صنعتي و توليدي است آمار بيكاري حدود 5درصد افزايش را نشان مي دهد كه به لحاظ عدم ثبت شغل افرادي است كه قبلاً در ليست بيكاران قرار گرفته اند.

 

روشن خبر داد:

اصفهان بيشترين جايگاه عملكرد آموزشي كشور را دارد

ر- زماني: رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با بيش از 5ميليون ساعت آموزش بيشترين جايگاه عملكرد آموزشي را در كشور داراست.

فريده روشن در جلسه نيازسنجي آموزش جوامع روستايي كه در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد، با بيان اينكه نيازسنجي آموزش روستايي طبق اسناد بالادستي ماده 194 قانون تنظيم و توسعه دولت وقانون 21 آن كه دولت را مكلف مي كند تا نسبت به نيازسنجي آموزش روستايي آموزش هاي مهارتي را انجام دهد، اظهار داشت: بر اين اساس وظيفه آموزش هاي نيازسنجي روستايي بر عهده سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گذاشته شده است كه بر پايه آن نيازسنجي آموزشي مرتبط با روستاييان سنجيده خواهد شد.

رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان درباره برگزاري جلسه نيازسنجي آموزش روستايي در شهرستان گلپايگان بيان داشت: از حدود يك هفته قبل نسبت به نيازسنجي و برنامه ريزي در راستاي آموزش هاي مهارتي به روستاييان شهرستان گلپايگان بازديدهاي ميداني و موارد نيازسنجي شغلي آنها استحصال شد كه بر اساس آن حدود 30 شغل مورد نياز ارزيابي و كارشناسي شد و با حضور دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آن مورد اولويت بندي قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه پس از اولويت بندي و استحصال نيازهاي آموزشي روستاييان شهرستان گلپايگان در جلسه كارگروه اشتغال شهرستان طي روز آينده امضاي سند نهايي آن با حضور مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان و فرماندار شهرستان انجام خواهد شد، افزود: مراحل پايه ريزي نيازسنجي آموزش روستايي از دي ماه سال گذشته در استان اصفهان آغاز و تا امروز گلپايگان شانزدهمين شهرستان استان اصفهان بود كه سند نهايي آن تدوين و آماده شد.

روشن افزود: در راستاي نيازسنجي آموزش روستايي شهرستان گلپايگان 26 روستا مورد بازديد ميداني قرار گرفت و پس ازتدوين نهايي و طي مراحل مربوطه كه حدوداً 3 ماه به طول خواهد انجاميد،آموزش هاي مربوط به روستاييان شهرستان گلپايگان بر اساس جمعيت، نياز و بيكاري روستاييان انجام خواهد گرفت.

وي با يادآوري اين نكته كه آموزش هاي فني و حرفه اي به روستاييان در دو بخش ارتقاي مهارت و آموزش رشته هاي جديد از داوطلبان 15 سال به بالا انجام مي گيرد، افزود: در سازمان آموزش فني و حرفه اي سه بخش خدماتي، كشاورزي و فني به داوطلبان ارائه مي شود و بر اساس برنامه تدويني آموزش هاي مورد نياز در خود روستاها و در صورت تأمين وجود نيرو از مربيان بومي و در غير اين صورت از مربيان غيربومي استفاده خواهد شد.

رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در پايان با بيان اينكه استان اصفهان با داشتن 54 مركز حرفه اي، داراي بيشترين مركز آموزشي در كشور است،تصريح كرد: مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با بيش از 5 ميليون ساعت آموزش بيشترين جايگاه عملكرد آموزشي را در كشور داراست.

 

در شوراي اداري شهرستان مطرح شد:

انتقاد مسئولين شهرستان گلپايگان از عملكرد برخي مديران استان

ر- زماني: مسئولين شهرستان گلپايگان در جلسه شوراي اداري خواستار پيگيري امور شهرستان و حضور تأثيرگذار مديران استان در گلپايگان به منظور رفع مشكلات مردم شدند.

در جلسه شوراي اداري شهرستان گلپايگان که با حضور فرماندار، امام جمعه، نماينده مجلس و مسئولين دواير دولتي و نهادها در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد، حسين فراست ضمن تبريك هفته بسيج با بيان اينكه از خداوند متعال مي خواهيم ما را پيرو راه بسيجيان قرار دهد به ويژه بسيجياني كه در دوران دفاع مقدس و آبياري انقلاب اسلامي با تمام وجود در عرصه پيكار با دشمن در صحنه آمدند، اظهار داشت: از همكاري تمامي دستگاه هاي ذيربط در راستاي برگزاري سرشماري كشاورزي كه نياز اساسي براي برنامه ريزي كشور محسوب مي شود، تقدير مي کنيم.

فرماندار گلپايگان با اذعان به اينكه حدود 25 درصد يا بيشتر از اعتبارات تملك دارايي به تمامي ادارات تخصيص يافته است، خواستار پيگيري مسئولين ادارات در راستاي جذب اعتبارات از ادارات كل شد و افزود: لازم است مسئولين ادارات پيگيري عدم تخصيص اعتبارات به پروژه هاي خود باشند و بر اين اساس بنده نيز آمادگي خود را در راستاي پيگيري امور مربوط به شهرستان اعلام مي كنم.

وي با بيان اينكه در جهت خدمات رساني بهتر به مردم و انجام امور مربوط به آنان مسئولين ادارات نسبت به برگزاري جلسات در عصرها و ساعات غيراداري اقدام كنند، تصريح كرد:  با توجه به تجهيز ادارات به اتوماسيون اداري لازم است مسئولين ادارات نسبت به روز رساني اخبار ادارات خود و ارائه دستورالعمل ها به منظور جلوگيري از رفت و آمد مراجعين از طريق وب سايت و قرار دادن يك خط تلفن مستقيم در راستاي پاسخگويي به آنها اقدام كنند.

* مديران و مسئولان راه برون رفت از مشكلات را بيابند

حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا اسماعيلي امام جمعه گلپايگان با بيان اينكه ما در حال حاضر با مشكلات اقتصادي و تحريم مواجه هستيم، اظهار داشت: با توجه به اينكه از نظر اعتباري و مالي همه ادارات با مشكل مالي روبرو هستند و اعتبارات تملك دارايي نيز صد درصد وصول نشده لازم است بعضي از امور را بدون اتكاء به اعتبارات دولتي مسئولين ادارات پيگيري كنند و همانگونه كه مقام معظم رهبري در راستاي بحث اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي پيش بيني اين مسائل را كردند، مسئولين ادارات و نهادها در اين راستا و مديريت جهادي لازم است به منظور خروج از بن بست ها و اينكه خود و مردم را تحريم نكنيم اقدام عملي و جهادي بدون اتكاء به اعتبارات دولتي پيش قدم شويم.

نماينده ولي فقيه در گلپايگان با اشاره به اينكه مطمئن باشيد اگر بحث هسته اي به نتيجه برسد، دشمنان نظام اسلامي مسئله ديگري را پيش خواهند كشيد و دست بردار نبوده و لذا انتظار نداشته باشيد كه همه مسائل تمام شود، افزود: در برخي از امور توانمندي هايي وجود دارد كه متأسفانه هميشه با تفكر وجود اعتبار قدم پيش نمي گذاريم.

وي با بيان اينكه كنگره و يادواره شهدا در شهرستان گلپايگان با تكيه بر مديريت جهادي برگزار شد، تصريح كرد: آماده سازي مصلي نيز يك نمونه مديريت جهادي است و هنر ما بايد اين باشد كه با نداشته ها بسازيم و خسته نشويم، ضمن اميد بخشيدن به مردم، حرف هاي مأيوس كننده نزنيم كه باعث نااميدي جامعه شود و گناهي نابخشودني است.

امام جمعه گلپايگان با تأكيد بر اينكه مديران و مسئولان لازم است راه برون رفت از مشكلات را بيابند، اذعان كرد: بسياري از امور را مي توان بدون دردسر در شهرستان انجام داد. اما با كمال تأسف برخي از امور و اختيارات به شهرستانهايي از استان محول شده است. اما به شهرستان گلپايگان اين اختيارات تفويض نشده است و اموري كه در شهرستان انجام آن شدني است به استان متصل كرده اند خصوصاً اموري كه مالي و اعتباري است و هيچ ارزشي براي برخي شهرستان ها قائل نيستند.

حجت الاسلام اسماعيلي با اشاره به اينكه معلوم نيست به چه منظور براي بيمه دستگاه MRI خريداري شده از سوي يك خير گلپايگاني مانع تراشي مي كنند، خاطرنشان كرد: لازم است مسئولين در راستاي رفع مشكلات مردم كه مربوط به استان است، گره گشايي و اموري كه در شهرستان گلپايگان ظرفيت انجام آن ميسر است را پيگيري كنند و بيشتر از اين مردم را نسبت به انقلاب، رهبري و آرمان هاي شهدا بدبين نكنيم.

* خروجي مجموعه كار ادارات بايد راحت زندگي كردن مردم باشد

نماينده مردم شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مسائلي كه امام جمعه مي فرمايند حس مسئوليت و تشويشي است كه براي ايشان و مسئولين در ارتباط با خدمتگزاري به مردم ايجاد شده است، اظهار داشت: لازم است در راستاي رفع مشكلات مردم چاره انديشي و با يك حركت قوي كه اثرگذاري تحول را در شهرستان نمايان كند با تكيه بر جديت مديران و دوري آنان از محافظه كاري انجام گيرد.

سيد محمدحسين ميرمحمدي با اشاره به اينكه حركت منسجم مديران و فعاليت آنها در راستاي رضايمندي امور مردم با تكيه بر ابتكار، خلاقيت و حركت هاي تهاجمي مديريتي مي تواند نتايج خوبي به همراه داشته باشد، افزود: يكي از دغدغه هاي مردم تردد بين مركز استان و شهرستان براي رفع و رجوع امور آنهاست كه لازم است در اين راستا چاره انديشي و برخي از اختيارات از ادارات كل به ادارات شهرستان تفويض شود كه در اين خصوص بنده و ديگر مسئولين موظف به پيگيري در تفويض اين اختيارات به شهرستان هستيم.

وي با بيان اينكه خروجي مجموعه كار ادارات بايد راحت زندگي كردن مردم باشد، افزود: بايد شاخصه رضايتمندي مردم در امور مربوط به آنها ازمسئولين سنجيده شود و مردم بعد از انجام خواسته هاي خود انتظار تكريم و احترام دارند كه در اين راستا لازم است مديران ادارات هر آنچه در توان دارند در جهت پاسخگويي به مردم اقدام كنند.

نماينده شهرستان در مجلس خطاب به مديران ادارات شهرستان بيان داشت: مسئولين ادارات در حوزه پاسخگويي به افكار عمومي و گزارش به مردم جلسات مستمر با رسانه هاي شهرستان داشته باشند و از پيگيري امور، محدوديت ها و مشكلات مردم را آگاه كنند چون اطلاع رساني به مردم آنها را از شائبه رويكرد به شايعه به دور نگه مي دارد.

وي در پايان خواستار جذب اعتبارات از سوي مديران در راستاي تكميل پروژه هاي نيمه تمام شد و افزود: لازم است در جهت تعيين حقابه مردم گلپايگان كه يكي از دغدغه هاي آنان محسوب مي شود، پيگيري جدي شده و با مشخص شدن ميزان اين حقابه ها با مستندات ما نيز موظف به پيگيري آن از طريق وزارت نيرو هستيم.

گفتني است؛ در پايان جلسه شوراي اداري شهرستان به مناسبت گراميداشت هفته بسيج از حجت الاسلام والمسلمين حاج رضا حسيني پدر شهيدان (محسن و محمد) و مسئول بسيج ادارات قنبر طبرزدي با اهداي لوح و هدايا تجليل شد.

 

واكسن پنج گانه (پنتاوالان) در گلپايگان رونمايي شد

ر- زماني: در اجراي طرح سلامت استفاده از واکسيناسيون پنج گانه (پنتاوالان) در آييني با حضور مسئولان شهرستان گلپايگان در مرکز بهداشتي درماني رئوف رونمايي شد.

صبح امروز در آييني با حضور فرماندار، شهردار، رئيس شبكه بهداشت و درمان گلپايگان و تني چند از كادر بهداشت و درمان شهرستان رونمايي از واكسن پنج گانه (پنتاوالان) با تزريق به يك نوزاد دو ماهه آغازشد.

علي محمد توكلي در آيين رونمايي از واكسن پنج گانه (پنتاوالان) با بيان اينكه كار وزارت بهداشت در دو بخش پيشگيري و درمان پايه گذاري شده است، اظهار داشت: درمان بيماري هزينه هاي گزافي را تحميل كشور و مردم مي كند و پيامدهاي بسيار زيادي براي بيمار و خانواده خواهد داشت، بنابراين بايد به بخش پيشگيري اهميت ويژه و قابل توجهي داده شود.

وي افزود: واکسن پنجگانه از امسال به برنامه واکسيناسيون کودکان زير پنج سال اضافه شده است که گامي در تحقق طرح سلامت مردم خواهد بود.

رئيس مركز بهداشتي درماني رئوف گلپايگان با بيان اينكه يكي از راه هاي پيشگيري انجام واكسيناسيون است، افزود: واكسيناسيون از سال هاي قبل از انقلاب در كشور ما مرسوم بوده و پس از انقلاب نيز توسعه يافته است و طبق آمار وزارت بهداشت بالاي 95 درصد كودكان ما تحت پوشش واكسيناسيون ثلاث قرار داشته اند و در حال حاضر نزديك به 14 سال است كه در بخش فلج اطفال هيچ گزارشي در سطح كشوراعلام نشده است.

وي با تأكيد بر اينكه تداوم استفاده از واكسن سه گانه به دليل شرايط منطقه و گزارش بيماري فلج اطفال در كشورهاي افغانستان،پاكستان، عراق، سوريه و ... است، افزود: به دليل موارد مذكور در منطقه ما مجبور به استفاده از واكسن سه گانه جهت پيشگيري هستيم.

توكلي با اشاره به اينكه عدم استفاده از واكسن پيشگيري در اطفال عوارض ها و نواقصي را در آينده كودك به همراه خواهد داشت، تصريح كرد: در حال حاضر با استفاده از واكسن پنج گانه (پنتاوالان) كه اولين نمونه آن در شهرستان گلپايگان از امروز به برنامه کودکان زير پنج سال اضافه شده کودکان را در مقابل پنج نوع بيماري سياه سرفه، ديفتري، کزاز، هموفيلوس آنفلوآنزاي نوع BB و هپاتيت BB ايمن خواهد کرد و داراي اهدافي است كه از جمله آن مي توان به كاهش هزينه مالي و عوارض جانبي از سُرنگ و كاهش تعداد پرسنل مراكز درماني را به همراه خواهد داشت.

رئيس مركز بهداشتي درماني رئوف گلپايگان در پايان يادآور شد: امروزه در كشورهاي توسعه يافته بيشترين هزينه بهداشت و درمان صرف امور پيشگيري و متأسفانه در كشور ما و ديگر كشورهاي در حال توسعه در بخش درمان هزينه مي شود كه اميدواريم با اجراي برنامه هاي نوين بتوانيم نسبت به پيشگيري بيماري ها در كشورمان از شيوع بيماري هاي مختلف بكاهيم.

گفتني است؛ در ادامه اين آيين با حضور مسئولين تزريق واكسن پنجگانه (پنتاوالان) به يك نوزاد دوماهه در مركز بهداشتي درماني درمانگاه رئوف صورت گرفت.

 

مانور زلزله وآشنايي با  نحوه پناه گيري صحيح  و خروج ايمن در مدارس و منازل

به مناسبت 8 آذر روز ايمني در برابر زلزله  و به منظور ارتقاء سطح آگاهي و توان افزايي دانش آموزان در خصوص آشنايي با اصول پناه گيري صحيح در مقابل اثرات زلزله در مدارس و منازل، جمعيت هلال احمر با همکاري آموزش و پرورش اقدام به آموزش سراسري به تعداد 25 آموزشگاه دخترانه و پسرانه به مدت يک هفته در سطح شهرستان نمودند که اين آموزش ها از سوي امدادگران  و تيم توانا انجام شد.

اجراي مانور از سوي جمعيت هلال احمر با همکاري آموزش و پرورش ، فرمانداري ، اداره برق ، اداره آب و فاضلاب شهري ، شهرداري هاي گلپايگان – گوگد- گلشهر ، اداره گاز ، اداره مخابرات و بقيه اعضاي ستاد مديريت بحران در روز  شنبه مورخ 8/9/93 با به صدا در آوردن زنگ ايمني و زلزله در  مدارس شهرستان در دو مدرسه پسرانه شهيد فهميده و دخترانه نيکان به صورت نمادين مانوري با عنوان زلزله و آشنايي با اصول نحوه پناه گيري صحيح و خروج ايمن  اجراء شد.

در اين مانور حسين فراست فرماندار شهرستان ابتدا ضمن تقدير و تشکر از امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر به ايراد سخنراني پيرامون زلزله پرداخت و افزود : اهداف اجراي مانور در مدارس شامل کاهش تلفات و خسارات ناشي از زلزله به وسيله ارتقاء فرهنگ ايمني و مقاوم سازي – ايجاد آمادگي براي انجام واکنش هاي صحيح و سريع در برابر زلزله و افزايش سطح آگاهي دانش آموزان در مورد زلزله و ساير پديده هاي طبيعي است.

قبل از اجراي اين مانور آموزش کامل امداد کمک هاي اوليه به تعداد 25 نفر از دانش آموزان اين مدارس داده شد، اين مانور که توسط امدادگران و تيم توانا و افراد آموزش ديده با حضور کليه  اعضاي ستاد مديريت بحران  برگزار شد.

 

 

23 آبان ماه روز جهاني ديابت است . هدف از اين روز آگاه کردن هر چه بيشتر دنيا با اهميت بيماري ديابت است .ديابت شايعترين اختلال متابوليکي بدن مي باشد. حداقل 2ميليون نفر در ايران مبتلا به اين بيماري بوده در حالي که بسياري از افراد مبتلا از بيماري خود آگاه نيستند .هر ده ثانيه 1 نفر در دنيا در اثر ابتلا به اين بيماري جان خود را از دست مي دهند و در هر 30 ثانيه پاي يک نفر در اثر عوارض اين بيماري قطع مي شود .

ديابت يا بيماري قند زماني بوجود مي آيد که هورمون انسولين (عامل تنظيم کننده قند خون )در اثر عواملي به اندازه کافي در بدن توليد نشود يا بافتهاي بدن به آن به درستي پاسخ ندهند و در نتيجه سوخت و ساز قند در بدن مختل شود و قند خون از حد طبيعي خود  بالاتر برود .

علائم بيماري ديابت :

1-پر خوري 2-پر نوشي 3-پر ادراري4-کاهش شديد وزن بدن 5-تاري ديد 6-تاخير در بهبودي زخمها ...از علايم مهم اين بيماري مي باشد.

انواع ديابت :

1-ديابت نوع 1 يا ديابت وابسته به انسولين  2-ديابت نوع 2 يا غير وابسته به انسولين 3-ديابت حاملگي

عوارض ديابت:

1-عوارض زودرس (کاهش يا افزايش قند خون که منجر به شوک يا اغما مي شود) 2-عوارض ديررس(عوارض قلبي –عروقي و مغزي –افزايش فشار خون –نارسايي کليه –ريزش موي بدن-ضعف بينايي-فساد دندانها)

پيشگيري و کنترل بيماري:

1-سعي کنيد وزن خود را ثابت نگه داريد و در صورت داشتن اضافه وزن وزنتان را به تدريج کاهش بدهيد.

2-دريافت کمتر چربي- شکر و نمک و دريافت فيبر بيشتر با خوردن سبزيجات و ميوه جات

3-براي کنترل قند مصرف سه وعده اصلي غذا و دو تا سه ميان وعده در روز و مصرف صبحانه و عدم حذف وعده هاي غذايي توصيه مي شود.

4-براي مراقبت از پاها هر روز از نظر بريدگي –تاول –کبودي-تورم-و زخم پاي خود را کنترل کنيد و از کفش و جوراب مناسب استفاده کنيد. ناخن هاي پاي خود را بصورت عرضي کوتاه کنيد  و تا حد امکان پا برهنه راه نرويد و هميشه پاهاي خود را با آب و صابون بشوئيد و از بخاري يا کيسه آب جوش براي گرم کردن پاهاي خود استفاده نکنيد.

5-از انواع روغن هاي غير اشباع مانند روغن کانولا - روغن زيتون مغز دانه ها و ماهي و گوشت سفيد استفاده کنيد .

6-از مصرف دخانيات خود داري کنيد .

7-فعاليت جسماني داشته باشيد (ورزش هايي که موجب افزايش ضربان قلب شده و تنفس را عميق تر مي کند مانند:پياده روي –دوچرخه سواري و شنا  موثرتر مي باشد)

8-از مصرف غذاهاي چرب و سرخ شده و نوشابه تا حد امکان خودداري کنيد.

        شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپايگان- واحد مبارزه با بيماري ه

تلخك

اينجا هر شب عزاداري كوچكي برپاست، با مردمي ساده و بدون ريا، هر چند فضاي كوچكي را دربرمي گيرد؛ ولي شور و هيجان را مي توان در نوحه و عزاداري شان حس كرد.

هر كس اينجا مسئول يك كاري است و تمام كارها با برنامه انجام مي شود. كسي در كار ديگري دخالت نمي كند و كسي هم نمي خواهد منيت داشته باشد.

در طول ماه محرم و صفر هر شب اينجا سفره انداخته مي شود و همه از نذر آن استفاده مي كنند، هر چند مسئولي تاكنون در اينجا ديده نمي شود؛ چون اينجا جاي ريا نيست همه ما از قشر ساده و بي آلايش در سر يك سفره غذا مي خوريم...

حال جا دارد به باني و دست اندركاران خسته نباشيد بگوييم. اينجا عزاداري براي حسين است و دست ضعيفان جامعه را گرفتن اينجا بقعه باباعبدا... است مسئولين، اينجا هم عزاداريست.

با مردمي ساده و بدون ريا اين را مي نويسيم و مي گوييم اگر مي خواهيم حسيني باشيم احتياجي به تشريفات نيست. اگر مي خواهيم فرهنگ عزاداري سالم را به جامعه نوين بياموزيم به درون دلهاي مردم بي آلايش مراجعه كنيد اي كساني كه برنامه ريز و متفكر جامعه اي نوين هستيد يادمان باشد امام حسين (ع) در قلبها جا دارد نه در مكان هايي كه بعضي از مسئولين آنجا را تشريفاتي مي كنند و سرمايه داران در آن جمع مي شوند »ياحق«

                            دوستدار مردم ساده و بي آلايش (تلخك)

                                          كورش محسني

 

 

حديث معراج و سرانجام زنان و دختران بي حجاب امت رسول ا... در آخرالزمان

اميرالمؤمنين علي (ع) مي فرمايد: » روزي با فاطمه (س) محضر پيامبرخدا (ص) رسيديم، ديديم حضرت به شدت گريه مي كند، گفتم : پدر و مادرم به فدايت يا رسول ا...! چرا گريه مي كني؟ فرمود: يا علي! آن شب كه مرا به معراج بردند، گروهي از زنان امت خود را در عذاب سختي ديدم و از شدت عذابشان گريستم و اكنون گريه ام براي ايشان است.

زني را ديدم كه از موي سر آويزان است و مغز سرش از شدت حرارت مي جوشد. زني را ديدم كه از زبانش آويزان كرده اند و از آب سوزان جهنم به گلوي او مي ريزند. زني را ديدم كه از پستانش آويزان كرده اند. زني را ديدم كه دست و پايش را بسته اند و مارها و عقربها بر او مسلط هستند. زني را ديديم كه كر و كور و لال بود و در تابوتي از آتش قرار داشت كه مغز سرش از سوراخ هاي بيني اش بيرون مي آمد و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه شده بود. زني را ديدم كه از پاهايش در تنور آتشين جهنم آويزان است. زني را ديدم كه گوشت بدنش را با قيچي هاي آتشين ريز ريز مي كنند. زني را ديدم كه صورت و دستهايش در آتش مي سوزد و امعا و احشاي داخلي اش را مي خورد. زني را ديديم كه سرش سر خوك و بدنش بدن الاغ بود و به هزاران نوع عذاب گرفتار بود و زني را به صورت سگ ديدم و آتش از نشيمنگاه او داخل مي شود و از دهانش بيرون مي آيد و فرشتگان عذاب عمودهاي آتشين بر سر و بدن او مي كوبند.

حضرت فاطمه (س) عرض كرد: پدرجان! اين زنان در دنيا چه كرده بودند كه خداوند آنان را چنين عذاب مي كند؟!

رسول خدا (ص) فرمود: دخترم! زني كه از موي سرش آويخته شده بود، موي سر خود را از نامحرم نمي پوشاند. زني كه از پستانش آويزان بود، زني است كه از حق شوهرش امتناع مي ورزيده و زني كه از زبانش آويزان بود، شوهرش را با زبان اذيت مي كرد...

و زني كه گوشت بدن خود را مي خورد، خود را براي ديگران زينت مي كرد و از نامحرمان پرهيز نداشت و زني كه دست و پايش بسته بود و مارها و عقربها بر او مسلط شده بودند به وضو و طهارت لباس و غسل جنابت و حيض اهميت نمي داد و نظافت وپاكيزگي را مراعات نمي كرد و نماز را سبك مي شمرد و مورد اهانت قرار مي داد و زني كه كر و كور و لال بود، زني است كه از راه زنا بچه به دنيا مي آورد و به شوهرش مي گويد بچه تو است و زني كه گوشت بدن او را با قيچي مي بريدند ، خود را در اختيار مردان اجنبي مي گذاشت و زني كه صورت و دستانش مي سوخت و او امعا و احشاي داخلي خودش را مي خورد، زني است كه واسطه كارهاي نامشروع و خلاف عفت و عصمت قرار مي گرفت و زني كه سرش مانند خوك و بدنش مانند الاغ بود او زني سخن چين و دروغگو بود و اما زني كه در قيافه سگ بود و آتش از نشيمنگاه او وارد و از دهانش خارج مي شد، زني خواننده و حسود بود.

سپس فرمودند: واي بر زني كه همسرش از او راضي نباشد و خوشا به حال آن كه همسرش از او راضي باشد.

                                                                               حميدرضا افشاني

 

با هدف گراميداشت ياد و خاطره شهدا

کنگره شهداي دانشجوي شهرستان گلپايگان برگزار شد

با حضور مسئولان شهرستاني و به همت ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان کنگره شهداي دانشجوي شهرستان گلپايگان برگزار شد.

رئيس دانشکده فني و مهندسي گلپايگان در کنگره شهداي دانشجوي شهرستان گلپايگان که در سالن اجتماعات اين دانشکده برگزارشد، اظهار کرد: برگزاري کنگره شهدا موجب تداوم انقلاب اسلامي مي‌شود.

حسن پهلواني با بيان اينکه زنده نگه‌داشتن ياد و خاطره شهدا وظيفه همه است، تصريح کرد: زندگي شهدا الگوي مناسبي براي دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه است و بايد تلاش کنيم روحيه و تفکر بسيجي همواره دردانشگاه وجود داشته باشد.

وي افزود: برگزاري کنگره شهدا فرصت مناسبي است که مي‌توان ارزش‌هاي اسلامي ايراني را ترويج دهيم و بر اساس سيره شهدا الگوي رفتاري مناسبي براي سبک زندگي ارائه دهيم.

رئيس دانشکده فني و مهندسي گلپايگان ادامه داد: سيره و سلوک شهدا يک دانشگاه است و در حال حاضر که در حال جنگ نرم هستيم برگزاري چنين کنگره‌هايي مي‌تواند الگوي رفتاري مناسبي براي نسل جوان باشد.

پهلواني با اشاره به اينکه فلسفه وجودي کنگره شهدا خودسازي فردي است،تاکيد کرد: درس گرفتن از زندگي شهدا يک الگوي رفتاري است و دانشجويان مي‌توانند با خودسازي و پرورش معنويت در اخلاق و رفتارشان به سيره شهدا نزديک‌تر شوند.

در ادامه اين مراسم فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان ضمن تشکر از بسيج دانشجويي شهيد علم‌الهدي و پايگاه‌هاي تحت امر اين حوزه که مقدمات برگزاري اين کنگره را فراهم کرده بودند، بيان کرد: شهدا و ايثارگران دوران دفاع مقدس در جنگي نابرابر در برابر دشمن ايستادند و در راه اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي به شهادت رسيدند.

محمداسماعيل عليشاهي با بيان اينکه شهدا مانند ستارگاني درخشان بر تارک انقلاب اسلامي مي‌درخشند، تصريح کرد: شهدا به ستارگان نورافشاني تبديل شدند تا در روزهاي سخت از سيره و سلوک آنان به عنوان چراغ راه استفاده کنيم.

در ادامه عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران به بيان خاطراتي از هشت سال دوران دفاع مقدس پرداخت و افزود: برگزاري چنين جلساتي موجب مي‌شود با جوانان و نسل جديد که دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده‌اند و از آن دوران فاصله‌ دارند، ارتباط برقرار کنيم.

مهدي تلوري با اشاره به جنگ نابرابر ايران و عراق اظهار کرد: در آن دوران انقلاب اسلامي تازه به پيروزي رسيده بود و سپاه و بسيج تازه شکل گرفته بودولي 54 کشور دنيا به کمک نيروهاي عراقي آمدند و تسليحات و مهمات دراختيارشان قرار دادند.

 

وي با اشاره به اينکه سلاح رزمندگان دوران دفاع مقدس ايمان به خدا و اعتقاد قلبي و عملي به نظام جمهوري اسلامي بود، تصريح کرد: رزمندگان دوران دفاع مقدس اهداف و آرمان‌هاي والايي را دنبال مي‌کردند و بسياري از آنان در همين راه به شهادت رسيدند و يا امروز به يادگاران دفاع مقدس تبديل شده‌اند.

در پايان از خانواده‌هاي 12 شهيد والامقام دانشجوي گلپايگان شهيدان سيدرضا مقدسي، محمدرضا پوراشراقي، حسن توسلي، حسين خوشنويسان، علي‌نقي توکلي،محمود افتخاري، حسين‌جان زينلي، سيد محسن حسيني، محمدتقي کامراني، عليرضانکونام، علي فراست و مجتبي فرجي با لوح سپاس قدرداني شد.

 

 

قيمت هاي جديد نان در شهرستان گلپايگان اعلام شد

در جلسه کارگروه آرد و نان كه در سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان گلپايگان برگزار شد، فرماندار شهرستان گلپايگان قيمت هاي جديد آرد و نان را با توجه به لزوم افزايش كيفيت آن، اينگونه اعلام داشت: قيمت نان تافتون ماشيني با وزن چانه اي 200 گرم با 12درصد سبوس گيري آرد 210 تومان، تافتون تنوري با وزن چانه‌اي 190گرم با 12درصد سبوس گيري 210تومان و تافتون تونلي با وزن چانه‌اي 200گرم با 12 درصد سبوس گيري 160 تومان خواهد بود.

وي با بيان اينكه نان تافتون کمشجه با وزن چانه‌اي 350گرم با 12درصد سبوس گيري 425 تومان و بربري با وزن چانه‌اي 400گرم با 15درصد سبوس گيري 390 تومان مصوب شده است، خاطر نشان کرد: نان نيمه حجيم با وزن چانه‌اي 500 گرم با 12 درصد سبوس گيري آرد 490 تومان و سنگک با وزن چانه‌اي 700 گرم با 7 درصد سبوس گيري آرد 680 تومان و لواش با وزن چانه‌اي 180 گرم با 12 درصد سبوس گيري آرد  160 تومان خواهد بود.

فرماندار گلپايگان تاکيد کرد: قيمت جديد نان از سه شنبه 11 آذرماه  به تمام? نانوايي‌هاي سطح شهر گلپايگان اعلام شده است.

فرماندار گلپايگان در پايان يادآور شد: نرخ آرد 10درصد سبوس گيري شده با تحويل درب کارخانه 7 هزار و 800 ريال و نرخ آرد 18درصد سبوس گيري شده با تحويل درب کارخانه 8 هزار و 50 ريال است.

 

به خاطر داشته باشيد كودكان كمتر از12 سال در صندلي عقب و اطفال كمتر از 4 سال بايد در صندلي مخصوص كودكان قرار گيرند تا از ايمني بيشتر برخوردار شوند.

                  روابط عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان گلپايگان

 

(انديشه ايمن، جامعه ايمن)

هفته پنجاه و سوم

مهمترين نكات ايمن در مورداستفاده از وسايل گازسوز

1) استفاده صحيح از وسايل گاز سوز در منزل، بهترين طريقه آموزش كودكان خواهد بود.

2) در حين استفاده از ظروف سنگين مراقب باشيد به وسايل گازسوز ضربه وارد نشود.

3) وسايل گازسوز را در مسير كوران هوا و جريان باد قرار ندهيد.

4) مراقب باشيد غذا روي اجاق گاز سر نرود.

5) از قرار دادن البسه و لوازم اشتعال در مجاورت شعله گاز يا بخاري و آبگرمكن خودداري نماييد.

6) بازرسي اتصالات و بست هاي مربوط به لوله هاي گاز را حتماً به صورت دوره اي و با استفاده كف صابون، مايع ظرفشويي يا مايع دستشويي و ... انجام دهيد و به هيچ وجه براي پيدا كردن نشتي احتمالي از شعله كبريت يا فندك استفاده نكنيد.

7) هنگام نظافت مشعل هاي اجاق گاز و ساير شعله پخش كن هاي اجاق گاز دقت كنيد كه مجدداً در جاي خود قرار گيرند.

8) هرگز آبگرمكن و بخاري را در حمام نصب نكنيد.

9) در صورت استشمام بوي گاز اول شيرهاي گاز را ببنديد، بعد درب و پنجره ها را به آرامي باز نماييد و مراقب باشيد جرقه اي توليد نشود.

10) با شعله آبي سوختن بخاري گازي نشانه سالم بودن بخاري گازي و داشتن شعله زرديا قرمز نشان دهنده نقص سيستم و كمبود اكسيژن است.

11) محل كار يا زندگي خود را مجهز به يك كپسول آتش نشاني 6 يا 4 نماييد.

ترويج فرهنگ ايمني، زندگي ايمن، شهر آرام

آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گلپايگان

 

شهيد عليرضا عليشاهي

نام پدر: صادق

محل تولد: گلپايگان روستاي تيكن

تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1362

محل شهادت: مريوان

سن در هنگام شهادت:' 16 سال

يگان اعزامي: بسيج سپاه

قسمتي از وصيتنامه شهيد:

اكنون من به نداي » هل من ناصرا« فرزند زهرا، خميني پاسخ دادم و جان خود را ايثار خدا نمودم و اگر چه دشمن دستها، پاها، زبان،چشمان و تمام اعضاي بدنم را از من گرفت؛ ولي نتوانست يك چيز را از من بگيرد و آن هم عشق به خدا و حسين و شهادت و خميني كه اگر صد بار زنده شوم و سرم را بزنند دست از خميني برنمي دارم، چون خميني وفادار به خدا و راه حسين است و شما هم او را ياري كنيد.

و قسمتي از وصيتنامه شهيد قاسمعلي عليشاهي

خدايا شهيدان كساني بودندكه در كنار ما زندگي مي كردند و حالا مقام اعلي عليين را دارند بر خود غبطه مي خورم كه چرا از اين قافله عقب مانده ام.

 

 

شروع ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي براي سال تحصيلي 95-94

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان ضمن بيان زمان شروع ثبت نام آزمون کار‌شناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي از روز دوشنبه10 آذرماه براي سال تحصيلي 94-95، افزود: داوطلبان براي ثبت نام در آزمون‌هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي مي‌توانند از طريق پايگاه ثبت نام الکترونيکي معاونت سنجش به نشاني: WWW.azmoon.org اقدام کنند.

دکتر حميدرضا خدايي، گفت: در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان تحصيلات تکميلي از مهرماه 92 با يک رشته مهندسي کشاورزي علوم دامي – تغذيه دام راه اندازي شد و در بهمن ماه سال گذشته رشته مهندسي عمران- مهندسي سازه و در مهرماه 93، رشته مهندسي علوم و صنايع - فناوري مواد غذايي که به تصويب شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده بود به رشته هاي دانشگاه اضافه شد و هم اکنون در اين سه رشته بيش از 130 نفر دانشجو مشغول به تحصيل مي باشند.

وي يادآور شد: جهت ثبت نام دارندگان مدارک کارشناسي مي توانند در رشته هاي فوق ثبت نام کنند.                    

مجتبي عظمتي- مسئول روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان

 

 

مانور زلزله وآشنايي با  نحوه پناه گيري صحيح  و خروج ايمن در مدارس و منازل

به مناسبت 8 آذر روز ايمني در برابر زلزله  و به منظور ارتقاء سطح آگاهي و توان افزايي دانش آموزان در خصوص آشنايي با اصول پناه گيري صحيح در مقابل اثرات زلزله در مدارس و منازل، جمعيت هلال احمر با همکاري آموزش و پرورش اقدام به آموزش سراسري به تعداد 25 آموزشگاه دخترانه و پسرانه به مدت يک هفته در سطح شهرستان نمودند که اين آموزش ها از سوي امدادگران  و تيم توانا انجام شد.

اجراي مانور از سوي جمعيت هلال احمر با همکاري آموزش و پرورش ، فرمانداري ، اداره برق ، اداره آب و فاضلاب شهري ، شهرداري هاي گلپايگان – گوگد- گلشهر ، اداره گاز ، اداره مخابرات و بقيه اعضاي ستاد مديريت بحران در روز  شنبه مورخ 8/9/93 با به صدا در آوردن زنگ ايمني و زلزله در  مدارس شهرستان در دو مدرسه پسرانه شهيد فهميده و دخترانه نيکان به صورت نمادين مانوري با عنوان زلزله و آشنايي با اصول نحوه پناه گيري صحيح و خروج ايمن  اجراء شد.

در اين مانور حسين فراست فرماندار شهرستان ابتدا ضمن تقدير و تشکر از امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر به ايراد سخنراني پيرامون زلزله پرداخت و افزود : اهداف اجراي مانور در مدارس شامل کاهش تلفات و خسارات ناشي از زلزله به وسيله ارتقاء فرهنگ ايمني و مقاوم سازي – ايجاد آمادگي براي انجام واکنش هاي صحيح و سريع در برابر زلزله و افزايش سطح آگاهي دانش آموزان در مورد زلزله و ساير پديده هاي طبيعي است.

قبل از اجراي اين مانور آموزش کامل امداد کمک هاي اوليه به تعداد 25 نفر از دانش آموزان اين مدارس داده شد، اين مانور که توسط امدادگران و تيم توانا و افراد آموزش ديده با حضور کليه  اعضاي ستاد مديريت بحران  برگزار شد.

 

داود فياضي روز شنبه هنگام برگزاري مانور سراسري زلزله و ايمني در يکي از مدارس اين خطه افزود: با وجود قدمت بالاي آموزش و پرورش گلپايگان و کمکهاي نيکوکاران در گذشته ، براي ايمن سازي کامل مدارس نيازمند ياري مسوولان و نيکوکاران هستيم.

 

وي گفت: اين مانور با هدف، آموزش همگاني وارتقاي سطح آمادگي دانش آموزان مقابل حوادث غير مترقبه به ويژه زلزله درسطح مدارس شهرستان و به صورت ويژه در دبيرستان هاي متوسطه دخترانه نيکان وپسرانه با همکاري جمعيت هلال احمر و ديگر دستگاه هاي امدادي و با حضور فرماندار شهرستان گلپايگان برگزار شد.

 

فرماندار گلپايگان نيز اظهارکرد: آمادگي کامل همه دستگاه هاي امداد رسان شهرستان در هنگام حوادث ازبروز خسارات زياد جلوگيري مي کند.

 

حسين فراست افزود: تقويت ساختارتاسيساتي بناها، مقاوم سازي، ايجاد راه هاي مناسب دسترسي در مسير مراکزپرجمعيت ،مراکز آموزشي و آموزش هاي مستمر همگاني به خصوص در مدارس براي پيشگيري و کاهش خسارت هنگام وقوع حوادث تاثير گذار است.

 

رييس جمعيت هلال احمر گلپايگان نيز اظهار کرد: پيش از برگزاري اين مانور دانش آموزان 25 مدرسه دخترانه و پسرانه اين شهرستان آموزش هاي لازم در زمينه آشنايي با اصول پناه گيري صحيح و خروج ايمن از منازل و مدارس را هنگام وقوع زلزله فرا گرفتند.

 

حميد رضا کريميان افزود: امروز هم با به صدا در آمدن زنگ ايمني و زلزله در مدارس شهرستان گلپايگان دانش آموزان آموزش ديده در دو دبيرستان دخترانه نيکان و پسرانه شهيد فهميده با همکاري امدادگران و تيم تواناي جمعيت هلال احمر ودستگاه هاي امدادي شهرستان گلپايگان در اين مانور نمادين وقوع زلزله فرضي شرکت کردند.

 

دراين مانور که روزشنبه در مدارس شهرستان گلپايگان برگزار شد دانش آموزان باپناه گيري، خروج ايمن ،حمل مجروحان و مصدومان با همکاري دستگاه هاي امدادي در هنگام وقوع زلزله فرضي بصورت عملي در مدارس شهرستان گلپايگان آشنا شدند.

 

[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 12:47 ] [ صدای گلپایگان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
  • پی دی با
  • مکس دی ال